E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMechanizmus Glaser-Hayovy reakce

Fakultní tým / skupina:

Skupina fyzikální organické chemie
www.orgchem.cz/roithova

Vedoucí týmu:

Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Katedra organické a jaderné chemie
22195-1322, e-mail: roithova@natur.cuni.cz

Školitel:

Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Katedra organické a jaderné chemie
22195-1322, e-mail: roithova@natur.cuni.cz

Anotace projektu:

Klasické spojování koncových alkynů za katalýzy mědí(I) probíhá přes tvorbu měďných acetylidů, které v přítomnosti kyslíku následně dimerizují za vzniku substituovaných diacetylenů (Glaserova reakce). Reakce se používá v několika modifikacích, z nichž asi nejznámější je Hayova modifikace. Měď se používá v katalytickém množství za přítomnosti dusíkaté báze (nejčastěji TMEDA = N,N,N’,N’-tetramethylethylendiamin) a kyslíku (review: Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 2632).

Glaser-Hay mechanizmus
.

V poslední době bylo navrženo několik mechanismů, které postulují meziprodukty na bázi mědi(III) (J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 12068, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 15860), nebo komplexů mědi a kyslíku (Tetrahedron 2002, 58, 6741). My jsme pro příbuznou reakci, při které dochází k oxidativnímu C-C spojení, navrhli mechanismus probíhající přes klastry mědi(II) (J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 281). Cílem doktorské práce bude prozkoumat kinetiku Glaserových reakcí, možnosti vzniku různých meziproduktů a navrhnout reakční mechanismy v závislosti na reaktantech. Práce bude zahrnovat studium kinetiky reakcí, syntézu ligandů pro tvorbu binukleárních komplexů mědi, a komplexů mědi a kyslíku. Reakční směsi budou zkoumány pomocí hmotnostní spektrometrie a iontové reakční intermediáty budou charakterizovány pomocí iontové spektroskopie.

Akce dokumentů