E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníQS World University Ranking - Univerzita Karlova obhájila pozici

Univerzita Karlova obhájila své umístění mezi nejlepšími světovými univerzitami v žebříčku QS World University Rankings. Mezi nejlépe hodnocené obory patří i biologie, geografie, chemie, materiálové vědy a vědy o životním prostředí, provozované i na naší fakultě.

 

Žebříček QS World University Rankings, jenž patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní srovnání vysokých škol, pro letošní vydání posuzoval činnost více než čtyř tisíc škol z celého světa; detailně hodnotil přibližně tisíc z nich, a to oblastech reputace mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, renomé mezi zaměstnavateli, citovanosti jejich autorů, průměrného počtu studentů na jednoho vyučujícího a internacionalizace akademické obce.

Univerzita Karlova se ve stále rostoucí konkurenci vysokých škol z celého světa umístila na 314. místě; nejlépe přitom byla hodnocena v šetřeních mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli a dále v zastoupení zahraničních studentů, mimo jiné i díky tomu, že již více než čtvrt století uskutečňuje část svých studijních programů v cizích jazycích. Mezi prvními pěti sty školami se z českých vysokých škol umístilo ještě České vysoké učení technické. Dalšími školami, které byly mezi klasifikované instituce zahrnuty, jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci.

Univerzita Karlova tak navázala na březnové výsledky v žebříčku QS World University Rankings by Subject, který její katedry, instituty, kliniky, ústavy a centra zařadil mezi nejlepší světová pracoviště celkem v devatenácti oborech, konkrétně v anglistice, biologii, farmacii a farmakologii, ekonomii a ekonometrii, filosofii, fyzice a astronomii, geografii, historii, chemii, informatice, komunikačních a mediálních studiích, lékařství, lingvistice, matematice, materiálových vědách, moderních jazycích, politologii a mezinárodních vztazích, sociologii a vědách o životním prostředí.

Další informace zde:

https://qsiu.app.box.com/s/3stpcdhkac8qsbms1n5l8iro4wlz4fur

 

Publikováno: Čtvrtek 08.06.2017 15:35

Akce dokumentů