E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJakub Lysák

osobní stránka / personal webpage

Kontaktní údaje / Contacts

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie / Department of Applied Geoinformatics and Cartography Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic
Místnost č. 366, 3. patro
Telefon: (+420) 221 951 258
E-mail: lysak@natur.cuni.cz

Vědecké identifikátory / Researcher Identifiers

Výzkumné zájmy / Research interests

Kartografie / Cartography
Laserové skenování / Lidar data processing

Výuka / Lectures

Kartografie / Cartography
Tematická kartografie / Thematic Cartography
Programování pro GIS / Programming for GIS

Publikace / Publications

článek v impaktovaném časopise (Jimp) / article in an impact journal

 • BLAHUT, J.; KLIMEŠ, J.; BALEK, J.; HÁJEK, P.; ČERVENÁ, L.; LYSÁK, J. 2016. Snow avalanche hazard of the Krkonoše National Park, Czech Republic. Journal of Maps, vol. 13, no. 2, p. 86–90. DOI: 10.1080/17445647.2016.1262794
 • POLONSKÝ, F.; NOVOTNÝ, J.; LYSÁK, J. 2010. Cognitive Mapping of Major World Regions among Czech Geography Students. Journal of Maps, vol. 6, no. 1, p. 311–318. DOI: 10.4113/jom.2010.1083

článek v recenzovaném časopise (JSC, Jneimp) / article in a peer-reviewed journal

 • LYSÁK, J. 2016. An algorithm for automated digital rock drawing in the style used in Czech topographic maps. AUC Geographica, vol. 51, no. 1, p. 5–16. DOI: 10.14712/23361980.2016.1
 • LYSÁK, J. 2015. Digital rock drawing on Czech topographic maps: the current state and historical circumstances. AUC Geographica, vol. 50, no. 2, p. 193–199. DOI: 10.14712/23361980.2015.98

článek v českém recenzovaném časopise (Jrec) / article in a peer-reviewed journal published in Czechia

 • LYSÁK, J. 2020. Znázorňování ledu a věčného sněhu na mapách. Geografické rozhledy, roč. 30, č. 2, s. 18–21.
 • LYSÁK, J.; JAROŠ, J.; KRAUSE, D.; TOMKOVÁ, M. 2019. O legendě intervalových stupnic tematických map. Geografické rozhledy, roč. 28, č. 5, s. 30–33.
 • LYSÁK, J.; TOMKOVÁ, M. 2017. Přízračné ostrovy jako specifický druh chyb v mapách. Geografické rozhledy, roč. 26, č. 5, s. 18–19.
 • LYSÁK, J.; POTŮČKOVÁ, M. 2016. Nadmořské výšky vrcholů v Česku s využitím nových technologií. Geografické rozhledy, roč. 25, č. 4, s. 15–16.
 • LYSÁK, J. 2015. Sesuvy, suť a další kamení v topografických mapách a databázích. Geodetický a kartografický obzor, roč. 61/103, č. 11, s. 245–258.
 • JEBAVÁ, L.; LYSÁK, J.; KUPKOVÁ, L. 2015. Mapování agrárních forem reliéfu v Krkonoších na základě dat leteckého laserového skenování. Opera Corcontica, roč. 52, s. 61–72.
 • HÁTLE, J.; JAROŠ, J.; LYSÁK, J. 2015. Vybrané aspekty znázorňování hranic na mapách. Geografické rozhledy, roč. 24, č. 3, str. 14–15.
 • LYSÁK, J. 2014. Nejníže položený stát světa: Maledivy, Tuvalu, nebo Marshallovy ostrovy? Geografické rozhledy, roč. 23, č. 2, s. 24–25.
 • LYSÁK, J. 2013. Ostrovy v Česku. Geografické rozhledy, roč. 22, č. 4, s. 6–7.
 • JAROŠ, J.; LYSÁK, J. 2012. Detekce vybraných terénních čar z dat leteckého laserového skenování. Geodetický a kartografický obzor, roč. 58/100, č. 11, s. 249–255.
 • LYSÁK, J. 2010. Skalní útvary v kartografii a GIS. Geodetický a kartografický obzor, roč. 56/98, č. 3, s. 52–58.

odborná kniha / reviewed book

 • HAVLÍČEK, T.; KLINGOROVÁ, K.; LYSÁK, J. 2016. Atlas náboženství Česka. Karolinum : Praha.

kapitola v odborné knize / chapter in a reviewed book

 • LYSÁK, J. 2020. Znázorňování pískovcového reliéfu na mapách. In: VAŘILOVÁ, Z. (ed): Geologie Českosaského Švýcarska. Správa Národního parku České Švýcarsko, Ústí nad Labem, s. 276-287.

článek ve sborníku konference / article in proceedings

 • TOMKOVÁ, M.; LYSÁK, J.; POTŮČKOVÁ, M. 2020. Semantic Classification of Sandstone Landscape Point Cloud Based on Neighbourhood Features. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIII-B2-2020, 333–338.
 • ČERVENÁ, L.; KUPKOVÁ, L.; POTŮČKOVÁ, M.; LYSÁK, J. 2020. Seasonal spectral separability of selected grasses: Case study from the Krkonoše Mts. tundra ecosystem. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIII-B2-2020, 371-376.
 • ČERVENÁ, L.; LYSÁK, J.; POTŮČKOVÁ, M.; KUPKOVÁ, L. 2020. Zkušenosti se zpracováním hyperspektrálních dat pořízených UAV. In: GIS Ostrava 2020 Prostorová data pro Smart City a Smart Region. 6 s.
 • TOMKOVÁ, M.; LYSÁK, J. 2020. Zpracování dat laserového skenování pískovcových skal z UAV. In: GIS Ostrava 2020 Prostorová data pro Smart City a Smart Region. 6 s.
 • LYSÁK, J.; TRAURIG, M. 2013. Digital Rock Drawing on Czech Topographic Maps: Present and Future Development. In: Proceedings of the 26th International Cartographic Conference. Dresden, Germany. 12 p.
 • POTŮČKOVÁ, M.; GRILL, S.; LYSÁK, J. 2010. Evakuační GIS pro projekt TANGO. In: Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2010, s. 1–7.
 • LYSÁK, J.; BLÁHA, J. D. 2008. Znázorňování skal v digitální kartografii. In: Geodny Liberec 2008, s. 176–182.

software

 • KAFKA, O.; TIPPNER, A.; LYSÁK, J. 2011–2016. SIMS 5K – software na tvorbu výškopisu pro SM 5 z dat LLS.
 • LYSÁK, J. 2010. SDW Tools. Sada nástrojů pro zpracování dat leteckého laserového skenování se zachováním full-waveform informace.

ostatní / other

 • TIPPNER, A.; KAFKA, O.; LYSÁK, J. 2014. ArcGIS v procesu tvorby výškopisu Státní mapy 1 : 5000. ArcRevue, roč. 23, č. 1, s. 22–23.

Projekty / Research Projects

 • GA ČR: Post-Secularism in Czechia: Trends and Regional Differentiation (2017–2019) – člen týmu / kartografické práce
 • IP 152: Moderní geoinformační metody ve výuce GIS, kartografie a DPZ (2016–2018) – řešitel / inovace výuky vybraných předmětů na PřF UK, tvorba výukových materiálů
 • TAČR TH01010586: INASAMP (2015–2017) – člen týmu / zpracování dat leteckého laserového skenování
 • TAČR TB04CUZK001: Generalizace SMD (2015–2016) – člen týmu / návrhy metod kartografické generalizace
 • GA ČR 13-35680S: Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v Česku v kontextu globálních a evropských proměn (2013–2015) – člen týmu / kartografické práce
 • TANGO: Telecommunication Advanced Networks for GMES Operations (2006–2009) – člen týmu / získávání a zpracování prostorových dat

poslední aktualizace / last update: 14. 12. 2020

Akce dokumentů