E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnketa Studentský velemlok 2019/2020 zná své vítěze

Cena Studentský velemlok je ocenění pro nejlepší pedagogy PřF UK, které se uděluje každý rok vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů v rámci všech sekcí, a to na základě výsledků studentské ankety. I letos převzali ocenění pedagogové Studentské velemloky z rukou děkana PřF UK profesora Jiřího Zimy.

BIOLOGIE

doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.  za předmět Regulační mechanismy imunity

Docentka Krulová je imunoložka působící na Katedře buněčné biologie je garantem doktorského studijního programu Imunologie. Kromě přednášky Regulační mechanismy imunity, za kterou získala ocenění, se podílí na výuce praktických cvičení z imunologie či předmětu Animal models in immunology. Docentka Krulová se angažuje i v mimoškolních aktivitách, v letech 2017-2020 například organizovala společnou výzvu na Přírodovědecké fakultě v rámci charitativní akce Hýbejte se s Teribearem. Jejím hlavním vědeckým zájmem je studium buněčných mechanismů vedoucích k protizánětlivému směřování imunitní odpovědi. Zkoumá kmenové buňky, především jejich protizánětlivé a regenerační vlastnosti. V současné době se spolu se svými studenty a kolegy zabývá možností využití kmenových buněk pro zabránění vzniku neplodnosti u mužů po prodělaném zánětlivém onemocnění. Dalším tématem, které vyvstalo se současným zájmem o otužování, je studium imunitních aspektů chladové adaptace.

CHEMIE

doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. za předmět Molekulová symetrie

Docent Jiří Fišer vystudoval na naší fakultě fyzikální chemii, ve které se začátkem 90. let také habilitoval. Po studiích na fakultě zůstal a začal působit na katedře fyzikální a makromolekulární chemie, kde vyučuje již více než 50 let. V současné době přednáší Molekulovou symetrii a Fotochemii a elektronovou spektroskopii. Cenu Studentského velemloka získal v minulosti již jednou v akademickém roce 2011/2012. V rámci svého výzkumu se věnuje teoretické a výpočetní chemii, zejména se pak v posledních letech soustředí na studium elektronové struktury molekulárních dikationtů, které mají důležité místo v astrofyzice. Publikoval řadu vědeckých článků a je také autorem čtyřech vysokoškolských skript a dvou odborných monografií.

GEOGRAFIE

RNDr. Tomáš Měkota za předmět Praktické aspekty výuky zeměpisu

Laureátem ceny Studentský velemlok za akademický rok 2019/2020 za geografii, konkrétně za přednášku a seminář Praktické aspekty výuky zeměpisu, se stal RNDr. Tomáš Měkota. Na Přírodovědecké fakultě vystudoval Učitelství geografie a matematiky. V současnosti je členem Centra geografického a environmentálního vzdělávání, kde se v rámci své doktorské práce pod vedením doc. Miroslava Marady zabývá čtením krajiny středoškolskými studenty s cílem podpořit rozvoj této dovednosti na středních školách.
Učitelem chtěl být od dětství a již šest let působí jako gymnaziální vyučující matematiky a zeměpisu (čtyři roky na Gymnáziu Na Pražačce v Praze a nyní druhý rok na Gymnáziu J.K. Tyla v Hradci Králové). I v budoucnosti by se chtěl tomuto svému vysněnému povolání věnovat. Při učení se snaží využívat zásady pedagogického konstruktivismu a v souladu s nimi i co nejvíce zapojovat studenty do výuky. Je odpůrcem přednášek a výkladu, které vnímá jako velmi neefektivní výukové metody.
Ve svém volném čase hraje na avír a pravidelně doprovází bohoslužby jako varhaník (regenschori) v kostele sv. Maří Magdaleny v Lázních Bohdanči a v kostele sv. Petra a Pavla v Rohovládově Bělé. Příležitostně hraje na varhany i na koncertech a vede skupinu křesťanského folku. Mezi jeho další koníčky patří pěstování ovoce a zeleniny, vaření a procházky přírodou.
Hlasující v anketě Studentský velemlok si na něm cení zejména lidský, příjemný přístup a možnost si během předmětu skutečně vyzkoušet teorii výuky v praxi.

GEOLOGIE + ÚSTAV PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

prof. Mgr. Ing.  Jan Frouz, CSc. za předmět Úvod do studia životního prostředí

Profesor Frouz vystudoval agronomii (Ing.) na České zemědělské univerzitě. Magisterský titul má z Přírodovědecké fakulty UK (PřF UK), obor Systematická biologie. Titul kandidáta věd (CSc.) z oboru Entomologie získal v roce 1995 na AV ČR (Akademie věd České republiky). Docentem se stal v roce 2008 na Jihočeské univerzitě v oboru ekologie. Od roku 2013 je profesorem environmentální vědy na Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Roku 1995 se stal vědeckým pracovníkem Biologického centra (BC) AV ČR v Českých Budějovicích, kde pracuje dodnes. Absolvoval post doc pobyt na University of Florida v letech 2000-2001, 2003 a 2006. Byl ředitelem Ústavu pro životní prostředí PřF UK v letech 2008-2013, nyní je vedoucím Centra pro otázky životního prostředí UK. Od roku 2017 také vede Národní výzkumnou infrastrukturu SoWA (Soil and Water) BC AV ČR pro komplexní monitorování půdních a vodních ekosystémů v kontextu trvale udržitelného využívání krajiny. Je řešitelem mnoha grantů podporovaných českými grantovými i jinými institucemi. Publikoval přes 300 odborných článků, 2/3 v časopisech registrovaných na Web of Science. Je editorem a členem redakčních rad předních oborových časopisů. Ve volném čase, který často spojuje s prací, rád cestuje a zahradničí na zahrádce. Jeho žena s vtipem dodává, že také rád vaří a jí.

Cena SKAS pro mimosekční předměty

RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. za předmět Prezentace a veřejné projevy

Cenu velemloka za nejlepší mimosekční předmět dostal letos RNDr. Tomáš  Křížek Ph.D. za jeho přednášku “Prezentace a veřejné projevy”. Problematice veřejného projevu se věnuje i mimo školu, je totiž víceprezident veřejných vztahů klubu Toastmasters, který je zaměřený na rozvoj komunikativních dovedností v angličtině. V jeho ostatních přednáškách a výzkumu se zaměřuje na analytickou chemii, konkrétně na sledování interakcí biomolekul v kapilární elektroforéze a jejich analytické aplikace, na aplikace kapilární elektroforézy v analýze biologických i průmyslových materiálů a na testování stability a degradace farmaceuticky významných látek. Na PřF UK působí již skoro 12 let a spolupracoval na více než 40 publikací s velmi pozitivním citačním ohlasem. V minulosti již dostal Cenu děkana PřF UK pro mladé vědecko-pedagogické pracovníky za dosažené vědecké výsledky a pracoval jako lektor v projektech AV ČR Otevřená věda II a III. Publikuje také recenze článků pro mezinárodní časopisy a je spoluřešitel dvou projektů TAČR.


Seznam všech nominovaných na ocenění za akademický rok 2019/2020 najdete zde


 

 

Publikováno: Čtvrtek 08.04.2021 11:40

Akce dokumentů