E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Lucie Kupková, Ph. D.

Vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie / Head of the Dpt. of Applied Geoinformatics and Cartography
Lucie Kupková

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta / Charles University Prague, Faculty of Science

Katedra aplikované geoinformatiky a karotgrafie / Dpt. of Applied Geoinformatics and Cartography
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Místnost č. 218, 2. patro

Tel.: (+420) 221 951 400
E-mail: lucie.kupkova@natur.cuni.cz

 

Výzkumné zájmy / Research interests

Dálkový průzkum Země, obrazová a laboratorní spektroskopie, Land Use/Land Cover; krajinná ekologie / Earth Observation, image and laboratory spectroscopy, Land Use/Land cover, landscape ecology

Výuka / Lectures

Dálkový průzkum Země / Remote sensing, Zpracování hyperspektrálních dat / Hyperspectral data analysis, Aplikace geoinformatiky / Applied Geoinformatics, Seminář k bakalářské práci / Bachelor thesis seminar, Grafický design a DTP v kartografii / Graphical design and DTP in cartography

Publikace / Publications

Refereed journal articles

 

Bičík I., Götz A., Jančák V., Jeleček L., Mejsnarová L., Štěpánek V. (1996): Land Use/Land Cover Changes in the Czech Republic 1945–1995. Geografie. Vol. 101/2. SCOPUS

 

Kupková L. (1997): Changing Land-Use Patterns in the Semily District 1845–1995. AUC Environmentalica 10, pp. 15–35. SCOPUS

 

Bičík, I., Jeleček, L., Kupková, L., Perlín, R. (2001): Long-term trends in the land use changes in Czechia and their societal driving forces in 1845–2000. In: Agricultural Economics. Česká republika, 0139-570X. 47/7, s. 290–295.

 

Kupková, L. (2002): A Human Face for Prague’s Suburbs? IHDP UPDATE, 03/2002, Bonn, p. 13

 

Bičík, I., Kupková, L., Štych, P. (2003): Development of Land Use Structure in the Otava River Basin in 1845–1948–1990. In: Acta Universitatis Carolinae, 2003, 38, 2, s. 66–79. SCOPUS

 

Bičík, I., Kupková, L. (2005): Dlouhodobé změny využití krajiny Česka: metody, výsledky, problémy výzkumu. In: Historická geografie 2005, 33, s. 346–366

 

Bičík, I., Kupková, L. (2007): Changes of land use in Prague urban region. In: Geografie.Sborník ČGS. Česká republika, 1212-0014. 2007, 111/1, s. 92–114. SCOPUS

 

Bičík, I., Langhammer, J., Štych, P., Kupková, L. (2008): Long-Term Land Use Changes in Czechia as a Flood Risk Influencing Factor. AUC Geographica 2008, No. 1-2, s. 29 –52. SCOPUS

Kupková, L., Bičík, I., Najman, J. (2013): Land Cover Changes Along the „Iron Curtain“ 1990-2006.Geografie, 118, No. 2, pp. 95–115. IF = 0,787 http://geography.cz/sbornik/wpcontent/uploads/downloads/2013/06/kupkova_bicik_najman.pdf

Lhotáková, Z., Brodský, L., Kupková, L., Kopačková, V., Potůčková, M., Mišurec, J., Klement,A., Kovářová, M., Alebrechtová, J. (2013): Detection of multiple stresses in Scots pine growing at post-mining sites using visible to near-infrared spectroscopy. Environ. Sci.: Processes Impacts, 2013, 15, 2004-2015. DOI: 10.1039/C3EM00388D. WOS http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/em/c3em00388d#!divAbstract

Feranec, J., Solin, L., Kopecká, M., Oťahel, J., Kupková, L., Štych, P., Bičík, I., Kolář, J., Čerba, O., Soukup, T., Brodský, L. (2014): Analysis and expert assessment of the semantic similarity between land cover classes. Progress in Physical Geography. 28/3, s. 301 – 327, IF = 2,728 http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0309133314532001

Marcinkowska, A., Zagajewski, B., Ochtyra, A., Jarocińska, A., Raczko, E., Kupková, L., Štych,P., Meuleman, K. (2014): Mapping vegetation communities of the Karkonosze National Park using APEX hyperspectral data and Support Vector Machines. In: Miscellanea Geographica - Regional studies on development, 2014, 18(2), 23-29. ISSN 2084-6118. DOI 10.2478/mgrsd-2014-0007. SCOPUS

Jelének, J., Kupková, L., Zagajewski, B., Březina, S., Ochytra, A., Marcinkowska, A. (2014): Laboratory and image spectroscopy for evaluating the biophysical state of meadow vegetation in the Krkonoše National Park. In: Miscellanea Geographica - Regional studies on development, 2014, 18(2), 15-22. ISSN 0867-6046. DOI 10.2478/mgrsd-2014-0014. SCOPUS

Indrová, M., Kupková, L. (2015): Změny využití krajiny v suburbánní zóně Prahy v různých přístupech predikčního modelování. Geografie, 120, č. 3, s. 426–447. IF = 0,787 http://geography.cz/sbornik/wp- content/uploads/downloads/2015/10/gcgs032015_indrova.pdf

Kupková et al. (2015): Disclosure of Historical Spatial and Statistical Data of Districts in Czechia in a GIS Environment. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, Vol. 50, No. 2, pp. 139-151. SCOPUS http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2015.93

Jebavá, L., Lysák, J., Kupková, L., (2015): Mapování agrárních forem reliéfu v Krkonoších z dat leteckého laserového skenování. Opera Concortica, 52, s. 61-72 http://opera.krnap.cz/apex/f p=103:8:::NO:8:P8_ROCNIK_ID,P8_CLANEK_ID,P8_CP:52,4,12

Suchá, R., Jakešová, L., Kupková, L., Červená, L. (2016): Classification of vegetation above the treeline in the Krkonoše Mts. National Park using remote sensing multispectral data. AUC GEOGRAPHICA, 51, 1, p. 113–129. SCOPUS http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2016.10

Kupková, L., Bičík, I. (2016): Landscape transition after the collapse of communism in Czechia, Journal of Maps, Vol. 12 , Iss. sup1, p. 526-531. IF = 1.435 http://dx.doi.org/10.1080/17445647.2016.1195301

Potůčková, M., Červená, L., Kupková, L., Lhotáková, Z., Lukeš, P., Hanuš, J., Novotný, J., Alebrechtová, J. (2016): Comparison of Reflectance Measurements Acquired with a Contact Probe and an Integration Sphere: Implications for the Spectral Properties of Vegetation at a Leaf Level. Sensors, 16, 1801. IF = 2.033 http://www.mdpi.com/1424-8220/16/11/1801

Potůčková, M., Červená, L., Kupková, L., Lhotáková, Z., Albrechtová, J. (2016): Statistical comparison of spectral and biochemical measurements on an example of Norway spruce stands in the Ore Mountains, Czech Republic. Geoinformatics FCE CTU, 15, p. 69–83, DOI: http://dx.doi.org/10.14311/gi.15.1.6

Červená, L., Kupková, L., Suchá, R. (2016): Field spectroscopy for vegetation evaluation along the nutrient and elevation gradient above the tree line in the Krkonoše Mountains National Park. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B6, p. 211–214. SCOPUS http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B6-211-2016. SCOPUS

Kupková, L., Červená, L., Suchá, R., Zagajewski, B., Březina, S., Albrechtová, J. (2017): Classification of Tundra Vegetation in the Krkonoše Mts. National Park Using APEX, AISA Dual and Sentinel-2A Data. European Journal of Remote Sensing. 50:1, p. 29-46. IF = 1.173 http://dx.doi.org/10.1080/22797254.2017.1274573

Books and chapters in books

Kupková, L. (2001): Analýza vývoje české kulturní krajiny v období 1845–2000. Dizertační práce. PřF UK Praha, 218 s.

Bičík et al. (2001): Land Use/Land Cover Changes in Czechia over the past 150 Years. In: Himiyama et al. The Pilot Atlas – Land Use/Cover in Selected Regions in the World – Vol. 1. IGU LUCC. (IGU- LUCC Research Reports IL-2001-01), pp. 29–40 Bičík, I., Jeleček, L., Chromý, P., Kupková, L., Šefrna, L. (2002): Comparison of land use changes in and outside biosphere reserves in Czechia. In: Land Use Changes in Comparative Perspective. New Delhi: Oxford et IBH Publishing, s. 249–258. WOS

Bičík, I., Kupková, L. (2002): Long term and transformational land use changes in Czechia. Himiyama et al. The Second Atlas – Land Use/Cover in Selected Regions in the World – Vol. 2. IGU LUCC. (IGU- LUCC Research Reports IL-2002-02)

Kupková, L. (2003): (Sub)Urbanizace Prahy – teorie zonálních modelů a realita. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.) Geografie na cestách poznání. PřF UK Praha, s. 32–47

Bičík, I., Kupková, L. (2006): Vývoj využití ploch v Pražském městském regionu. In: Ouředníček, M. (ed.) Sociální geografie Pražského městského regionu. PřF UK v Praze, s. 42–63

Bičík, I., Kupková, L. (2007): Land use development in the Czech Republic and possibilities of generalization and modelling. In: Dostál, P., Langhammer, J. (eds.): Modelling natural environment and society. P3K, Praha, s. 179–204

Kupková, L. (2007): Suburbanization and urbanization of Prague – the theory of zonal models and reality. In: Dostál, P., Langhammer, J. (eds.): Modelling natural environment and society. P3K, Praha, s. 205–226

Bičík, I., Kupková, L. (2007): Změny krajiny. Changes of land use. In: Krajina v České republice. 1. vydání, MŽP ČR, Consult, s. 134–145

Bičík, I. a kol. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. ČGS, Praha 2010

Bičík, I., Kupková, L. (2012): Česká krajina jako výsledek modernizace zemědělství a společnosti. In: Koutský, J. Raška, P. eds.: Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. ISBN: 978 - 80 - 7414 - 481 - 3, UJEP, Ústí nad Labem

Bičík, I., Kupková, L., Štych, P. (2012): From Local Patterns to a More Complex Regional Organization. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Štych, P. (eds.): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Vol. VII, IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague, s. 5-12

Bičík, L., Kupková, L. (2012): The Utilisation of Relative Development Index in the Assessmentof Land Use in Czechia 1845-2000. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Štych, P. (eds.): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Vol. VII, IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague, s. 71 – 79

Bičík, I., Kupková, L., Štych, P. (2012): Změny funkcí české krajiny a dopad na využití ploch. In: Chodějovská, E., Šimůnek, R. eds.: Krajina jako historické jeviště: k poctě Evy Semotanové. HÚ AV ČR, ISBN: 978-80-7286-199-6

Kupková, L., Ouředníček, M. (2013): Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy s využitím dat DPZ. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds): SUB URBS: Krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, pp. 119 – 149

Bičík, I., Kupková, L. et al. (2013): Long Term Land-Use Changes: Case study Czechia 1845 - 2000. In: Förster, H. et al. (eds.) Umweltgeschichte(n): Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus. Vandenhoeck & Ruprecht, München, pp. 67-83

Semotanová, E., Bičík, I., Fialová, L., Chromý, P., Jeleček, L., Kopačka, L., Kupková, L., Štych, P., Winklerová, J. (2014): Akademický atlas českých dějin. Academia Praha, 559 s.

Kol. (2014): Historický atlas měst České republiky, svazek č. 26 – Most. Historický ústav AV ČR, Praha, 129 s.

Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Kupková, L. eds. (2014): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume IX, IGU Commission on LUCC, Prague, Asahikawa, 112 p.

Bičík, I., Kupková, L., Kabrda J. (2015): Changes of agricultural land use in Czechia 1990–2010. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Kupková, L. (eds.): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World – Volume XI. International Geographical Union Commission on Land Use and Land Cover Change (IGU-LUCC), Institute of Geography, Hokkaido University of Education, Japan, Charles University in Prague, August 2015, pp. 59-70 ISBN 978-4-907651-12-1

Bičík, Ivan, Himiyama, Yukio, Feranec, Jan, Kupková, Lucie eds. (2015): Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume XI, IGU Commission on LUCC, Prague, Asahikawa, 70 p., ISBN 978-4-907651-12-1

Bičík, I., Kupková, L., Jeleček, L., Kabrda, J., Štych, P., Janoušek, Z., Winklerová, J. (2015): Land Use Changes in the Czech Republic 1845 - 2010. Socio-Economic Driving Forces. Springer, 215 p. SCOPUS

Geografické rozhledy (refereed)

Kupková, L. (2010): Země z nadhledu - dálkový průzkum Země. Geografické rozhledy, ročník 19, číslo 3, s. 10-11

Kupková, L. (2010): Země z nadhledu (2. část): Metody snímání v DPZ, digitální snímek. Geografické rozhledy, ročník 19, číslo 4, s. 10-11

Kupková, L. (2010): Země z nadhledu (3. část): Charakteristiky dat DPZ Geografické rozhledy, ročník 19, číslo 5, s. 12-13

Kupková, L. (2010): Základy práce s multispektrálními daty. Geografické rozhledy, ročník 19, číslo 5 , s. 15-16

Kupková, L. (2010): Země z nadhledu (4. část): Senzory a jejich nosiče. Geografické rozhledy, ročník 20, číslo 1, s. 10-11

Kupková, L. (2010): Země z nadhledu - klasifikace, aplikace DPZ. Geografické rozhledy, ročník 20, číslo 2, s. 10-13

Kupková, L. (2011): Země z nadhledu - neřízená klasifikace multispektrálního obrazu v LEOWorks. Geografické rozhledy, ročník 20, číslo 3, s. 12-13. Kučera, Z., Bičík, I., Kupková, L., Štych, P. (2011): Vývoj využití krajiny Česka pomocí geografickýchinformačních systémů a dálkového průzkumu Země. Geografické rozhledy, 2010-2011, 20, č. 5, volně vložená příloha k článku Z. Kučery na s. 14–18.

Ouředníček, M., Svoboda, P., Kupková, L., Pospíšilová, L., Jíchová, J., Nemeškal, J., Špačková, P., Přidalová, I., Dvořáková, N., Kupková, L., Soukup, M. (2015): Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití. Geografické rozhledy 25/2, s. 1-4

Červená, L., Kupková, L., Jakešová, L., Suchá, R. (2016): Terénní průzkum pro hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země na příkladu tundry v Krkonošském národním parku. Geografické rozhledy, 25/3, s. 22-23

Učební materiály / Textbooks

Kupková, L., Král, L. (2011): Země očima satelitů. Výukový a metodický text. P3K Praha, 51s.

Štych, P., Kupková, L. a kol. (2014): Dálkový průzkum Země v ochraně přírody. Nakladatelství P3K, Praha 2014

Akce dokumentů