E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova boduje v mezinárodním žebříčku. Nejlépe z celé UK skóruje opět geografie

Letošní celosvětový žebříček QS World University Rankings by Subject zahrnuje celkem 46 vědních oborů, z toho 38, které jsou pěstovány na Univerzitě Karlově. Náročná kritéria hodnocení univerzita splnila ve 37 případech, z toho mezi nejlepšími světovými pracovišti se umístila v 19 oborech, oproti 15 v loňském roce. Již několik let po sobě dosahuje v tomto srovnání nejlepšího umístění obor geografie.

 

V geografii se pracoviště Univerzity Karlovy nacházejí v první stovce, mezi prvními sto padesáti světovými institucemi se umístila pracoviště ve dvou oborech: anglický jazyk a literatura a filosofie, do dvoustého místa pak v dalších osmi: farmacii a farmakologii, fyzice a astronomii, historii, lékařství, lingvistice, matematice, mediálních a komunikačních studiích a politologii a mezinárodních vztazích. Ve většině oborů si Univerzita Karlova udržela své loňské postavení, zlepšila se v anglickém jazyce a literatuře a biologii.

Z dalších českých vysokých škol se v letošním žebříčku umístily Masarykova univerzita ve čtyřech oborech, Univerzita Palackého v Olomouci ve dvou oborech, České vysoké učení technické v Praze v sedmi, Vysoké učení technické v Brně ve třech a Vysoká škola ekonomická v Praze v jednom oboru. Vedle Univerzity Karlovy z českých vysokých škol dosáhlo na prestižní prvou dvoustovku pouze České vysoké učení technické, a to v pěti oborech (z toho jeden má v prvé stovce).

Žebříček byl sestaven na základě posouzení činnosti téměř čtyř a půl tisíce vysokých škol. V jednotlivých oborech byly zveřejněny přehledy padesáti až pěti set institucí, které dosáhly nejlepších výsledků. Počet hodnocených a klasifikovaných institucí se lišil podle toho, kolik vysokých škol se daným oborem zabývá a zda splňují vstupní kritéria, jimiž například jsou vzdělávání studentů či minimální počet publikací v daném oboru. Podle toho se liší velikosti i skupina „těch nejlepších“.

Hodnoceny byly reputace vysoké školy v daném oboru mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli a kvalita její vědecké práce měřená prostřednictvím průměrného citačního ohlasu na jednu publikaci a H-indexu. Složení kritérií a jejich vah přitom bylo pro jednotlivé obory různé, tak aby zohlednilo jejich specifika.


Kompletní žebříček QS World University Rankings by Subject 2017


 

 

UMÍSTĚNÍ UNIVERZITY KARLOVY V QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2017

obor

umístění

humanitní a uměnovědné obory

254

anglický jazyk a literatura

146

filosofie

139

historie

177

lingvistika

186

moderní jazyky

202

inženýrské a technické obory

419

informatika

263

vědy o živé přírodě a lékařské obory

226

biologie

288

lékařství

184

farmacie a farmakologie

160

přírodní vědy

188

fyzika a astronomie

180

geografie

88

chemie

303

matematika

183

materiálové vědy

297

vědy o životním prostředí

248

společenské vědy

347

ekonomie a ekonometrie

249

mediální a komunikační studia

197

politologie a mezinárodní vztahy

169

sociologie

253

 

- TZ UK -

Publikováno: Středa 08.03.2017 15:20

Akce dokumentů