E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVynikající studenti Univerzity Karlovy obdrželi ceny rektora. Bodovali i zástupci naší fakulty

Miroslav Soroka, Michal Jakl, Lenka Havelková, Jan Baťka. To jsou jména studentů naší fakulty, kteří se stali laureáty Cen rektora UK. Ty jsou udělovány vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Gratulujeme!

 

 

 

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Miroslav Soroka a Bc. Michal Jakl z PřF UK. Miroslav Soroka cenu obdržel za svou diplomovou práci, která je zajímavá svým přesahem do různých oblastí chemie. Výsledky práce se staly podkladem pro další publikace v odborných impaktovaných časopisech.


Michal Jakl cenu obdržel za svoji bakalářskou práci, ve které se mu podařilo propojit oblasti svého zájmu – geoinfografiku, geografii, kartografii a matematiku. Podařilo se mu vytvořit aplikaci pro mobilní telefony, která podle polohy uživatele vyhledává nejbližší přírodní oblasti v Praze. Následně vytvořil geoinformační systém s aplikacemi – např. online geolokaci pro orientační běh, geolokační hru pro mobilní telefony či aplikaci pro správu turistických pamětních mincí.


Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Lence Havelkové a Bc. Janu Baťkovi z PřF UK. Lenka Havelková cenu obdržela za mimořádně dobrou diplomovou práci, která kromě výzkumného rozměru měla také značný aspekt aplikační směřující k autorům map a atlasů určených pro vzdělávání.


Jan Baťka cenu obdržel rovněž za výborně zpracovanou závěrečnou práci. Při jejím sepsání musel prostudovat velké množství zahraniční literatury. Jeho snaha vyústila v publikaci v odborném časopisu Acta Universitalis Carolinae Geographica.

Publikováno: Čtvrtek 09.03.2017 13:40

Akce dokumentů