E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Lucie Kupková, Ph. D.

Vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie / Head of the Dpt. of Applied Geoinformatics and Cartography
Lucie Kupková

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta / Charles University Prague, Faculty of Science

Katedra aplikované geoinformatiky a karotgrafie / Dpt. of Applied Geoinformatics and Cartography
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Místnost č. 218, 2. patro

Tel.: (+420) 221 951 400
E-mail: lucie.kupkova@natur.cuni.cz

 

Výzkumné zájmy / Research interests

Dálkový průzkum Země, obrazová a laboratorní spektroskopie, Land Use/Land Cover; krajinná ekologie / Earth Observation, Image and laboratory spectroscopy, Land Use/Land cover, Landscape ecology

Leader of Research team of laboratory and image spectroscopy: http://tilspec.cz/

Výuka / Lectures

Dálkový průzkum Země / Remote sensing, Image and Laboratory Spectroscopy, Aplikace geoinformatiky / Applied Geoinformatics, Seminář k bakalářské práci / Bachelor thesis seminar, Grafický design a DTP v kartografii / Graphical design and DTP in cartography, Advanced Earth Observation for Urban and Population Studies

Publikace / Publications

https://www.researchgate.net/profile/Lucie-Kupkova-2/publications

 

Akce dokumentů