E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova udělovala čestné doktoráty. Profesor Joseph Wang jej získal na návrh PřF UK

Za "významný přínos k rozvoji elektroanalytické chemie a za vynikající a plodnou spolupráci s kolegy na PřF UK, dlouhodobou spolupráci při zajišťování vědeckých pobytů vědecko-pedagogických pracovníků a studentů na prestižních pracovištích v USA. Ocenění bylo prof. Wangovi propůjčeno za účasti hodnostářů UK v pondělí 20. 11. 2017.

Profesor Joseph Wang, D.Sc.

 

Profesor Joseph Wang se narodil 8. 1. 1948 v Haifě. Své chemické vzdělání a tituly B.Sc., M.Sc. a D.Sc. získal v Izraelském technologickém institutu Technion. Současné působiště: Department of NanoEngineering, University of California, San Diego (UCSD) 9500 Gilman Drive, MC 0448, La Jolla, CA 92093-0448, USA

 

 Foto: René Volfík 

 

LAUDATIO DĚKANA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY

Profesor Joseph Wang se narodil 8. ledna 1948 v Haifě v Izraeli. Studoval chemii na Izraelském technologickém institutu Technion, kde získal tituly B.Sc. a M.Sc. a v roce 1978 i titul D.Sc. Poté pracoval jako postdok na Univerzitě Wisconsin v Madisonu a v roce 1980 odešel na Katedru chemie a biochemie na Státní univerzitu Nové Mexiko v Las Cruces, USA, kde zaujal místo profesora. V roce 1988 založil profesor Wang významný časopis Electroanalysis a od té doby pracuje jako jeho šéfredaktor. V roce 2004 přešel na Arizonskou státní univerzitu ve Phoenixu, kde pracoval jako Ředitel centra bioelektroniky a biosenzorů ve Výzkumném ústavu Biodesign Institute a profesor chemického inženýrství a chemie. Od roku 2008 pracuje Joseph Wang jako profesor nanoinženýrství na Kalifornské univerzitě Kalifornie, San Diego, USA a od roku 2014 i jako vedoucí ústavu nanoinženýrství.

Výzkumný záběr profesora Wanga je extrémně široký. V minulých le tech koncentroval své úsilí na poli elektrochemie, biosenzorů a detektorů pro klinickou diagnostiku s konkrétním zaměřením na monitorování hladiny cukru v krvi pro zvládání cukrovky, a na monitorování životního prostředí. Jeho současná vědecká zaměření zahrnují oblasti nanotechnologie a nanopřístrojů, kde je zapojen do vývoje nanomotorů a nanopřístrojů, nositelných neinvazivních senzorů, elektrochemických biosenzorů, bioelektroniky, mikrofluidních zařízení (Lab-on-a-Chip) a dálkově ovládaných senzorů pro monitorování životního prostředí a bezpečností účely.

Za uvedení určitě stojí konkrétní výzkumná témata – nanokrystaly, které mohou účinkovat jako zesilující značky pro DNA nebo proteinové biosenzory pro časnou diagnózu nemoci, dále konstrukci světově nejrychlejšího nanomotoru, demonstrování působení nanomotoru v živém organizmu a na pohybu založené snímání DNA a nanopřístrojem umožněnou izolaci biologických cílů, jako např. izolaci rakovinové buňky. Profesor Wang je rovněž průkopníkem použití na těle nositelných tištěných elektrochemických senzorů a biopalivových článků, bizmutových elektrod pro rozpouště cí voltametrii, mikrojehlových elektrochemických biosenzorů, bezbolestné kvantifikace metabolitů a elektrolytů a dálkově ovládaných ponorných přístrojů pro kontinuální monitorování vod. Jeho další významné vědecké příspěvky zahrnují forenzní rukavici s detekčním prstem, energii získávanou z potu, a první demonstraci použití syntetických nanopřístrojů v živých tvorech a zlepšenou terapeutickou účinnost. Příspěvky profesora Wanga v těchto oblastech přímo ovlivňují rozvoj elektrochemických snímacích technik a vyráběných nanopřístrojů.

Joseph Wang publikoval více než 1000 vědeckých článků, 12 knih, více než 20 patentů a 35 kapitol v knihách. Jeho Google Scholar H-Index je v současné době roven 144, s přibližně 80 000 citacemi. Jeho knihy jako Stripping Analysis, Analytical Electrochemistry a Nanomachines se staly ve svých oborech základními zdroji informací. S profesorem Wangem spolupracovalo více než 30 postgraduálních studentů a 160 postdoků, v to zahrnujíc mnoho kolegů z dříve Československa nebo nyní České republiky, a to jak z Univerzity Karlovy či jiných našich univerzit, tak z ústavů Československé AV/AV České republiky. Profesor Wang intenzivně spolu pracuje již více než 30 let s českými vědci, což se odráží v řadě společných vědeckých článků vzešlých ze studijních pobytů našich studentů, postdoků, učitelů a vědců v jeho univerzitních laboratořích. Vědecké úspěchy Josepha Wanga se odrážejí i v mnoha oceněních. V letech 1997 až 2007 byl řazen mezi „nejcitovanější vědce v inženýrství“, a ve stejné časové periodě jako nejcitovanější chemik v seznamu ISI „nejcitovanějších vědců v oboru chemie“ a v roce 2015 mezi světově nejvlivnější vědecké myslitele. Mezi jinými oceněními byl profesor Wang oceněn pěti čestnými profesurami/doktoráty, Heyrovského medailí, dvěma Národními cenami Americké chemické společnosti za Elektrochemickou a analytickou instrumentaci, je členem Královské chemické společnosti. Profesor Joseph Wang je zcela jistě jedním z nejuznávanějších světových elektroanalytických chemiků s dlouhodobými aktivními kontakty s českými učiteli a vědci a já mám osobně velkou radost z toho, že mohu přispět a účastnit se této ceremonie udělení titulu doctor honoris causa.

Foto: René Volfík

 

 

 

Publikováno: Středa 22.11.2017 16:30

Akce dokumentů