E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformační den COST

Akce proběhne 16. 2. 2018 v Technologickém centru AV ČR (Praha 6). Program COST podporuje „networkingové“ projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a je doporučovaným nástrojem k navázání kontaktů. V České republice se lze navíc ucházet o granty Inter-COST, které umožňují částečně financovat náklady na výzkum spojený s účastí v akcích COST.

MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a COST Association pořádají
Informační den COST.

Kdy: 16. 2. 2018
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha

Informace o akci a odkaz pro registraci.
Program.

Akce se zaměří na roli COST v evropském výzkumném prostoru a jeho vazby na ostatní evropské programy. Zároveň proběhnou prezentace přímých účastníků akcí a zazní informace o účasti českých vědců v jednotlivých aktivitách COST, podmínkách vstupu do akcí a informace o národním programu INTER-COST.

Fakultní aktualita o otevřené výzvě COST.

Program COST je zaměřen na mezinárodní spolupráci ve výzkumu. Je podporována multisciplinatita projektů a zapojování mladých výzkumníků. V rámci Akcí COST (COST Actions) jsou financovány „networkingové“ aktivity (účast na setkáních a konferencích, pořádání workshopů, krátkodobé výměny výzkumníků), ale nikoli náklady na vlastní výzkum. Program také umožňuje zapojit se do již běžící COST Action.

V České republice se lze navíc ucházet o granty z podprogramu Inter-COST (součást programu Inter-Excellence), které umožňují částečně financovat náklady na výzkum spojený s účastí v COST Action. Do tohoto podprogramu mohou předkládat přihlášky pouze výzkumníci, kteří se už úspěšně zapojili do COST Action a absolvovali vnitrostátní proceduru přijímání projektu COST v ČR.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová), Oddělení projektového řízení, 31. 1. 2018.

Publikováno: Středa 31.01.2018 13:35

Akce dokumentů