E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWeb Přírodovědcem.cz - kompletní informace pro uchazeče o studium

Web Přírodovědcem.cz shrnuje atraktivní formou všechny informace pro zájemce o studium bakalářských a nově i magisterských oborů na naší fakultě. Všechny informace o naší fakultě najdete nyní přehledně na jednom místě!

 

 

 

Jak se stát přírodovědcem? Na jedné straně je třeba talentu i píle, na straně druhé je však třeba mít přehledně k dispozici všechny správné informace o tom, jak přírodní vědy studovat. Právě k tomu slouží webová stránka Prirodovedcem.cz 

Web shrnuje obecné informace o fakultě, přehled studijních programů a oborů, informace o požadavcích k přijímacím zkouškám, možnostech přípravných kurzů a o přijímacím řízení. Uchazeče informuje i o možnostech a výhodách, které na ně čekají během studia (podpora nadaných studentů, možnosti zahraničních stáží), ale i o studentském životě v hlavním městě a na PřF UK zvláště.

Všem budoucím přírodovědcům přejeme hodně štěstí!

 

Publikováno: Čtvrtek 12.01.2017 16:05

Akce dokumentů