E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram semináře Latinská Amerika 2016/17

Cílem mezioborového semináře je prohloubit znalosti o aktuálních sociálních, hospodářských a politických poměrech zemí Latinské Ameriky, hlouběji se seznámit s přírodními podmínkami regionů včetně jejich narušení člověkem. Seminář probíhá formou přednášek zvaných expertů a následnou diskusí a je otevřen všem zájemcům.

 

Místo konání: středa 14.50 – 16.20 hod., posluchárna VĚŽ, Albertov 6

 

datum

Přednášející

Název přednášky

22.2.

RNDr. Eva Janská, Ph.D.

Úvod do semináře, organizace a podmínky zápočtu

1.3.

Jan Dungel, zoolog, malíř a cestovatel

 

Na dně ztraceného světa – v pralese pod Neblinou

8.3.

RNDr. Luděk Šefrna,CSc., PřF UK Praha

Lesní pásmo Chile

15.3.

 Ing. Vít Korselt, ředitel odboru Amerických států, MZV ČR

Uruguay – nejevropštější země Latinské Ameriky

22.3.

Kpt. Martina Králová a kpt. Martin Látal, celní protidrogová jednotka GŘC, Praha

Drogová problematika v Latinské Americe pohledem Celní protidrogové jednotky“.

29.3.

RNDr. Michal Jeníček, PhD., PřF UK Praha

 

Přírodní podmínky jižní Patagonie a Ohňové země

5.4.

RNDr. Vladimír Plešinger, geolog, hydrolog, cestovatel a publicista

Severní Peru – kolébka španělské kolonizace Jižní Ameriky

12.4.

RNDr. Jiří Vágner, Ph.D., PřF UK Praha

Metropolitní oblasti Latinské Ameriky

19.4.

Mgr. Kamila Šimková-Broulová, geografka, publicistka a cestovatelka

Významní krajané v LA 

26.4.

RNDr. Juraj Liška, geograf

Bohatství kulombijských Kordiller

3.5.

Prof. Josef Opatrný, CSc., FF UK Praha, ředitel Ústavu Iberoamerických studií

Kuba Fidela Castra

10.5.

studenti

Prezentace seminárních prací

17.5.

rektorský den

hodina odpadá

                                                                                                        

     RNDr. Eva Janská, Ph.D.

                                                                                                                               vedoucí semináře   

Publikováno: Pondělí 13.02.2017 20:30

Akce dokumentů