E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř strukturní biochemie imunitního rozpoznávání

Pro novinky a více informací navštivte prosím plný web naší výzkumné skupiny Laboratoř strukturní biochemie imunitního rozpoznávání

Naše výzkumná skupina se zabývá procesy buněčného rozpoznávání, tj. jak buňky imunitního systému, například NK buňky, rozeznávají pomocí receptorů exprimovaných na svém povrchu jiné cílové proteiny, exprimované na povrchu buněk zdravých či naopak buněk nádorových, viry infikovaných nebo jinak stresovaných. Zabýváme se jednak vztahem struktura-funkce, a to pomocí celé škály moderních metod výzkumu struktury a vlastností proteinů a jejich interakcí, a jednak tím, jak získané poznatky převést do praktické roviny, mj. návrhem umělých proteinových konstruktů, které by napomohly buňkám imunitního systému v lepším rozeznávání cílových buněk a jejich eliminaci.

Kontakt

Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Hlavova 2030/8, 2. patro, dveře 204

tel: +420 221 951 272

e-mail: ondrej.vanek@natur.cuni.cz

 

Lidé

Ondřej Vaněk – vedoucí skupiny

Jan Bláha – postdoktorand (v současnosti dlouhodobá zahraniční stáž v EMBL Hamburg)

Barbora Kalousková – postdoktorand (v současnosti dlouhodobá zahraniční stáž na TU Wien)

Ondřej Skořepa – postdoktorand

Celeste de Sousa Santos Abreu – Ph.D. studentka

Shiva Nejadebrahim – Ph.D. studentka

Kristýna Pazderová – Mgr. studentka

Nadezda Bragina – Mgr. studentka

Yurii Dubanych – Mgr. student

Anastassiya Rudenko – Mgr. studentka

Zuzana Urbanová – Mgr. studentka

Jakub Jeníček – Mgr. student

Jakub Hubáček – Bc. student

Anna Dmitryvna Maksimova – Bc. studentka

Tereza Cibiková – Bc. studentka

Viktória Murajdová – Bc. studentka

 

Cíle

Strukturní výzkum komplexů NK buněčných receptorů s jejich ligandy

  – Používané metody

          – Rekombinantní exprese proteinů v lidské buněčné linii HEK293

          – Biofyzikální charakterizace proteinů a jejich interakcí (AUC, ITC, MST, DLS, DSF, SPR)

          – Proteinová krystalografie, strukturní hmotnostní spektrometrie, SAXS

Výzkum uspořádání NK buněčných receptorů na povrchu živé buňky

  – Super-rezoluční mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, průtoková cytometrie, lokalizační mikroskopie jednotlivých molekul (SMLM)

Příprava fúzních konstruktů nanoprotilátek s ligandy aktivačních receptorů NK buněk a testování jejich biologické aktivity

  – Izolace NK buněk z krve zdravých dárců

  – Cytotoxické testy NK buněk vůči nádorovým buněčným liniím

Příprava fúzních konstruktů s IL-2 či růstovými faktory

  – Exprese, purifikace a studium vlastností fúzních proteinů obsahujících proteinové hormony či cytokiny

 

Projekty

GA ČR, 15-15181S (O. Vaněk)

Název: Využití rozpustných forem receptorů NK buněk a jejich ligandů pro přípravu nových protinádorových imunoterapeutik

Doba trvání: 2015 – 2017

GA UK, 161216 (J. Bláha / B. Kalousková)

Název: Využití strukturního popisu interakce lidského lymfocytárního komplexu NKR-P1 a LLT1 pro vývoj fúzních imunoaktivních terapeutik

Doba trvání: 2016 – 2018

GA UK, 927916 (S. Pažický / O. Skořepa)

Název: Vliv glykosylace a oligomerizace NKp30 na tvorbu jeho komplexů – klíčové vlastnosti pro aktivaci NK buněk

Doba trvání: 2016 – 2018

MŠMT ČR, program INTER-COST, LTC17065 (O. Vaněk)

Název: Využití kombinace molekulárních biofyzikálních přístupů pro funkční studie lidských receptorů NK buněk a tvorby jejich komplexů s nádorovými ligandy

Doba trvání: 2017 – 2020

GA ČR, 18-10687S (O. Vaněk)

Název: Nové ligandy pro staré receptory lidských NK buněk: struktura, uspořádání v imunologické synapsi a potenciál pro terapii

Doba trvání: 2018 – 2020

GA UK, 1740318 (D. Cmunt)

Název: Využití aktivačních ligandů a nanoprotilátek pro cílenou stimulaci cytotoxicity NK buněk

Doba trvání: 2018 – 2019

GA UK, 1378219 (B. Kalousková)

Název: Kvartérní struktura vybraných lidských NK buněčných receptorů pohledem super-rezoluční mikroskopie: Jaká je biologická realita krystalových struktur?

Doba trvání: 2019 – 2021

GA ČR, 20-13029S (O. Vaněk, spoluřešitel)

Název: Vývoj klinicky relevantních IL-2 imunoterapeutik pro léčbu nádorů

Doba trvání: 2020 – 2022

GA UK, 1436020 (J. Houserová)

Název: Strukturní biochemie NK buněčných komplexů NKp44:PCNA a NKp46:Epa1, a využití Epa1 pro stimulaci NK buněk

Doba trvání: 2020 – 2022

GA UK, 1436220 (C. Abreu)

Název: Aktivace NK buněčné protinádorové odpovědi pomocí bispecifických fúzních proteinů s nanoprotilátkami

Doba trvání: 2020 – 2022

MŠMT ČR, program INTER-COST, LTC20078 (O. Vaněk)

Název: NK buněčné rozpoznávání regulované glykosylací: strukturní biologie a nové metody analýzy glykopeptidů

Doba trvání: 2020 – 2023

GA UK, 318122 (K. Pazderová)

Název: Aktivační receptor NKp80 a jeho ligand AICL: struktura a vzájemná interakce v roztoku a na povrchu lidských NK buněk

Doba trvání: 2022 – 2024

GA UK, 358322 (M. Tulpa)

Název: Interakce galektinu-3 s receptorem NKp30 a její role v protinádorové imunitní odpovědi

Doba trvání: 2022 – 2024

GA UK, 285423 (N. Bragina)

Název: Nové rekombinantní imunocytokiny pro stimulaci protinádorové imunitní odpovědi

Doba trvání: 2023 – 2025

GA UK, 173923 (M. Hejl)

Název: Využití sortasy A pro přípravu polymerních imunoterapeutik a stanovení jejich protinádorové aktivity

Doba trvání: 2023 – 2025

GA ČR, 23-08490L (O. Vaněk)

Název: Uspořádání komplexů NK buněčných receptorů s jejich ligandy na molekulární úrovni pohledem kvantitativní jednomolekulové mikroskopie

Doba trvání: 2023 – 2026

GA ČR, 24-12553O (O. Skořepa)

Název: Nový pohled: Inovativní zobrazovací přístupy ke zkoumání prostorového uspořádání imunitních receptorů a ligandů

Doba trvání: 2024 – 2027

 

Vypsané/Školené/Obhájené práce

Ondřej Vaněk

 

Publikace

2023

Di Carluccio C., Milanesi F., Civera M., Abreu C., Sattin S., Francesconi O., Molinaro A., Vaněk O., Marchetti R., Silipo A. (2023): Tumor carbohydrate associated antigen analogs as potential binders for Siglec-7. Eur J Org Chem 26, e202300644. IF 3,261 DOI: 10.1002/ejoc.202300644

2022

Anderluh M., Berti F., Bzducha-Wróbel A., Chiodo F., Colombo C., Compostella F., Durlik K., Ferhati X., Holmdahl R., Jovanovic D., Kaca W., Lay L., Marinovic-Cincovic M., Marradi M., Ozil M., Polito L., Reina-Martin J. J., Reis C. A., Sackstein R., Silipo A., Švajger U., Vaněk O., Yamamoto F., Richichi B., van Vliet S. J. (2022): Recent advances on smart glycoconjugate vaccines in infections and cancer. FEBS J 289, 4251–4303. IF 5,622 DOI: 10.1111/febs.15909

Vaněk O., Kalousková B., Abreu C., Nejadebrahim S., Skořepa O. (2022): Natural killer cell-based strategies for immunotherapy of cancer. Adv Protein Chem Struct Biol 129, 91-133. IF 5,447 DOI: 10.1016/bs.apcsb.2022.02.001

Remans K., Lebendiker M., Abreu C., Maffei M., Sellathurai S., May M. M., Vaněk O., de Marco A. (2022): Protein purification strategies must consider downstream applications and individual biological characteristics. Microb Cell Fact 21, 52. IF 6,352 DOI: 10.1186/s12934-022-01778-5

Bláha J., Skálová T., Kalousková B., Skořepa O., Cmunt D., Grobárová V., Pazicky S., Poláchová E., Abreu C., Stránský J., Kovaľ T., Dušková J., Zhao Y., Harlos K., Hašek J., Dohnálek J., Vaněk O. (2022): Structure of the human NK cell NKR-P1:LLT1 receptor:ligand complex reveals clustering in the immune synapse. Nat Commun 13, 5022. IF 17,694 DOI: 10.1038/s41467-022-32577-6

2021

Stehlík Š., Henych J., Štenclová P., Král R., Zemenová P., Pangrác J., Vaněk O., Kromka A., Rezek B. (2021): Size and nitrogen inhomogeneity in detonation and laser synthesized primary nanodiamond particles revealed via salt-assisted deaggregation. Carbon 171, 230-239. IF 11,307 DOI: 10.1016/j.carbon.2020.09.026

Zouharová M., Vymětal J., Bednárová L., Vaněk O., Herman P., Vetýšková V., Poštulková K., Lingstaadas P. S., Vondrášek J., Boušová K. (2021): Intrinsically disordered protein domain of human ameloblastin in synthetic fusion with calmodulin increases calmodulin stability and modulates its function. Int J Biol Macromol 168, 1-12. IF 8,025 DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.11.216

Stehlík Š., Mermoux M., Schummer B., Vaněk O., Kolářová K., Štenclová P., Vlk A., Ledinský M., Pfeifer R., Romanyuk O., Gordeev I., Roussel-Dherbey F., Němečková Z., Henych J., Bezdička P., Kromka A., Rezek B. (2021): Size effects on surface chemistry and Raman spectra of sub-5 nm oxidized high-pressure high-temperature and detonation nanodiamonds. J Phys Chem C 125, 5647-5669. IF 4,177 DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c09190

Anderluh M., Berti F., Bzducha-Wróbel A., Chiodo F., Colombo C., Compostella F., Durlik K., Ferhati X., Holmdahl R., Jovanovic D., Kaca W., Lay L., Marinovic-Cincovic M., Marradi M., Ozil M., Polito L., Reina-Martin J. J., Reis C. A., Sackstein R., Silipo A., Švajger U., Vaněk O., Yamamoto F., Richichi B., van Vliet S. J. (2021): Emerging glyco-based strategies to steer immune responses. FEBS J 288, 4746-4772. IF 5,622 DOI: 10.1111/febs.15830

Peleg Y., Vincentelli R., Collins B. M., Chen K., Livingstone E. K., Weeratunga S., Leneva N., Guo Q., Remans K., Perez K., Bjerga G. E. K., Larsen Ø., Vaněk O., Skořepa O., Jacquemin S., Poterszman A., Kjaer S., Christodoulou E., Albeck S., Dym O., Ainbinder E., Unger T., Schuetz A., Matthes S., Bader M., de Marco A., Storici P., Semrau M. S., Stolt-Bergner P., Aigner C., Suppmann S., Goldenzweig A., Fleishman S. J. (2021): Community-wide experimental evaluation of the PROSS stability-design method. J Mol Biol 433, 166964. IF 6,151 DOI: 10.1016/j.jmb.2021.166964

López-Méndez B., Baron B., Brautigam C. A., Jowitt T. A., Knauer S. H., Uebel S., Williams M. A., Sedivy A., Abian O., Abreu C., Adamczyk M., Bal W., Berger S., Buell A. K., Carolis C., Daviter T., Fish A., Garcia-Alai M., Guenther C., Hamacek J., Holková J., Houser J., Johnson C., Kelly S., Leech A., Mas C., Matulis D., McLaughlin S. H., Montserret R., Nasreddine R., Nehmé R., Nguyen Q., Ortega-Alarcón D., Perez K., Pirc K., Piszczek G., Podobnik M., Rodrigo N., Rokov-Plavec J., Schaefer S., Sharpe T., Southall J., Staunton D., Tavares P., Vaněk O., Weyand M., Wu D. (2021): Reproducibility and accuracy of microscale thermophoresis in the NanoTemper Monolith: a multi laboratory benchmark study. Eur Biophys J 50, 411-427. IF 2,095 DOI: 10.1016/10.1007/s00249-021-01532-6

Boušová K., Bednárová L., Zouharová M., Vetýšková V., Poštulková K., Hofbauerová K., Petrvalská O., Vaněk O., Tripsianes K., Vondrášek J. (2021): The order of PDZ3 and TrpCage in fusion chimeras determines their properties – a biophysical characterization. Protein Sci 30, 1653-1666. IF 6,993 DOI: 10.1002/pro.4107

Kalousková B., Skořepa O., Cmunt D., Abreu C., Krejčová K., Bláha J., Sieglová I., Král V., Fábry M., Pola R., Pechar M., Vaněk O. (2021): Tumor marker B7-H6 bound to the coiled coil peptide-polymer conjugate enables targeted therapy by activating human natural killer cells. Biomedicines 9, 1597. IF 4,757 DOI: 10.3390/biomedicines9111597

2020

Janisova L., Gruzinov A., Zaborova O. V., Velychkivska N., Vaněk O., Chytil P., Etrych T., Janoušková O., Zhang X., Blanchet C., Papadakis C. M., Svergun D. I., Filippov S. K. (2020): Molecular mechanisms of the interactions of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymers designed for cancer therapy with the blood plasma proteins. Pharmaceutics 12, 106. IF 6,321 DOI: 10.3390/pharmaceutics12020106

Skořepa O., Pažický S., Kalousková B., Bláha J., Abreu C., Ječmen T., Rosůlek M., Fish A., Sedivy A., Harlos K., Dohnálek J., Skálová T., Vaněk O. (2020): Natural killer cell activation receptor NKp30 oligomerization depends on its N-glycosylation. Cancers 12, 1998. IF 6,639 DOI: 10.3390/cancers12071998

Sumová P., Polanská N., Leštinová T., Spitzová T., Kalousková B., Vaněk O., Volf P., Rohoušová I. (2020): Phlebotomus perniciosus recombinant salivary proteins polarize murine macrophages towards the anti-inflammatory phenotype. Front Cell Infect Microbiol 10, 427. IF 5,293 DOI: 10.3389/fcimb.2020.00427

Vetýšková V., Zouharová M., Bednárová L., Vaněk O., Sázelová P., Kašička V., Vymětal J., Srp J., Rumlová M., Charnavets T., Poštulková K., Reseland J. E., Boušová K., Vondrášek J. (2020): Characterization of AMBN I and II isoforms and study of their Ca2+-binding properties. Int J Mol Sci 21, 9293. IF 5,923 DOI: 10.3390/ijms21239293

Skálová T., Lengálová A., Dohnálek J., Harlos K., Mihalčin P., Kolenko P., Stráňava M., Bláha J., Shimizu T., Martínková M. (2020): Disruption of the dimerization interface of the sensing domain in the dimeric heme-based oxygen sensor AfGcHK abolishes bacterial signal transduction. J Biol Chem 295, 1587-1597. IF 5,157 DOI: 10.1074/jbc.RA119.011574

2019

Sumová P., Šíma M., Kalousková B., Polanská N., Vaněk O., Oliveira F., Valenzuela J. G., Volf P. (2019): Amine-binding properties of salivary yellow-related proteins in phlebotomine sand flies. Insect Biochem Mol Biol 115, 103245. IF 3,827 DOI: 10.1016/j.ibmb.2019.103245

Willen L., Leštinová T., Kalousková B., Sumová P., Spitzová T., Velez R., Domenech E., Vaněk O., Gállego M., Mertens P., Volf P. (2019): Field study of the improved rapid sand fly exposure test in areas endemic for canine leishmaniasis. PLoS Negl Trop Dis 13, e0007832. IF 3,885 DOI: 10.1371/journal.pntd.0007832

Vaněk O., Celadová P., Skořepa O., Bláha J., Kalousková B., Dvorská A., Poláchová E., Pucholtová H., Kavan D., Pompach P., Hofbauerová K., Kopecký V. Jr., Mesci A., Voigt S., Carlyle J. R. (2019): Production of recombinant soluble dimeric C-type lectin-like receptors of rat natural killer cells. Sci Rep 9, 17836. IF 3,998 DOI: 10.1038/s41598-019-52114-8

2018

Škerlová J., Bláha J., Pachl P., Hofbauerová K., Kukačka Z., Man P., Pompach P., Novák P., Otwinowski Z., Brynda J., Vaněk O., Řezáčová P. (2018): Crystal structure of native β-N-acetylhexosaminidase isolated from Aspergillus oryzae sheds light onto its substrate specificity, high stability, and regulation by propeptide. FEBS J 285, 580-598. IF 4,739 DOI: 10.1111/febs.14360

Malý M., Skálová T., Švecová L., Dohnálek J., Bláha J., Vaněk O., Harlos K., Kolenko P. (2018): Paired refinement: Impact of reintegration and rescaling. In: Dragounová K., ed. Sborník 8. Studentské vědecké konference fyziky pevných látek a materiálů FJFI ČVUT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, s. 8-10. ISBN 978-80-01-06511-2

2017

Bláha J., Kalousková B., Skořepa O., Pažický S., Novák P., Vaněk O. (2017): High-level expression and purification of soluble form of human natural killer cell receptor NKR-P1 in HEK293S GnTI- cells. Protein Expr Purif 140, 36-43. IF 1,338 DOI: 10.1016/j.pep.2017.07.016

Stehlík Š., Varga M., Štenclová P., Ondič L., Ledinský M., Pangrác J., Vaněk O., Lipov J., Kromka A., Rezek B. (2017): Ultrathin Nanocrystalline Diamond Films with Silicon Vacancy Color Centers via Seeding by 2 nm Detonation Nanodiamonds. ACS Appl Mater Interfaces 9, 38842-38853. IF 8,097 DOI: 10.1021/acsami.7b14436

Stráňava M., Man P., Skálová T., Kolenko P., Bláha J., Fojtíková V., Martínek V., Dohnálek J., Lengálová A., Rosůlek M., Shimizu T., Martínková M. (2017): Coordination and redox state-dependent structural changes of the heme-based oxygen sensor AfGcHK associated with intraprotein signal transduction. J Biol Chem 292, 20921-20935. IF 4,011 DOI: 10.1074/jbc.M117.817023

2016

Doležal M., Zábranský A., Dostál J., Vaněk O., Brynda J., Lepšík M., Hadravová R., Pichová I. (2016): Myristoylation drives dimerization of matrix protein from mouse mammary tumor virus. Retrovirology 13, 2. IF 3,867 DOI: 10.1186/s12977-015-0235-8

Stráňava M., Martínek V., Man P., Fojtíková V., Kavan D., Vaněk O., Shimizu T., Martínková M. (2016): Structural Characterization of the Heme-based Oxygen Sensor, AfGcHK, its Interactions with the Cognate Response Regulator, and their Combined Mechanism of Action in a Bacterial Two-component Signaling System. Proteins 84, 1375-1389. IF 2,289 DOI: 10.1002/prot.25083

2015

Bláha J., Pachl P., Novák P., Vaněk O. (2015): Expression and purification of soluble and stable ectodomain of natural killer cell receptor LLT1 through high-density transfection of suspension adapted HEK293S GnTI- cells. Protein Expr Purif 109, 7-13. IF 1,407 DOI: 10.1016/j.pep.2015.01.006

Skálová T., Bláha J., Harlos K., Dušková J., Kovaľ T., Stránský J., Hašek J., Vaněk O., Dohnálek J. (2015): Four crystal structures of human LLT1, a ligand for human NKR-P1, in varied glycosylation and oligomerization states. Acta Crystallogr Sect D Biol Crystallogr 71, 578-591. IF 2,512 DOI: 10.1107/S1399004714027928

Machová I., Snášel J., Dostál J., Brynda J., Fanfrlík J., Singh M., Tarábek J., Vaněk O., Bednárová L., Pichová I. (2015): Structural and functional studies of phosphoenolpyruvate carboxykinase from Mycobacterium tuberculosis. PLoS ONE 10, e0120682. IF 3,057 DOI: 10.1371/journal.pone.0120682

Lynn G. M., Laga R., Darrah P. A., Ishizuka A. S., Balaci A. J., Dulcey A. E., Pechar M., Pola R., Gerner M. Y., Yamamoto A., Buechler C. R., Quinn K. M., Smelkinson M. G., Vaněk O., Cawood R., Hills T., Vasalatiy O., Kastenmüller K., Francica J. R., Stutts L., Tom J. K., Ryu K. A., Esser-Kahn A. P., Etrych T., Fisher K. D., Seymour L. W., Seder R. A. (2015): In vivo characterization of the physicochemical properties of polymer-linked TLR agonists that enhance vaccine immunogenicity. Nat Biotechnol 33, 1201-1210. IF 43,113 DOI: 10.1038/nbt.3371

 

Spolupráce

Akademická pracoviště

Dr. Mario Brameshuber, Technická Univerzita Vídeň, Rakousko

doc. Ario de Marco, Univerzita Nova Gorica, Slovinsko

prof. James R. Carlyle, Univerzita Toronto, Kanada

Dr. Jan Dohnálek, BTÚ AV ČR, BIOCEV

Dr. Jakub Tomala, BTÚ AV ČR, BIOCEV

Dr. Michal Pechar, ÚMCH AV ČR

Dr. Jana Dvořáková, ÚMCH AV ČR

Průmysl a komerční sféra

Merck s.r.o. (2010-2018)

IOCB TECH s.r.o. (2017–2018)

PROGEN Biotechnik GmbH (2021)

 

Výuka (Katedra biochemie, PřF UK)

MC250C17N – Pokročilé praktikum z biochemie (ZS 0/4 Z)

MC250C03 – Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA (LS 0/3 Z)

MC250C08 – Pokročilé praktikum II (LS 0/2 Z)

MC250P49 – Biologie pro biochemiky (ZS 2/0 Zk)

MC250P67 – Terapeutické proteiny (LS 2/0 Zk)

MS750P02 – Úvod do přenosu znalostí a technologií (ZS 2/0 Zk)

MC250P50 – Management biochemie (LS 2/0 Zk)

38 obhájených bakalářských prací

25 obhájených magisterských prací

3 obhájené disertační práce

 

Alumni

Vedení bakalářských prací

Hájková Alena (2007): Příprava vektoru pro rekombinantní expresi lidského proteinu NKR-P1, receptoru NK buněk

Němcová Petra (2007): Příprava vektoru pro rekombinantní expresi proteinu NKR-P1A, receptoru potkaních NK buněk

Novotná Lenka (2008): Příprava vektoru pro rekombinantní expresi proteinu NKR-P1B, receptoru potkaních NK buněk

Celadová Petra (2008): Klonování a amplifikace isoforem b a g genu Clr, ligandu pro receptory Nkrp1 myších NK buněk

Holubová Martina (2008): Klonování a amplifikace isoforem B, D a F proteinu NKR-P1, receptoru myších NK buněk

Bláha Jan (2010): Optimalizace rekombinantní exprese proteinů v HEK293 buněčné linii

Čuperková Romana (2012): Optimalizace kultivačního média HEK293 buněčné linie

Dvorská Anna (2012): Příprava a studium komplexu potkaních NK buněčných receptorů NKR-P1B A Clrb

Leontovyč Adrian (2012): Příprava expresního vektoru pro produkci receptorů CD69 a S1P1

Poláchová Edita (2012): Příprava expresních vektorů regulujících buněčný cyklus a apoptózu pro optimalizaci expresního systému HEK293 buněčné linie

Pucholtová Helena (2012): Příprava dimerní formy myšího NK buněčného receptoru NKR-P1C

Illéš David (2013): Optimalizace purifikace rekombinantní nitrilasy z Arthroderma benhamiae

Mikulová Barbora (2013): Příprava expresních vektorů pro NKp65 a KACL, nové zástupce rodiny lidských NK buněčných receptorů

Nový Jiří (2013): Příprava lidského NK buněčného receptoru KACL

Petermannová Romana (2013): Produkce auxinového transportéru PIN1 v HEK293 buněčné linii

Slavata Lukáš (2013): Příprava plazmidů pro expresi interleukin 2-fúzní monoklonální protilátky

Kalousková Barbora (2014): Příprava glykosylované formy lidského imunoreceptoru NKp30

Pažický Samuel (2014): Příprava expresních vektorů pro receptor NKp30 a jeho ligandy B7-H6 a BAG-6

Skořepa Ondřej (2014): Příprava lentivirového expresního vektoru s reportérovým genem

Gáthy Lajos (2015): Rekombinantní exprese a purifikace C324S modifikované nitrilasy z Arthroderma benhamiae

Prokopová Tereza (2015): Produkce a purifikace rekombinantního receptoru Clrb

Herynek Štěpán (2017): Rekombinantní příprava jaderného antigenu proliferujících buněk (PCNA)

Krejčová Kateřina (2017): Příprava nádorového ligandu B7-H6 s coiled-coil kotvou a ověření jeho vazby na receptor NKp30

Hausleitner Filip (2018): Vliv mutace S159A na oligomerní stav NKR-P1A receptoru lidských NK buněk

Houserová Jana (2018): Rekombinantní exprese proteinu NKp46 a jeho ligandu Epa1

Nepokojová Tereza (2018): Příprava fúzních ligandů a ověření jejich vazby na NK buněčné receptory

Runová Alžběta (2018): Příprava receptoru AICL ve fúzi s Fc fragmentem lidského IgG

Rožová Dominika (2020): Příprava myšího interleukinu 2 spojeného s monoklonální protilátkou S4B6

Gabriela Chytrá (2021): Studium vlivu N-vázané glykosylace na funkci nanoprotilátky cílící receptor HER2

Hejl Maxmilián (2021): Optimalizace in vitro testů zaměřených na aktivaci NK buněk

Kozojedová Petra (2021): Příprava reportérové buněčné linie pro ověření biologické aktivity rekombinantních proteinů

Pazderová Kristýna (2021): Mutageneze a exprese proteinu NKp80, aktivačního receptoru lidských lymfocytů

Tulpa Matouš (2021): Galektin-3 a jeho interakce s receptorem přirozené cytotoxicity NKp30

Bragina Nadezda (2022): Příprava rekombinantních substrátů pro transpeptidasovou reakci

Dubanych Yurii (2022): Produkce a charakterizace mutované formy galektinu-3

Rudenko Anastassiya (2022): Rekombinantní exprese receptoru myších NK buněk NKR-P1C

Urbanová Zuzana (2022): Rekombinantní exprese potkaního NK buněčného receptoru Clr-b v přítomnosti fluorovaných analogů monosacharidů

Jeníček Jakub (2023): Příprava vazebné domény proteinu B7-H6 s vysokou afinitou

Hubáček Jakub

Cibiková Tereza

Maksimova Anna Dmitryvna

Murajdová Viktória

 

Vedení diplomových prací

Hájková Alena (2009): Rekombinantní exprese a studium receptoru hNKR-P1

Němcová Petra (2009): Rekombinantní exprese a studium receptoru rNKR-P1A

Celadová Petra (2010): Rekombinantní příprava receptorů potkaních NK buněk v expresním systému HEK293T

Bláha Jan (2012): Příprava a studium lidského lymfocytárního receptoru LLT1

Dvorská Anna (2014): Strukturní biologie komplexu potkaních NK buněčných receptorů NKR-P1B a Clrb

Hradilová Iveta (2014): Příprava a studium vlastností kyanidhydratasy z Aspergillus niger a nitrilasy z Arthroderma benhamiae

Poláchová Edita (2014): Optimalizace expresního systému HEK293 buněčné linie pomocí regulace buněčného cyklu a apoptózy

Pucholtová Helena (2014): Produkce myšího NK buněčného receptoru NKR-P1C a hledání jeho ligandu

Zawadová Dorota (2014): Rekombinantní exprese a purifikace nitrilasy z Neurospora crassa

Nový Jiří (2015): Příprava a studium lidského NK buněčného receptoru AICL

Petermannová Romana (2015): Příprava HEK293 buněčné linie exprimující transportér auxinu PIN7 a testování inhibitorů přenosu auxinu

Kalousková Barbora (2016): Příprava lidského NK buněčného aktivačního receptoru NKp80 a jeho ligandu AICL

Pažický Samuel (2016): Study of NKp30 oligomerization and its interaction with B7-H6

Skořepa Ondřej (2016): Strukturní studium potkaního NK buněčného receptoru NKR-P1B a jeho ligandu Clrb

Abreu de Sousa Santos Celeste (2019): Interaction of Galectin-1 with human NK cell receptors

Cmunt Denis (2019): Příprava fúzních domén lidských imunoreceptorů pro jejich využití v imunoterapii

Herynek Štěpán (2019): Strukturní biologie receptoru NKp44 a jeho ligandu PCNA

Houserová Jana (2020): Studium interakce receptoru NKp46 s adhesinem Epa1

Frantová Eliška (2022): Produkce IL2-fúzních protilátek a stanovení jejich biologické aktivity

Malá Viktorie (2022): Příprava mutovaných forem proteinu B7-H6

Bednaříková Kristýna (2023): Produkce rekombinantního IL-2 imunocytokinu nového typu

Hejl Maxmilián (2033): Příprava polymerního terapeutika cílícího na CD20 pozitivní B lymfomy a NK buňky

Tulpa Matouš (2023): Role N-glykosylace v homooligomerizaci receptoru přirozené cytotoxicity NKp30

Chytrá Gabriela (2024): Aktivace protinádorové imunitní odpovědi s pomocí bispecifických fúzních proteinů

Otépka Tomáš (2024): Příprava růstového faktoru TGF-β3 s coiled-coil kotvou

Pazderová Kristýna

Bragina Nadezda

Dubanych Yurii

Rudenko Anastassiya

Urbanová Zuzana

Jeníček Jakub

 

Vedení disertačních prací

Bláha Jan (2017): Study of structure and interaction of human lymphocyte receptors

Skořepa Ondřej (2021): Structural biochemistry of human NK cell receptor complex NKp30 and B7-H6

Kalousková Barbora (2022): Harnessing soluble forms of NK cell receptors and their ligands for cancer immunotherapy

Abreu de Sousa Santos Celeste

Nejadebrahim Shiva

 


 

Akce dokumentů