E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurzy plné krve a bezvědomých. Zážitkově se dá učit i poskytování první pomoci

Kvalifikovaná první pomoc je často tím faktorem, který rozhoduje mezi životem a smrtí. Věděli jste, jak zajímavé a úspěšné kurzy pořádá naše fakulta? Naše kurzy zaujaly i univerzitní časopis iForum.

 

Hodně krve a křiku, bezvládná lidská těla zhroucená na zemi, která resuscitují náhodní kolemjdoucí. To není popis scény z televizních zpráv, ale z kurzu poskytování první pomoci, kde si lidé vše zkoušejí na vlastní kůži. Zážitková pedagogika je v této oblasti velmi efektivní a právě proto už několik let pořádá Přírodovědecká fakulta UK veřejné kurzy první pomoci vedené v tomto duchu. Vedle toho organizuje i akce pro pedagogy, kde si vyzkoušejí, jak první pomoc učit. To zaujalo kolegy z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, kteří za podpory přírodovědců připravili společný seminář pro kantory i další zájemce. Uskuteční se už 5. dubna.

Když si člověk vyzkouší poskytování první pomoci nanečisto, v reálné situaci si pak bude spíš věřit, že to dokáže

Když si člověk vyzkouší poskytování první pomoci nanečisto, v reálné situaci si pak bude spíš věřit, že to dokáže

Kurzů pro školitele první pomoci nebo přímo jejího poskytování se, ať už v rámci Univerzity Karlovy, nebo jiných institucí a soukromých organizací, uskutečňuje celá řada. Ten, jejž nabízí Přírodovědecká fakulta UK, teď i ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK, je však ojedinělý, jak podotýká Mgr. Radim Kuba z PřF UK. „Po republice se pořádá mnoho kurzů pro školitele první pomoci. Určeny jsou ale široké veřejnosti, prakticky nikdo se nevěnuje přímo pedagogům. Na našem kurzu využíváme toho, že pracujeme s učiteli, kteří mají pedagogické vzdělání, umějí se postavit před tabuli a přednášet, bereme to proto z jiného pohledu, učíme je, jak třídit informace, jak v této oblasti používat zážitkovou pedagogiku,“ vysvětlil Radim Kuba.

Kurzy poskytování první pomoci, které pořádá Přírodovědecká fakulta UK, zavedou účastníky i do terénu

Kurzy poskytování první pomoci, které pořádá Přírodovědecká fakulta UK, zavedou účastníky i do terénu

Na Přírodovědecké fakultě UK se konají dvoudenní metodické kurzy pro učitele a vychovatele obvykle dvakrát ročně. Během nich si účastníci osvěží to, jak první pomoc poskytovat, seznámí se s principy zážitkové pedagogiky a naučí se třeba i to, jak figurantovi namaskovat podlitiny a spáleniny nebo jak simulovat tepenné krvácení. Zážitkový kurz první pomoci chvílemi opravdu připomíná scény z katastrofických filmů. Aby se kurzisté naplno vžili do situace a vyzkoušeli si, jak postupovat v kritických a stresujících situacích, mocně se využívá figurantů, ze kterých stříká krev (samozřejmě umělá), ztrácejí vědomí nebo křičí a mávají před účastníky popálenými rukami. Cílem simulací není člověka šokovat nebo mu zanechat v hlavě jedinou vzpomínku, jak to bylo „superakční, všude samá krev a střeva“, ale dát mu šanci prožít situaci podobnou realitě a díky následné zpětné vazbě od lektora se ujistit, že dokáže jinému člověku pomoct.

Jak upozorňuje Mgr. Eva Prokešová, Ph.D., z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, která nyní na FTVS UK spolupořádá jednodenní seminář pro školitele první pomoci, poskytování pomoci závisí především na praktických úkonech, ty člověk musí mít skutečně zaryté pod kůží a naprosto zautomatizované, aby je v kritickém momentě dokázal efektivně použít. „To, co zachraňuje lidské životy, jsou dovednosti. V momentě, kdy si to člověk vyzkouší a opakovaně si potvrdí, že danou situaci zvládá, i když jen v rámci simulace, výrazně to zvýší jeho ochotu poskytnout první pomoc ve skutečnosti, protože si bude věřit, že to dokáže.“

 

Ve středu 5. dubna se na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK uskuteční seminář Výuka první pomoci zážitkem určený všem, kdo chtějí první pomoc učit trochu jinak, než jen odvyprávěním toho, jak se to dělá. Přírodovědecká fakulta UK pořádá dvoudenní kurzy První pomoc pro pedagogy zpravidla dvakrát do roka, první letošní se bude konat o víkendu 22. až 23. dubna. Zároveň pro studenty, učitele i veřejnost nabízí akreditovaný rekvalifikovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Více informací o aktivitách a nabízených kurzech naleznete ZDE.

 

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Archiv týmu První pomoc na PřF UK, Thinkstock

zdroj: iForum

 

Publikováno: Čtvrtek 30.03.2017 11:30

Akce dokumentů