E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAlumni sraz 2016 - Společné inspirace vědy a hudby: Jaroslav Heyrovský a Praha

Letošní sraz absolventů PřF UK proběhne stejně jako v loňském roce ve Velké aule staroslavného Karolina. Tématem programu setkání bude letos prolínání hudby a vědy v životě jedné z nejvýznamnějších osobností, spjatých s naší fakultou: nositelem Nobelovy ceny za chemii Jaroslavem Heyrovským. Všichni absolventi PřF UK jsou do Karolina 30. září v 18.00 srdečně zváni.

Magna Aula, Karolinum

 

pátek 30.9. 2016,  18.00

(akce je již kapacitně naplněna)

 

 

 

 

Učinkují:

 

Jaroslav Svěcený, housle

Miloslav Klaus, kytara

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., profesor katedry analytické chemie PřF UK

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


 

Intro (Jaroslav Svěcený)

Antonín Dvořák, Sonatina G-dur 1. věta

 

1. díl: Květoslava Stejskalová a Jaroslav Svěcený

Dětství a mládí Jaroslava Heyrovského, kořeny jeho hudební výchovy

Heyrovského záliba ve Smetanovi a Dvořákovi

Bedřich Smetana, Duo “Vzpomínka a Nevinnost pro housle a kytaru( upravil prof. Jiří Jirmal)”

 

2. díl: Květoslava Stejskalová a Jaroslav Svěcený

Heyrovského studentská léta: Univerzita Karlova

University College London: zamilování do vědy a do klavíru

Nicoló Paganini: Sonáta č.1 z cyklu Centone di Sonate

 

3. díl: Jiří Barek a Jaroslav Svěcený

Polarografie a její význam pro moderní svět

Heyrovského záliba v moderních autorech

Bohuslav Martinů: Kolombína tančí

Gabriel Fauré: Pavana

 

4. díl: Květoslava Stejskalová a Jaroslav Svěcený

První český nobelista

Heyrovského láska k Wagnerovi a ruským autorům

Jaroslav Svěcený: Fantasie na Janáčkovo téma pro housle sólo

 

5. díl: Květoslava Stejskalová a Jaroslav Svěcený

Heyrovského celoživotní vztah k hudbě jakožto inspiraci pro vědeckou práci

Nicoló Paganini: Duo č. 10 ( dvouvěté) pro housle a kytaru

Filippo Gragnani: Allegro. Polacca  pro housle a kytaru

 

Mladý Jaroslav Heyrovský se věnoval hudbě, učil se hrát na klavír u Berty Škroupové, vnučky skladatele naší národní hymny.  Spolu s několika spolužáky sestavil hudební kroužek-kvintet. Hudba pak patřila k jeho zálibám po celý život (na obrázku Jaroslav sedí za klavírem).

 

Publikováno: Pondělí 12.09.2016 14:30

Akce dokumentů