E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

Vědecký tajemník České geografické společnosti (od 1998)
Člen redakční rady časopisu European Countryside
Předseda redakční rady časopisu Informace České geografické společnosti
Recenzní činnost pro AUC – Geographica, Countryside – Our world, European Countryside


Akce dokumentů