E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava: Radim Kettner, zakladatel moderní české geologické školy

V neděli 9. dubna 2017 uplyne padesát let ode dne, kdy českou geologickou obec opustil jeden ze zakladatelů moderní české geologie akademik a profesor Univerzity Karlovy Radim Kettner (*5. 5. 1891 – †9. 4. 1967). Jeho profesní dráha byla téměř celý život spojena s Ústavem geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty. Výstavu je možné navštívit v době mezi 7. 4. - 2. 5. v otvíracích hodinách knihovny geologie na Albertově 6.

 

Profesor Kettner byl šíří svých badatelských zájmů zcela výjimečnou osobností, jedním z posledních polyhistorů, který byl schopen na vysoké odborné úrovni publikovat práce s paleontologickou, stratigrafickou, regionálně geologickou, strukturní, petrografickou, geomorfologickou i aplikovanou problematikou. Byl charizmatickou osobností; svojí erudicí, lidským přístupem a pedagogickým nadáním vychoval několik generací žáků, kteří rozvíjeli jeho odkaz, zejména v oblasti terénního výzkumu a geologického mapování. Systematické výzkumy příkrovové stavby v Západních Karpatech a různých jednotek Českého masivu započaté prof. Kettnerem, v nichž pak úspěšně pokračovali jeho žáci, daly české geologii takové renomé, že jí byla svěřena organizace významných vědeckých setkání - kongresů karpatsko-balkánské asociace a zejména celosvětového geologického kongresu v roce 1968.

Prof. Kettner nebyl však jen uznávaným badatelem a organizátorem vědeckého života, ale také úspěšným pedagogem, který vychoval řadu úspěšných vědeckých osobností, uznávaných celosvětovou geologickou komunitou. Jeho čtyřdílná, didakticky vytříbená a názorná učebnice všeobecné geologie sloužila po dlouhou dobu nejen jako základní studijní materiál, ale i jako kniha, které přilákala ke geologii řadu zájemců o přírodní vědy. K tomu přispělo určitě i jeho výtvarné nadání, které využil při kresbě názorných geologických řezů, trojrozměrných blokdiagramů a dalších výukových materiálů. Zavedením praktické terénní výuky, zejména třítýdenního kurzu geologického mapování a týmového výzkumu pod vedením zkušených školitelů, předběhl dobu, v níž žil, a položil základ moderní výuky geologie a školení doktorandů. Právem bývá považován za zakladatele moderní české geologické školy.


Text, věnovaný životu a dílu prof. Radima Kettnera, si můžete stáhnout a přečíst ZDE


 

 

Publikováno: Středa 22.03.2017 14:00

Akce dokumentů