E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Aplikovaní geologové součástí mezinárodního vzdělávacího projektu

Aplikovaní geologové z naší fakulty spolupracují na mezinárodním vzdělávacím projektu TESEUS, který je zaměřený na udržitelné a efektivní využití přírodních zdrojů. V rámci tohoto projektu se řeší optimální využití a zlepšování vlastností půdy, zvětralých hornin, vody, ale i recyklovatelných materiálů, které mohou nalézt využití jako stavební podloží nebo stavební materiál. V současnosti v rámci projektu proběhly dvě mezinárodní konference, ale také česko-německý hydrogeologický terénní kurz.

 

 

 

 

Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Přírodovědecká fakulta UK je garantem aplikované geologie a spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci (aplikovaná informatika), a dvěma německými vysokými školami, Hochschule Zittau/Görlitz (obor environmentální technika) a Hochschule für technik und wirtschaft Dresden (obor geotechnika).

Měření chemických a fyzikálních vlastností vody při čerpací zkoušce během česko-německého hydrogeologického terénního kurzu. (Autor: Martin Slavík)

V březnu 2017 partneři projektu sdíleli své zkušenosti z oblasti geotechniky na 5. konferenci o geotechnice v Drážďanech. Monika Černíková z Přírodovědecké fakulty UK zde přednesla poznatky ze svého výzkumu o bobtnavých zeminách, které jsou častým problémem ve stavebnictví. K bobtnání zemin dochází, když do sebe jílovité zeminy vážou vodu ze svého okolí, což vede ke zvětšování jejich objemu.

Během přípravy staveb se rizika spojená s náchylností zemin k bobtnání často podceňují, a může tak docházet k závažným poruchám např. podlah, ale i dálnic, umělých svahů či ostění tunelů. Hlavním cílem výzkumu bobtnavých zemin je tak přispět ke změně vnímání rizik bobtnání a k předcházení škod vznikajících z nerespektování těchto rizik.

Na začátku června proběhlo pod vedením hydrogeologů z Přírodovědecké fakulty česko-německé terénní cvičení z hydrogeologie. Vysokoškolští studenti z Žitavy a Prahy zkoumali pomocí měření na hydrogeologických vrtech vlastnosti proudění podzemních vod v okolí Frýdlantu. Projekt TESEUS je tak přínosem nejen svou podporou interdisciplinární vědy, ale přispívá i k regionální spolupráci formou vzdělávacích akcí.

Tomáš WEISS a Monika ČERNÍKOVÁ

Mezinárodní vzdělávací projekt – udržitelné a efektivní využívání zdrojů TESEUS (Transnational Educational project – Sustainable and Efficient Use of Sources). Podpořeno z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko 2014-2020 no. 100246598 SN-CZ 2014-2020.

Publikováno: Pátek 09.06.2017 13:05

Akce dokumentů