E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky členství

 

Členství v Alumni Klubu PřF UK vzniká za následujících podmínek:

a)      Členem Alumni Klubu PřF UK (dále jen „Klub“) se může stát každý, kdo na Univerzitě  Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě (dále jen „Fakulta“) úspěšně absolvoval některý ze studijních oborů v bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni a ve studiu na fakultě (prezenčním ani distančním) již dále nepokračuje.

b)      Členství v Klubu vzniká pouze zadáním údajů do registračního rozhraní přístupného na alumni.natur.cuni.cz

c)      Členství v Klubu je dobu neurčitou. Ze strany zájemce/člena může být kdykoliv vypovězeno a to prostým zrušením profilu v databázi.

d)      Členství v Klubu opravňuje jeho člena k  čerpání výhod, popsaných v sekci Nabídka výhod na webu Přírodovědecké fakulty UK.

e)       Členství v  Klubu je zdarma.

Akce dokumentů