E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezi laureáty Ceny Neuron 2018 byli i naši vědci

Profesor Petr Pyšek a doktor Filip Kolář. To je dvojice vědců aktuálně spjatých s naší fakultou, která se v pondělí 3.12. stala laureátem Ceny Neuron 2018. Oběma oceněným i jejich domovským katedrám, ekologii a botanice, srdečně gratulujeme!

 


Laureát Ceny neuron za významný vědecký objev za rok 2018: 

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. , katedra ekologie PřF UK

 

Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (roč. 1958) se zabývá invazní ekologií. Invazní druhy rostlin i živočichů jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů ohrožujících životní prostředí, ale mají i silný negativní hospodářspetrký význam a některé mohou ohrožovat lidské zdraví. Prof. Pyšek je celosvětově jednou z hlavních osobností invazní ekologie, stál u formování tohoto oboru a vykonal v něm obrovské množství teoretické (formulování klíčových pojmů a konceptů), monitorovací i experimentální práce, problému se věnuje na globální úrovni. Jeho inovativní přístupy kombinují tradiční ekologické metody s molekulárními či socioekonomickými přístupy, mají tedy velký přesah do dalších oborů. Dosud publikoval přes 330 prací uvedených na Web of Science, často v těch nejprestižnějších časopisech (Nature, Science, PNAS aj.). Publikace prof. Pyška dosáhly mimořádného citačního ohlasu – je druhým nejcitovanějších vědcem působícím v ČR a pravidelně je uváděn v prestižním seznamu ISI Highly Cited Researchers.


Medailonek na Youtube. 


Laureát Ceny neuron pro mladé vědce 2018:

RNDr. Filip Kolář, Ph.D., katedra botaniky PřF UK

 

RNDr. Filip Kolář, Ph.D.  se dlouhodobě zabývá evolucí rostlin. Díky velkým znalostem běžné flóry v Evropě si dovede výborně vybrat modelové skupiny. Pomocí spektra nových molekulárních metod kombinovaných s ekologickými a biogeografickými přístupy dokládá překvapivou dynamiku a rychlost evoluce rostlin. Zkoumá hlavně význam refugií pro vznik nových druhů, a to jak edafických (hadce), tak historických (glaciální refugia); především v Evropě, ale i v Andách. Zabývá se i diferenciací druhů v horských oblastech Evropy či významem rostlin s různým počtem chromozomů v populacích. Kromě analytických projektů a z nich vyplývajících publikací začal vytvářet i práce syntetického charakteru. Je zapojen do národních i mezinárodních týmů, z nichž řadu sám sestavil. Je vůdčí osobností výzkumu, přináší originální otázky i řešení. Intenzivně se věnuje i výuce na katedře botaniky PřF UK, zejména školení studentů magisterského a doktorského studia. Mnoho let je spoluorganizátorem soutěží pro středoškolské studenty.


Zdroj: Nadační fond Neuron


 

Publikováno: Středa 05.12.2018 13:15

Akce dokumentů