E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNaši buněční biologové deklarovali a definovali novou kategorii protinádorových léčiv

Odborný časopis Trends in Cancer je nejnovějším z rodiny prestižních „Trends“ časopisů nakladatelství Cell Press. Mezinárodní tým vedený doc. Janem Brábkem a doc. Danielem Roselem v něm v těchto dnech uveřejnil deklaraci nové kategorie protinádorových léčiv.

 

V časopise Trends in Cancer vychází článek od mezinárodního týmu pod vedením doc. Jana Brábka (korespondující autor) a doc. Daniela Rosela z katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK a BIOCEVu: MIGRASTATICS - anti-metastatic and anti-invasion drugs: promises and challenges.

U pevných nádorů jsou invazivita a metastázování zodpovědné za více než 90% všech úmrtí. V současné paletě protinádorových léčiv však chybí specifická kategorie léků proti invazivitě a metastázování. Autoři článku přicházejí se zcela novou strategií léčby pevných nádorů, spočívající v kombinaci klasické cytostatické léčby s cílenou inhibicí invazivity a metastázování. V článku autoři razí nový název „migrastatika“ pro látky, inhibující všechny způsoby invazivity nádorových buněk, k odlišení od široce používaných cytostatik, která většinou inhibují buněčnou proliferaci. V článku jsou definovány buněčně biologické mechanismy, které jsou vhodné pro zásah migrastatiky a je zde obsažen i přehled kandidátních látek s migrastatickými účinky. Zavedení migrastatik do protinádorové terapie může znamenat zásadní průlom v léčbě solidních nádorů.

Publikováno: Pondělí 22.05.2017 15:30

Akce dokumentů