E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKřest knihy "Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945" proběhl ve skleníku Botanické zahrady

Knihu "Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945" právě vydalo nakladatelství Národní archiv. A jelikož je hlavním tématem knihy právě naše Botanická zahrada (byť nejen ve své současné lokaci), byla tato publikace pokřtěna právě u nás. Slavnostního aktu, který proběhl 1.3., se účastnila řada význačných hostí včetně děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy.

Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945

PAULUS FILIP, STEINOVÁ ŠÁRKA, ŠTĚCHOVSKÝ JIŘÍ

ROK VYDÁNÍ: 2017

NAKLADATELSTVÍ: Národní archiv

ISBN: 978-80-7469-057-0


Děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. během slavnostního křtu knihy ve skleníku Botanické zahrady PřF UK. Foto: Anna Procházková

 


Jedním z řečníků byl v průběhu křtu i ředitel Botanické zahrady PřF Uk ing. Ladislav Pavlata. Foto: Anna Procházková

 

Publikováno: Neděle 11.03.2018 13:25

Akce dokumentů