E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNa naší fakultě byly představeny výsledky projektů podpořených z Česko-norského výzkumného programu

Z Česko-norského výzkumného programu (Norské fondy) byly na Přírodovědecké fakultě UK podpořeny tři výzkumné projekty - dva v prioritní oblasti “životní prostředí”, jeden v oblasti “zdraví”. Výsledky mezinárodní spolupráce byly představeny během závěrečné konference, která se konala dne 25. dubna 2017.

 

 

 

DSC_0533.jpg

Využití dlouhodobých (pasivních) vzorkovacích metod v kombinaci s in situ mikrokosomy k posouzení potenciálu (bio)degradace

 

Číslo projektu a akronym: 7F14045 (PASSES)
Řešitel: doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Norský partner: ALS Norway
Další partner projektu: Dekonta a.s.
Webové stránky projektu: http://passes.cz/

Projekt se zabýval tzv. ekologickými zátěžemi a jejich odstraňováním pomocí bakterií metodou Bioremediace. Pro ověření, zda dochází k in situ biodegradaci kontaminantů a určení, zda jsou probíhající procesy dostatečně účinné nebo zda je možné je podpořit, aby nahradily běžné sanační technologie je nezbytná komplexní charakterizace biodegradačních procesů specifických pro danou lokalitu. Projekt se zabýval právě touto charakterizací s využitím inovativních přístupů monitoringu jako je pasivní vzorkování a in situ mikrokosmy. Výstupem projektu je vedle řady vědeckých publikací také ověřená technologie a užitný vzor.


 

DSC_0550.jpg

Genomika trojrozměrných kvasinkových kolonií: Model pro studium vývoje nádorů a resistence biofilmů

Číslo projektu a akronym: 7F14083 (YEASTSEQ)
Řešiteka:  prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Norský partner: Sekvenační centrum, Univerzitní nemocnice v Oslu, dr. Gregor Gilfillan
Webové stránky projektu: http://www.3dcolony.cz

Společný projekt s českým partnerem z Mikrobiologického ústavu AV ČR a s norským partnerem z Oslo University Hospital vycházel ze zjištění českých týmů, že se kvasinkové kolonie podobají jednoduchým mnohobuněčným organismům, včetně existence metabolických paralel mezi diferencovanými kvasinkovými koloniemi a organismy postiženými nádorovým bujením. V průběhu řešení projektu byly detailně popsány procesy metabolické diferenciace v koloniích, identifikovány mutace výhodné pro buněčné subpopulace vystavené specifickým podmínkám, prozkoumány epigenetické regulace zúčastněné na tvorbě fenotypu kolonií a rozšířeny poznatky z oblasti rozdílů ve struktuře chromatinu morfologicky odlišných kolonií. Další část získaných poznatků objasňuje sofistikované obranné strategie biofilmových kolonií kvasinek. Znalosti nabyté při řešení projektu a publikované v mezinárodních vědeckých časopisech mají potenciál nalézt uplatnění v medicíně, zejména v oblasti fyziologii nádorů a léčby mykóz.


 

DSC_0566.jpg

Fosfinové ligandy pro C-C spojovací reakce šetrné k životnímu prostředí

 

Číslo projektu a akronym: 7F14392 (ENVIPHOS)
Řešitel: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
Norský partner: University of Bergen (Professor Vidar Remi Jensen)
Webové stránky projektu: http://web.natur.cuni.cz/~uhlik1/index_cz

Tento projekt řešený ve spolupráci s týmem profesora V. R. Jensena z Univerzity v Bergenu byl směřován zejména k zefektivnění designu nových ligandů pro prakticky významné spojovací reakce prováděné v ekologicky přijatelných vodných prostředích pomocí kombinace konvenčních experimentálních přístupů a metod moderní výpočetní chemie. Připravena byla celá řada nových sloučenin, které byly zevrubně charakterizovány a samozřejmě i testovány ve vybraných palladiem katalyzovaných reakcích. Výstupem projektu jsou publikace v odborných časopisech a také četné konferenční příspěvky.


Tiskovou zprávu PřF UK o výsledcích projektů podpořených z Norských fondů naleznete ZDE


 

Podpořeno grantem z Norska. / Supported by grant from Norway
Publikováno: Pátek 28.04.2017 12:05

Akce dokumentů