E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříprava a vlastnosti fotoaktivních nanokompozitů na bázi vrstevnatých hydroxidů

Tým / skupina:

Laboratoř bioanorganické chemie, Ústav anorganické chemie AVČR
http://www.iic.cas.cz/normal_text.php?obsah=bioanorg_chemie

Vedoucí týmu:

Ing. Kamil Lang, CSc.
Ústav anorganické chemie, AVČR, Řež
26617-2193, e-mail: lang@iic.cas.cz

Školitel:

Ing. Kamil Lang, CSc.
Ústav anorganické chemie, AVČR, Řež
26617-2193, e-mail: lang@iic.cas.cz

Školitel-konzultant:

RNDr. Jan Demel, Ph.D.
Ústav anorganické chemie, AVČR, Řež
26617-3125, e-mail: demel@iic.cas.cz

Anotace projektu:

Nanokompozity se skládají z luminiscenčních molekul (např. šestijaderné Mo klastry, porfyriny), které jsou interkalovány ve vrstevnatých hydroxidech (nanokontejner). Práce zahrnuje syntetickou část a detailní strukturní charakterizaci (nanodestičky vrstevnatých hydroxidů - tloušťka je ~ 0.5 nm, struktura nanokompozitů, etc. např. použitím elektronové mikroskopie). Významnou částí projektu je studium fotofyzikálních a fotochemických vlastností interkalovaných molekul a rychlých fotoindukovaných procesů v takto připravených sendvičových strukturách vrstevnatých hydroxidů. Budou využity moderní laserové spektroskopické metody a metody strukturní analýzy. Tyto nanokompozity jsou vhodné pro detekci kyslíku a fotodynamické procesy v biologických systémech a pro fotovoltaické aplikace.

Akce dokumentů