E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz CŽV „Odborné zdravotnické laboratorní metody“ umožní získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Absolventi získají osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle ustanovení § 51 a § 52 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Přihlášky bude možno podat cca za 14 dní (konec března). Více informací sdělíme spolu s informací o otevření možnosti se hlásit na daný kurz.

 

Absolventi chemických a biologických navazujících magisterských oborů PřF (úspěšné ukončení daného studia je podmínkou) a obdobných programů na UK se mohou v době od 2.7. do 1.8. 2018 zúčastnit prvního ročníku kurzu „Odborné zdravotnické laboratorní metody“, jehož akreditaci získala naše fakulta spolu s 1. LF UK. 

Absolventi získají osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle ustanovení § 51 a § 52 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Kurzovné je stanoveno na 11 000,-Kč a první zkoušky proběhnou během září 2018, takže již od 1.10.2018 budou moci absolventi nastoupit do zdravotnických zařízení a plně využít své vysokoškolské vzdělání.

Kurz je vhodný pro všechny naše doktorské studenty, absolventy magisterských studijních oborů v jarním termínu letošního akademického roku (stačí doklad o úspěšném ukončení Mgr. studia, nemusí být diplom) a všechny bývalé absolventy s titulem Mgr. Kapacita kurzu je 30 osob.

Publikováno: Neděle 11.03.2018 20:40

Akce dokumentů