E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMuzea a sbírky

Fakultní muzea a sbírky

Botanická zahrada

Web Botanické zahrady

Botanická zahrada PřF UK sahá svými kořeny až na druhý břeh řeky Vltavy, konkrétně na Smíchov, kde byla roku 1775 založena. Na svém současném místě v areálu Přírodovědecké fakulty UK, se nachází od roku 1898. Uvnitř jejích hranic se nachází sídlo katedry botaniky a Ústavu pro životní prostředí PřF UK (budova Benátská 2) a také studijní oddělení fakulty (budova Na Slupi 16) . Kromě rostlin ve skleníkové části i v plenéru zde mohou návštěvníci na jejích 3,5 hektarech najít i unikátní kolekci českých hornin, Geopark.

Venkovní areál je v průběhu dne volně přístupný, vstup do skleníků za poplatek.  


Geopark

Web Geoparku

Geologický park Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je stálou venkovní expozicí hornin, které zaznamenaly geologický vývoj, kterým prošlo území naší země za posledních přibližně 600 milionů let. Expozice přibližuje pohled na jedinečnou geologickou minulost České republiky. Návštěvník výstavy získává přehled o horninách, jejich vnitřní struktuře, složení, procesech vzniku a výskytu na našem území. Expozice se nachází v centrální části Botanické zahrady PřF UK.

Geopark je volně přístupný v rámci venkovního areálu Botanické zahrady.


Hrdličkovo muzeum člověka

Web Hrdličkova muzea člověka

Muzeum, které nese název významné postavy světové vědy, česko-amerického antropologa Aleše Hrdličky, nalezneme dnes v sídle biologické sekce, v budově Viničná 7. Na toto místo se malé, ale nesmírně charismatické muzeum přestěhovalo v roce 1952 z Albertova, kde bylo roku 1922 založeno právě díky mecenášské investici Aleše Hrdličky. Muzeum v současnosti pořádá kromě běžných prohlídek řadu doplňujících akcí, například nočních prohlídek či  workshopů zaměřených na děti a mládež.

Vstup v otvírací době muzea za poplatek.


Chlupáčovo muzeum historie Země

Web Chlupáčova muzea historie Země

K oboru paleontologie patří neodmyslitelně i kolekce fosílií, která slouží především pro výuku studentů. Sbírka paleontologů v budově Albertov 6 se rozrostla již do takových rozměrů, že v roce 2009 mohla být její část přeměněna na menší muzeum. Kromě kolekce fosílií a rekonstrukcí pravěkého života se mohou návštěvníci setkat i s divácky nejatraktivnějším exponátem, kopií kostry argentinského křídového dinosaura rodu Carnotaurus.

Vstup v otvírací době muzea za poplatek.


Mapová sbírka

Web Mapové sbírky

Budova Albertov 6 hostí prakticky od doby svého vzniku, tedy roku 1913, unikátní kolekci historických map, Mapovou sbírku. Její počátky sahají ještě o několik let zpět, do roku 1891, kdy byla založena společně s Geografickým ústavem UK. V jejích prostorách ve druhém patře budovy je uloženo více než 130 000 tisíc exponátů nástěnných map, atlasů a globů.

Vstup v otvírací době sbírky dle ceníku.


Mineralogická sbírka

Web Mineralogického muzea

Další z unikátních sbírek, které nalezne návštěvník v budově Albertov 6, patří opět geologii, tentokrát mineralogii. její původ sahá do roku 1775, kdy byl v rámci Karlo-Ferdinandovy univerzity založen kabinet přírodnin, Museum naturae Pragense. Do budovy Albertov 6 se sbírka, o jejíž rozšíření se svým ediktem zasloužila mimo jiné císařovna Marie Terezie, přestěhovala v roce 1916. V současné době tvoří kolekci přes 22 000 minerálů, z toho 2000 je vystaveno ve vitrínách.

Vstup pouze po předchozí domluvě.


Herbářové sbírky

Web Herbářových sbírek

Celých 2,5 miliónu kusů z řad nejen vyšších rostlin, ale také lišejníků, hub či plodů a semen. Tak rozsáhlý je seznam položek herbářových sbírek, uložených v sídel katedry botaniky, v budově Benátská 2 v areálu Botanické zahrady PřF UK. Sbírka byla založena společně s Botanickou zahradou v roce 1775 a dnes patří mezi  25. nejceněnějších herbářových sbírek světa.

Vstup pouze po předchozí domluvě.

Akce dokumentů