E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUzávěrka jubilejního 20. ročníku prestižní Ceny Wernera von Siemense je za dveřmi!

Výzkum a inovace jsou investice do budoucnosti. Společnost Siemens prozíravě hledá cesty, jak investovat do mladých českých talentů a sbližuje tak výzkum s potřebami průmyslu. I tentokrát hledá nejlepší studenty, jejich vedoucí prací, mladé vědce a pedagogy, aby je ocenila již v 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense. Uzávěrka soutěže je 27. 11. 2017.

Přihlaste svoji diplomovou nebo disertační práci a vyhrajte až 30 000 Kč. S přihlášeným vědeckým projektem si pak můžete přijít na 300 000 Kč.


Cílem udělování Ceny Wernera von Siemense je kromě motivace mladých talentů také upevňování pozitivního vztahu studentů i širší veřejnosti k vědě.

Druhá rovina ceny spočívá v oceňování pedagogů. Přispívá ke zvýšení celkové prestiže pedagogického povolání a poukazuje na to, že bez dobrých pedagogů nemůže být ani dobrých studentů, ani vědeckých výsledků.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice.

Záštitu nad soutěží opětovně poskytli místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Proč se zapojit do soutěže?

  • Vítězové si v několika kategoriích rozdělí 1 000 000
  • Ten, kdo doporučí vítěze, získá  10 000 Kč
  • Díky stále většímu zájmu médií o Cenu Wernera von Siemense se vítězné projekty dostávají   do podvědomí laické i odborné veřejnosti

PŘIHLÁŠKY do 27.11.2017 na   www.siemens.cz/cenasiemens


 

​CENY:
 

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu:  30 000 Kč
 

Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace: 300 000 Kč
 

Nejlepší diplomová práce: 1.místo - 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
                                                2. místo - 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce
                                                3. místo - 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce
 

Nejlepší disertační práce:  1.místo - 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
                                                2. místo - 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce
                                                3. místo - 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší pedagogický pracovník: 100 000 Kč

Zvláštní ocenění 1 "Nejlepší disertační práce napsaná ženou": 20 000 Kč studentka

Zvláštní ocenění 2 "Ocenění za překonání překážek při studiu": 20 000 Kč student

Doporučení vítěze: 10 000 Kč doporučující 


Koordinátor soutěže: 
Lucie Rumlová
mailto:lucie.rumlova@siemens.com
mob.: +420 702 150 940

 


 

 

Publikováno: Pátek 10.11.2017 11:30

Akce dokumentů