E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNoc vědců na Přírodovědecké fakultě UK

Rok od roku populárnější celoevropská akce Noc vědců proběhne letos v pátek 27. září 2019 pod heslem "Šetrně k přírodě". Naše fakulta se již podruhé spojí s kolegy z Matfyzu. Budova Hlavova 8, v níž letošní ročník proběhne, se otevírá v 17.00. Těšit se můžete nejen na interaktivní chemickou tabulku, ale i na odborné přednášky a program vhodný pro děti.
Čas 27.09.2019
od 17:00 do 23:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

PŘEDNÁŠKY budou probíhat posluchárně CH1 (1. mezipatro) v budově Hlavova 8

 

17:30–18:15 prof. David Storch, Ph.D., “Budoucnost přírody v antropocénu”
Mluví se o tom, že žijeme v době šestého masového vymírání, ale co o tom vůbec víme? Co jsou hlavní příčiny současných změn v přírodě a co se děje v české krajině. A lze tomu nějak čelit?

 

18:20–19:05 MFF:  RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., “Matematika ze Springfieldu” 

 

19:10–19:55 prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D., Enviromentální problémy těžby surovin v Africe. Afrika je kontinentem surovin, bez nichž se člověk v současném technologickém světě neobejde. Jejich těžba ale přináší řadu environmentálních problémů, na které se tato přednáška zaměří. Jak je ovlivněna kvalita půdy v okolí těžebních závodů? Jaký vliv má znečištění zemědělských plodin a zvýšené množství prachu v ovzduší na zdraví obyvatel žijících v těžebních oblastech? Jaká je budoucnost rozsáhlých deponií odpadů z těžby a zpracování kovů v subsaharské Africe?

20:00–20:45 MFF: Mgr. Michal Žák, Ph.D., “Změna klimatu v zajetí mýtů a polopravd” 
 

 

20:50–21:35 doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., “Historie periodické tabulky, aneb od chaosu k systému”

Jedním z nejdůležitějších přírodních zákonů je bezesporu periodický zákon. Na tento rok připadá 150. výročí jeho objevu ruským chemikem D. I. Mendělejevem. V přednášce si připomeneme cestu lidského poznání chemické podstaty našeho světa od doby řeckých přírodních filosofů, přes představy alchymistů arabských, renesančních i raně novověkých, až po formulaci názorů na pojem prvek. Budeme se zabývat i vývoji pokusů o uspořádání prvků do systému od návrhu Lavoisierova, přes Döbereinerovy triády až po Mendělejevův úspěch. Uvedeme si mnohé zajímavosti ze světa prvků i přínos českých vědců při jejich objevování, zejména práce prof. Bohuslava Braunera. 

21:40–22:25 MFF: Vít Boček a kol., “Elektřina z jablka, tuňáka, plácačky na mouchy a dalších běžných věcí”

22:30–23:15 RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., “Všeho moc škodí - i světla”
Světlo je jednou ze základních podmínek života a jeho případný nedostatek představuje pro většinu živých organismů zásadní překážku pro jejich existenci. Stejně důležitá je však také tma, jejíž přítomnost je dnes na mnohých místech naší planety stále vzácnější. Světelné znečištění se tak stává významným environmentálním problémem. Čemu konkrétně nadbytek světla nejvíc škodí? Jakými metodami se zjišťuje míra světelného znečištění? Jak je možné tento problém řešit? Pokud byste rádi znali odpověď na tyto (i další) otázky, nenechte si ujít tuto přednášku.


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Chemická laboratoř – Přeměny energie aneb světlo teplé i studené (suterén, Hlavova 8)

Proč svítí světlušce zadeček? Jak fungovaly první fotografické blesky? Je v motoru auta světlo? Toto jsou některé z otázek, na které vám odpovíme v chemické laboratoři s luminiscenčními pokusy (světlo studené) a na také na venkovním stánku (světlo teplé).

Prohlídky laboratoře s experimenty od 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 22:30 vždy přibližně 20 minut. Z bezpečnostních důvodů se může jedné prohlídky vždy zúčastnit maximálně 10 lidí. Děkujeme za pochopení. Doporučujeme provést rezervaci zde

DOPROVODNÝ PROGRAM

Areál Albertova (venkovní expozice)


Hrátky s ohněm - Přeměny energie aneb světlo teplé i studené

Proč svítí světlušce zadeček? Jak fungovaly první fotografické blesky? Je v motoru auta světlo? Toto jsou některé z otázek, na které vám odpovíme na venkovním stánku s pokusy s ohněm (světlo teplé) a také v chemické laboratoři (světlo studené). 

Budova Hlavova 8

Výstava Historie periodické tabulky - od chaosu k systému v Knihovně chemie (vstup ze suterénu)

Výstava představí historii lidského poznání chemické podstaty našeho světa od řeckých atomistů, přes představy arabských alchymistů, názory renesanční a barokní, až po formulaci názorů na prvky a jejich uspořádání do periodického systému.

Pohled na svět očima geografů a demografů (přízemí)

Vybrané ukázky toho, jak geografové a demografové vnímají svět - netradiční pohled na známá místa, populace nebo mapy. Přijďte si vyzkoušet vlastní znalosti a dozvědět se více o studiu geografických a demografických oborů na PřF UK. 

3D periodická tabulka prvků (1. mezipatro)

Na počest letošního 150. výročí objevení periodického zákona D. I. Mendělejevem a k uctění jeho spolupráce s českým chemikem Bohuslavem Braunerem jsme vytvořili výstavu chemických prvků ve formě velké periodické soustavy prvků. Přijďte si prohlédnout interaktivní periodickou tabulku ve 3D formátu!

O parazitech (1. patro)

Paraziti jsou odjakživa spojováni s vážnými nemocemi, a však málokdo ví, že mohou mít pro člověka a přírodu jako takovou velký přínos. Nejnovější studie naznačují, že paraziti člověka nejen chrání před civilizačními chorobami, ale jsou s námi spjati i z evolučního hlediska. S nástupem moderní doby se potýkáme nejen s vymíráním zvířat, ale i parazitů, které obývají jejich těla, a to má pak další důsledky. Pokud se chcete dozvědět o této problematice, neváhejte a zavítejte k našemu stánku.

Za tajemstvím půdy (1. patro)

Půda je nedílná a velmi důležitá součást ekosystému a pokud je zdravá, oplývá neuvěřitelnou pestrostí životních forem. Přijďte se podívat na mikroskopické i makroskopické ukázky ze světa půdy a organismů, které ji obývají a tvoří.

V hlavní budově (Albertov 6) se navíc bude prezentovat také Matematicko-fyzikální fakulta UK a zpřístupněna bude rovněž nedaleká Fakulta dopravní ČVUT.


Vedle Přírodovědecké fakulty se na Albertově navíc bude prezentovat také Matematicko-fyzikální fakulta UK a také astrobus Štefánikovy hvězdárny, zpřístupněna bude rovněž nedaleká Fakulta dopravní ČVUT.

Změna programu (v případě nepříznivého počasí) vyhrazena.

VSTUP JE ZDARMA!

Kompletní program a další informace naleznete na stránkách www.noc-vedcu.cz nebo si můžete stáhnout aplikaci, která vás provede programem institucí po celé České republice (aplikace bude brzy dostupná v Obchodě Google Play).

Letošní ročník zastřešuje jako národní koordinátor seskupení 3 vzdělávacích institucí (Ostravská univerzita, VŠB - Technická univerzita Ostrava a Svět techniky v Dolních Vítkovicích).


 V budově Hlavova 8 bude mít také otevřeno bistro Golda.


 

 

 

Publikováno: Středa 25.09.2019 11:00

Akce dokumentů