E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.

docent

Strukturní geologie, geotektonika, deformační mikrostruktury

 

jerabek_fotoKontakt:

Ústav petrologie a strukturní geologie
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2

místnost: 208
email: jerabek1@natur.cuni.cz
tel.: (+420) 22195 1534
 

Věda a výzkum

Seznam publikací

ORCID iD ORCID iD

Publons ResearcherID

Pedagogická činnost

MG440P15 - Geotektonika a desková tektonika

Základní kurs určený pro posluchače bakalářského studia geologických oborů. Posluchači se seznámí se základními geotektonickými hypotézami s důrazem na teorii deskové tektoniky. V rámci deskové tektoniky se kurs věnuje geometrickým aspektům pohybu desek na kouli, jednotlivým typům deskových rozhraní a procesům, které pohyb desek řídí.

MG440P37 - Geodynamika litosféry

Pokročilý kurs určený pro posluchače magisterského studia geologických oborů. Kurs se zabývá distribucí tepelného toku v kontinentálních a oceánských oblastech, mechanickými vlastnostmi litosféry v závislosti na povaze materiálu a teplotě, vývojem riftových, subdukčních a orogenních zón, problematikou izostáze, dynamikou zemského pláště apod.

MG440P17 - Strukturní geologie

Kurs je zaměřen k získání základních dovedností při popisu geometrie geologických struktur všech měřítek a základní představě o mechanizmech deformace geologických těles. Absolvent si osvojí kinematický přístup při studiu deformací a zároveň získá předpoklady k úspěšné dynamické interpretací vztahů struktur a působících sil.

MG440P26 - Reologie a deformační mikrostruktury hornin

Základní kurs určený pro posluchače bakalářského studia geologických oborů. Kurs zajišťuje úvod do studia deformačních mikrostruktur hornin a pochopení základních konceptů krystalové plasticity na příkladu jednotlivých minerálních fází. Cílem předmětu je objasnění základních fyzikálních konceptů deformačních a rekrystalizačních mechanismů.

MG440T68 - Terénní cvičení ze strukturní geologie a magmatické petrologie

Exkurze zaměřená na terénní analýzu v oblasti strukturní geologie. Praktické seznámení s popisem a interpretací geologických struktur a využití terénních metod jejich studia. Obsahově navazuje na přednášku G440P17 Strukturní geologie.

Akce dokumentů