E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAlbertov bude hostit mezinárodní konferenci o migraci IMISCOE 2016

Migrace je téma, které hýbe současným světem. Díky tomu, že odborníci z geografické sekce naší fakulty patří v jejím výzkumu k evropské špičce, bude naše fakulta hostit velkou mezinárodní konferenci výzkumné sítě IMISCOE. O jejím významu, tématech i přípravách, jsme hovořili s jejími hlavními organizátory docentem Dušanem Drbohlavem a doktorkou Evou Janskou z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

 

 

Vážená paní doktorko, vážený pane docente, na přelom června a července připravujete v albertovském areálu rozsáhlou mezinárodní konferenci vědecké sítě IMISCOE, která se zabývá výzkumem migrace a integrace. Mohl byste nám přiblížit, jak vlastně tato síť vypadá a čím přesně se její členové zabývají?

DD: Tato organizace započala s iniciováním vzájemných kontaktů mezi institucemi, které se zabývají výzkumem migrace a integrace v celé Evropě již na počátku tohoto století. Organizace začala v malém měřítku, postupně se však rozšiřovala. Když vypršely dotace Evropské unie, s jejíž pomocí se celá aktivita zrodila a začala fungovat, došlo ke zjištění, že síť je stále životaschopná a má potenciál dalšího rozvoje. Přešlo se tedy na samofinancování a v současné době čítá 36 institucí z celé Evropy včetně Turecka. Dnes se uvažuje i o zapojení pracovišť ze Spojených států amerických a dalších mimoevropských zemí.

 

Jaký je praktický smysl této organizace?

DD: Jde v první řadě o propojování lidí, zejména snahu o promýšlení výzkumných projektů a jejich podávání. V tom je IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) velmi úspěšná. Spolupráce se etablovala tak, že členskou základnu již dnes představuje 36 vědecko-výzkumných institucí. Naše výzkumné centrum, které je etablované při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Geografické migrační centrum - Geomigrace, je jednou z nich. Do IMISCOE jsme vstoupili v roce 2012.  

 

Výhodou členství v IMISCOE spočívá tedy v první řadě v propojování vědeckých týmů, které se zabývají stejnou nebo podobnou problematikou?  

DD: IMISCOE funguje skrze členské příspěvky a poté přerozdělované malé dotace, které se jeho členům platí. Tyto peníze jsou určeny zejména pro podporu síťování (doprava, pořádání menší akcí). To vede nakonec k tomu, že skupina se pokouší - a mnohé jsou úspěšné, získat větší společný výzkumný grant a stává se tak již soběstačná.

 

Konference, která letos proběhne u nás na Albertově, je pravidelnou součástí provozu IMISCOE?

DD: Ano, tato konference, která se letos bude konat již po třinácté, je tradičním vyvrcholením celoroční práce IMISCOE. Každý rok se koná na jiném místě. Poslední tři místa konání byla Ženeva, Madrid a Malmö. Po letošní Praze bude příští rok následovat Rotterdam. Konference slouží jak k prezentací výsledků své práce, tak k navazování nových kontaktů. Přispěvatelé nejsou omezeni pouze na členy IMISCOE.

 

Kolik lidí se bude letos konference účastnit?

DD: Celkově se sejde asi 450 lidí, jde tedy o značně rozsáhlou akci. Převis zájmu o účast byl značný - polovinu uchazečů jsme museli odmítnout. Příští rok již bude muset být konference větší - počítá se možná až se 700 účastníky, záběr se rozšiřuje hlavně mimo Evropu. To se potvrzuje i letos. Máme účastníky i z asijských zemí, Austrálie, Spojených států, Kanady atd., kteří prezentují mimoevropská témata. Je to mu tak proto, že hledáme společné pravidelnosti procesů a samozřejmě také pozitivní příklady řešení migračních a integračních problémů z celého světa, byť přenesení příkladů do jiného prostředí není triviální záležitostí.

 

Obraťme se nyní k vlastní konferenci, která proběhne v Praze, konkrétně z velké části v albertovském areálu, mezi 30. červnem a 2. červencem. Jakým způsobem je konference navázána na Přírodovědeckou fakultu UK?

EJ: Na naši fakultu je konference navázaná především díky doc. Drbohlavovi, který je ředitelem Geografického migračního centra. To je součástí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, která se podílí na organizaci a částečně akci zaštiťuje i finančně. Záštitu a finanční výpomoc máme také od proděkana geografické sekce, děkana PřF UK a také rektora UK. Podpůrný projekt jsme získali také od Ministerstva zahraničí ČR, které má ve své agendě migraci a rozvojovou spolupráci. Důležitým partnerem je také Česká geografická společnost.

 

 

Jak došlo k výběru Prahy?

DD: Záměrem IMISCOE je nepořádat konference jen v několika zemích většinou západní Evropy, ale rozšiřovat záběr i na sever, jih, i na východ kontinentu. Na naši nabídku uspořádat konferenci u nás proto vedení IMISCOE zareagovalo velmi pozitivně.

EJ: O konferenci byl skutečně velký zájem, oproti loňskému roku se také lehce navyšovala kapacita. Svou roli hrála asi také pražská lokace, která je tradičně velmi atraktivní.   

 

Jaká budou stěžejní odborná témata konference?

DD: Centrální zaměření letošní konference je “Migrace a rozvoj”. Vybrali jsme ho mimo jiné z toho důvodu, že jsme se tímto tématem zabývali i v našem ukončeném projektu (GAČRu), a tudíž se v něm orientujeme více než v jiných tématech. Toto téma však ani zdaleka netvoří většinu příspěvků. Snad nejvíce je zastoupena problematika integrace a také aspekty jejího řízení, velká část příspěvků bude pochopitelně orientována na reflexi současné uprchlické krize. Řada referátů se bude týkat také metodologie výzkumu, konceptů atd.

 

Odborné zázemí přispěvatelů bude tedy velmi široké.

DD: Ano. Kromě geografů a demografů budou zastoupeni politologové, sociologové, ekonomové, etnologové, právníci. Naším základním kritériem je však problémový přístup. Nejde nám primárně o obor přispěvatele, ale o problém, kterým se zabývá a způsob, jakým jej řeší. Migrace i integrace jsou interdisciplinární témata, kdy často (snad s výjimkou právníků) prakticky nepoznáte, z jakého odborného zázemí daný příspěvek vyrůstá.  

 

Kde přesně se bude akce konat?

EJ: Prakticky 90 % programu proběhne v albertovském areálu. Hlavní využívanou budovou bude Albertov 6, prezentace budou ale probíhat také v budově chemické sekce Hlavova 8. Plenární sekce proběhnou z kapacitních důvodů na Purkyňově ústavu v budově Albertov 4.  

 

Budou konferenci doplňovat i doprovodné akce?

EJ: Slavnostní zahájení proběhne v Karolinu za účasti zástupců vedení univerzity. Již jsem zmínila Ministerstvo zahraničních věcí ČR, na jehož půdě v Černínském paláci proběhne kulatý stůl, kde se sejdou k debatě zástupci vedení IMISCOE s pracovníky Ministerstva zahraničních věcí ČR. Na něj naváže společenský večer pro všechny účastníky konference na Občanské plovárně. V rámci doprovodného programu chystáme také řadu exkurzí, zaměřených na multikulturní Prahu. Jedna z nich povede například do vietnamské tržnice SAPA. Na úvodní zasedání chceme také sezvat zástupce médií, pro které bude konference jistě velmi atraktivní.

 

A my za celou fakultu přejeme, aby se konference zdařila a došlo k navázání co největšího množství odborných i osobních kontaktů.

 

ptal se: Michal Andrle

 

 

Publikováno: Pondělí 13.06.2016 15:30

Akce dokumentů

Kategorie: