E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel
Základní výzkum
2007–2011: Regionální diferenciace venkovského prostoru Česka – hlavní řešitel VAV MMR
2004–2006: Rozvoj venkovských oblastí – hlavní řešitel, VaV MMR
Aplikovaný výzkum
2008: Integrovaný plán rozvoje území – studie potřebnosti a metodika dokumentu, zadavatel MŽP
2009 Master plan Sázava 21, analytický dokument pro obce v povodí Sázavy, zadavatel OS Sázava 21
2007–2008: Vývoj území NP Šumava 1991–2007, zadavatel MŽP
2007: Příprava podkladů pro strategický plán LEADER pro vybranou MAS (spolupráce studentů s konkrétní MAS), zadavatel MAS Lípa pro venkov


Akce dokumentů