E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNaši fakultu navštívil vzácný absolvent

Ministr zemědělství a životního prostředí Kapverdské republiky Gilberto Silva příjemně překvapí každého Čecha, který se s ním setká, bezchybnou češtinou. Naším jazykem si s ním můžete pohovořit nejen o politice, ale také například o mikrobiologii či krajinné ekologii. Gilberto Silva je totiž absolventem biologických studií na naší fakultě. Při příležitosti jeho vzácné návštěvy na fakultě 26.5. vznikl následující rozhovor.

 

Ministr zemědělství a životního prostředí Kapverdské republiky Gilberto Silva si pro návštěvu své domovské fakulty vyčlenil část svého pracovního času v České republice. Foto: Petr Jan Juračka 

 

Vážený pane ministře, vítám Vás po delší době na půdě naší fakulty, kde jste léta studoval. Mohl byste nám říci, jak Vaše studium probíhalo a jaký byl Váš obor?

V celkovém součtu jsem studoval na na Přírodovědeckém studiu 10 let. Moje studium na PřF UK začalo na sklonku 80. let v době, kdy se vaše země nazývala Československá socialistická republika. Na úplném začátku byla  východočeská Dobruška, kde probíhala jazyková příprava pro cizince studující na UK. Studium jsme dokončil až po revoluci - na mém diplomu je již napsáno Česká a Slovenská federativní republika. Studoval jsem tehdy obor obecná biologie s pozdější specializací na mikrobiologii.

 

Prožil jste tedy tedy v Praze revoluční rok 1989. Vzpomínáte si na tu dobu?

Ano, velmi dobře. Jeden z hlavních studentských vůdců, Šimon Pánek, byl mým spolužákem, měli jsme spolu řadu společných předmětů, vzpomínám například na společné mikroskopování na praktikách z botaniky.  Vzpomínám i na demonstraci 17. listopadu, byla to původně poklidná studentská akce. Já jsem se zúčastnil části na Albertově, poté jsem odešel na kolej do Voršilské ulice, kde jsem tehdy bydlel a střetu s policií jsem se již neúčastnil.

 

Jaká byla v době komunistického režimu pozice Kapverd vůči České republice?

V té době měly naše země k sobě velmi blízko. Stejně jako v tehdejší  československé ústavě byla i v naší zakotvena vláda jedné strany. I u nás došlo v souvislostmi se změnami v celém socialistickém táboře ke změnám směrem k politickému pluralismu. První svobodné volby, parlamentní i prezidentské, se u nás konaly v roce 1991. Od té doby máme u nás fungující demokracii, jsme považováni za dobrý příklad demokracie v Africe.

Ministr Kapverdské republiky Gilberto Silva při návštěvě katedry genetiky a mikrobiologie se svými bývalými učiteli doc. Vladimírem Vondrejsem a dr. Ivanem Hirschem. 

 

Přenesl jsme si nějak zkušenost pádu vlády jedné strany zpět do své vlasti?

Jistě jsem měl podstatně lepší pochopení celého procesu. Naše prvotní prodemokratické hnutí se stejně jako Občanské fórum záhy rozpadlo - šlo vlastně o spojení lidí, jejichž jedinou společnou vlastností byla potřeba zkoncovat s režimem jedné strany. Na tuto situaci jsem byl právě díky znalosti procesů v Česku připraven. Řada věcí je také spojena s tím, že nejde jen o změnu politickou, ale ekonomickou a je tudíž třeba nalézt pochopení pro dynamiku soukromého sektoru. U nás sice soukromý sektor existoval vždy, státních podniků byla ovšem také celá řada a bylo třeba privatizovat.

 

Po ukončení studia jste se ale do České republiky vrátil ještě jednou…

Po absolvování studia jsem začal pracovat na Kapverdách v oblasti zemědělství a životního prostředí. Nejprve jsem pracoval v laboratoři, postupně však začalo přibývat úředních funkcí. Hlavními tématy byla dezertifikace prostředí, která je na Kapverdách skutečným problémem. Jelikož se moje témata týkala z velké části krajiny a životního prostředí, přihlásil jsem se na Přírodovědeckou fakultu ještě jednou, osm let po ukončení mého magisterského studia. Tentokrát jsem studoval obor Aplikovaná a krajinná ekologie na Ústavu pro životní prostředí, vedoucím mé dizertační práce, která byla již zaměřena konkrétně na problematiku Kapverd,  byl profesor Karel Pivnička.

 

Kde jste během studií bydlel?

Bydlel jsem postupně na třech kolejích: Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici - tam jsem byl nejdéle. Další byly dva roky na koleji 17. listopadu v Tróji a nakonec jsem bydlel na koleji Budeč.

 

Jakým způsobem bylo možno převést odborné know-how, které jste u nás načerpal, do své vlasti?

Můj základní přístup je, že univerzita nás učí učit se. Základní vědecké principy, které si člověk osvojí, je možno uplatňovat všude. Mým snem bylo dělat po návratu domů jen vědu. Jsme však příliš malý stát a rychle jsem pochopil, že bez administrativy to nepůjde. Začal jsem se tedy věnovat především této stránce a postupně jsem přešel do spíše na úřednickou stranu.  V posledních letech jsem začal dělat politiku, ale jsem spíše technokratem.

 

Ministrova podobenka z dob studií šla během jeho návštěvy z ruky do ruky. Foto: Petr Jan Juračka

 

Jste součástí nějaké konkrétní politické strany?

Ano, patřím k hnutí Movimento para Democracia, MpD (Hnutí pro demokracii). Tato strana v roce 1990 zvítězila ve volbách a byla hlavní nositelkou politických změn.

 

Vaše návštěva v České republice není jistě jen ceremoniální, ale má konkrétní praktický účel. Za čím jste do Prahy přijel? 

Byl jsem pozván ministrem zemědělství Marianem Jurečkou na mezinárodní konferenci “Afrika jako partner”. Vedle účasti na konferenci vedu ještě několik jednání, např. s rektorem České zemědělské univerzity, s ministrem zemědělství, ministrem životního prostředí. Měl jsem také jednání s Hospodářskou komorou a několika podnikatelskými subjekty.

 

Chystáte během Vaší návštěvy i nějaký soukromý program?

Ano, chci se setkat s několika kamarády i kamarádkami z dob studií. Moje vztahy se spolužáky jsou dlouhodobé a pevné. Přeci jen jsem zde strávil 10 let života a Česká republika je v podstatě má druhá vlast. Těším se ale na to, až budu moci navštívit Prahu jako soukromá osoba.

 

Na závěr našeho rozhovoru bych Vám chtěl pochválit češtinu - mluvíte opravdu dokonale.

Děkuji. Myslím, že za tím stojí dvě věci. V první řadě je třeba nestydět se, když už jednou cizím jazykem mluvit začnete. A druhá věc je ta, že je třeba začít v cizím jazyku myslet. Já jsem zde již druhý den a od doby mého příjezdu myslím česky. To opravdu velmi pomáhá.

 

ptal se: Michal Andrle

 

Publikováno: Pondělí 12.06.2017 09:30

Akce dokumentů