E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. Shah Wali Faryad, CSc.

wali-fotoProfesor

Metamorfní petrologie

Kontakt

Ústav petrologie a strukturní geologie
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

místnost: 229

email: faryad@natur.cuni.cz
tel.: (+420) 22195 1521


Výuka

MG440P02E - Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin

Základní přednáška, zabývající se horninotvornými minerály a substancemi (zde navazuje na předmět Mineralogie), magmatickými a metamorfovanými horninami. Metamorfní část zahrnuje principy metamorfní petrologie a přehled metamorfovaných hornin podle povahy protolitu a podmínek vzniku.

MG440P10 - Petrologie metamorfovaných hornin

Cíl předmětu je pochopit procesy vedoucí k tvorbě metamorfovaných hornin. Součástí předmětu jsou základní pojmy metamorfní petrologie, hlavní činitelé metamorfózy, minerály a textury metamorfovaných hornin, metamorfní izogrády a metamorfní facie, klasifikace a popis jednotlivých typů metamorfovaných hornin, termální gradient a vztah metamorfózy ke geodynamice.

MG440P35 - Pokročilá metamorfní petrologie

Pokročilý kurz pokrývá fázové a chemické rovnováhy mezi minerály během metamorfózy. Pozornost je věnována substitučním vztahům v minerálech, chování stopových prvků v minerálech při metamorfóze, polím stability minerálů a minerálních asociací a konstrukci P-T-X diagramů. Studenti mají možnost získat dovednosti v používání běžného softwaru pro termodynamické výpočty.

MG440P74 - Materiály yemské kůry

Předmět je určen pro studenty oboru Geotechnologie a poskytuje základní přehled o minerálech a horninách, jejich klasifikaci se zvláštním zřetelem na strukturu a vlastnosti minerálů a hornin. V petrologické části je pozornost zaměřena na terminologii, klasifikaci a využití vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin.

MG440C12- Mikroskopie hornin

Kurs poskytuje základní informace o hlavních typu struktur magmatických a metamorfovaných hornin, o vzájemných vztazích mezi minerály a posloupnosti jejich krystalizace. Součástí kursu jsou klasifikace a zařazení horniny na základě obsahu minerálů a struktur, prográdní a retrográdní přeměny v metamorfovaných horninách a zařazení a určování metamorfovaných hornin podle struktur a indexových minerálů.

Akce dokumentů