E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRektorem Univerzity Karlovy byl znovu zvolen Tomáš Zima

V dnešních rektorských volbách byl Akademickým senátem UK do čela univerzity (znovu)zvolen profesor Tomáš Zima. Univerzitu Karlovu povede do roku 2022. Zvítězil tak nad protikandidátem Janem Černým z naší fakulty.

 

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze (UK) dnes zvolil staronovým rektorem školy Tomáše Zimu. Získal 51 hlasů z 68 platných, pro své zvolení potřeboval 36 hlasů. Jeho protikandidáta z Přírodovědecké fakulty Jana Černého podpořilo 17 senátorů. Další funkční období by Zimovi mělo začít v únoru 2018, ve funkci ho ještě bude muset potvrdit prezident. Školu povede do roku 2022.

V následujících čtyřech letech čeká Zimu mimo jiné nastartování nové struktury studijních oborů v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona a novým nastavením procesu akreditací. Akreditace u stávajících studijních programů a oborů budou končit v rozmezí let 2019 až 2024. Univerzita požádala minulý týden jako první vysoká škola o institucionální akreditaci.

Staronový rektor by se měl zabývat také výstavbou dvou velkých vědeckých center na Albertově. Biocentrum a Globcentrum by se měly začít stavět v roce 2020. Očekávat se od něj bude zřejmě i aktivní přístup ve vysokoškolské a vědní politice, již nyní se Zima podílel na vyjednávání s vládou o rozpočtu vysokých škol.

-čtk-


Profily protikandidátů:

Profesor Tomáš Zima studoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze (1984-1990). Po přijetí na fakultu si představoval, že bude chirurgem. Prošel anatomickým kroužkem a chirurgickým kroužkem na II. chirurgické klinice. Po složení zkoušky z biochemie se věnoval experimentální práci, a tak od třetího ročníku studia zůstal věrný laboratořím I. chemie, kam chodil učit z Ústavu klinické biochemie a od ledna 2012 vede spojený ústav I. chemie a klinické biochemie a vrátil se tam, kde začínal. Po promoci chtěl získat i klinickou praxi v interně. Vzhledem k jeho laboratorním pokusům s alkoholem a toxickými látkami mu alespoň teoreticky byla blízká hepatologie a gastroenterologie. Při nástupu na “kolečko” na I. interní kliniku byl přidělen na oddělení E – nefrologii a dialýzu. Tohle oddělení, nyní Nefrologickou kliniku, dosud neopustil. Na počátku roku 1999 přešel na nově ustavený Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky. V roce 2002 byla do Ústavu začleněna cytogenetická laboratoř, v níž se poprvé setkal s fakultou a nemocnicí. Od září 2005 po sedm vedl 1. lékařskou fakultu UK. V letech 2012-2013 byl proděkanem fakulty pro vnější vztahy. Od 1. 2. 2014 působí jako rektor Univerzity Karlovy v Praze.


Kontakt:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
e-mail: zimatom@cesnet.cz
tel.: 224 491 312-4


Webové stránky s plným zněním programu a možností podpory: https://www.tomaszima.cz/


 

Profesor Jan Černý (*1970) vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993 obor molekulární biologie a genetika. Je známý jako imunolog, pedagog a popularizátor vědy. Během doktorského studia působil v laboratoři profesora Václava Hořejšího na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, kde se věnoval studiu membránových mikrodomén. V letech 2000–2002 absolvoval postdoktorální pobyt na Harvard Medical School Harvardovy univerzity v Bostonu, kde se věnoval výzkumu nízkomolekulárních inhibitorů vezikulárního transportu, životnímu cyklu viru HIV a pracoval na modelu MHCII-GFP transgenní myši. Dnes působí jako vedoucí laboratoře buněčné imunologie na Přírodovědecké fakultě UK. Pracoval v řadě orgánů Přírodovědecké fakulty a v letech 2009–2013 byl proděkanem pro vědu, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání,  v současné době je vedoucím katedry buněčné biologie PřF UK. Je také předsedou české Biologické olympiády. 


Kontakt:

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
e-mail: jan.cerny@natur.cuni.cz
tel. 721 604 168


Webové stránky s plným zněním programu a možností podpory: http://www.jan-cerny.cz/


Ohlasy v médiích

 

 

Publikováno: Pátek 20.10.2017 12:00

Akce dokumentů