E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Lucie Červená, Ph.D.

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta / Charles University, Faculty of Science

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie / Dpt. of Applied Geoinformatics and Cartography

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Místnost č. 366, 3. patro

Tel.: (+420) 221 951 258

E-mail: lucie.cervena@natur.cuni.cz

Vědecké identifikátory:

Research Gate: Lucie_Cervena2

Výzkumné zájmy / Research interests

Dálkový průzkum Země / Earth Observation
Obrazová a laboratorní spektroskopie / Image and Laboratory Spectroscopy
Vegetace / Vegetation
Dálkový průzkum planet / Remote Sensing of Planets

Výuka / Lectures

Dálkový průzkum Země / Remote sensing
Praktika z DPZ / Practical Course in Remote Sensing
Dálkový průzkum planet / Remote Sensing of Planets
Obrazová a laboratorní spektroskopie / Image and Laboratory spectroscopy
Aplikace geoinformatiky / Applied Geoinformatics

Publikace / Publications

Impact factor publications

Kupková, L., Červená, L., Potůčková, M., Lysák, J., Roubalová, M., Hrázský, Z., Březina, S., Epstein, H. E., Müllerová, J. 2023. Towards reliable monitoring of grass species in nature conservation: Evaluation of the potential of UAV and PlanetScope multi-temporal data in the Central European tundra. Remote Sensing of Environment 294, 2023. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113645

Hunt, L., Lhotáková, Z., Neuwirthová, E., Klem, K., Oravec, M., Kupková, L., Červená, L., Epstein, H. E., Campbell, P., Albrechtová, J. 2023. Leaf Functional Traits in Relation to Species Composition in an Arctic–Alpine Tundra Grassland. Plants, 12, 1001. https://doi.org/10.3390/plants12051001.

Potůčková, Markéta, Lucie Kupková, Lucie Červená, Jakub Lysák, David Krause, Záboj Hrázský, Stanislav Březina, and Jana Müllerová. 2021. „Towards resolving conservation issues through historical aerial imagery: vegetation cover changes in the Central European tundra". Biodiversity and Conservation 30 (12): 3433–55. https://doi.org/10.1007/s10531-021-02255-y.

Blahut, Jan, Jan Klimeš, Jan Balek, Petr Hájek, Lucie Červená, and Jakub Lysák. 2017. „Snow Avalanche Hazard of the Krkonoše National Park, Czech Republic". Journal of Maps 13 (2): 86–90. https://doi.org/10.1080/17445647.2016.1262794.

Kupková, Lucie, Lucie Červená, Renáta Suchá, Lucie Jakešová, Bogdan Zagajewski, Stanislav Březina, and Jana Albrechtová. 2017. „Classification of Tundra Vegetation in the Krkonoše Mts. National Park Using APEX, AISA Dual and Sentinel-2A Data". European Journal of Remote Sensing 50 (1): 29–46. https://doi.org/10.1080/22797254.2017.1274573.

Potůčková, Markéta, Lucie Červená, Lucie Kupková, Zuzana Lhotáková, Petr Lukeš, Jan Hanuš, Jan Novotný, and Jana Albrechtová. 2016. „Comparison of Reflectance Measurements Acquired with a Contact Probe and an Integration Sphere: Implications for the Spectral Properties of Vegetation at a Leaf Level". Sensors 16 (12): 1801. https://doi.org/10.3390/s16111801.

Vilímek, Vít, Jan Klimeš, and Lucie Červená. 2016. „Glacier-Related Landforms and Glacial Lakes in Huascarán National Park, Peru". Journal of Maps 12 (1): 193–202. https://doi.org/10.1080/17445647.2014.1000985.

Peer-reviewed publications

Huelsman K.S., Epstein H., Yang X., Mullori L., Červená L., Walker R. 2023. Spectral variability in fine-scale drone-based imaging spectroscopy does not impede detection of target invasive plant species. Frontiers in Remote Sensing 3, https://doi.org/10.3389/frsen.2022.1085808.

Červená, Lucie, Lucie Kupková, Lucie Jakešová, and Renáta Suchá. 2016. „Terénní průzkum pro hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země na příkladu tundry v Krkonošském národním parku". Geografické rozhledy 25 (3): 22–23.

 Potůčková, Markéta, Lucie Červená, Lucie Kupková, Zuzana Lhotáková, and Jana Albrechtová. 2016. „Statistical comparison of spectral and biochemical measurements on an example of Norway spruce stands in the Ore Mountains, Czech Republic". Geoinformatics FCE CTU 15 (1): 69–83. https://doi.org/10.14311/gi.15.1.6.

Suchá, Renáta, Lucie Jakešová, Lucie Kupková, and Lucie Červená. 2016. „Classification of Vegetation above the Tree Line in the Krkonoše Mts. National Park Using Remote Sensing Multispectral Data". AUC GEOGRAPHICA 51 (1): 113–29. https://doi.org/10.14712/23361980.2016.10.

Peer-reviewed book chapters

Albrechtová, Jana, Lucie Kupková, and Petya Entcheva Campbell. 2017. Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů: případová studie sledování vývoje stavu smrkových porostů v Krušných horách v letech 1998-2013. Geographica, 111–24. Praha: Česká geografická společnost.

  • Kapitola 4: Dlouhodobý vývoj využití půdy a jeho hybné síly v modelových územích Přebuz a Kovářská (Kupková, Lucie, Markéta Potůčková, Lucie Červená, and Jana Albrechtová)
  • Kapitola 8: Výběr, lokalizace a popis studovaných stanovišť v oblasti západního a středního Krušnohoří (Albrechtová, Jana, Zuzana Lhotáková, Petya Entcheva Campbell, Zuzana Lhotáková, Jan Mišurec, Veronika Kopačková, Lucie Červená, and Pavel Cudlín)
  • Kapitola 14: Laboratorní a obrazová spektroskopie a jejich využití pro pozorování vegetace (Kupková, Lucie, Markéta Potůčková, Lucie Červená, Jan Mišurec, Zuzana Lhotáková, and Jana Albrechtová)
  • Kapitola 15: Laboratorní spektroradiometrická měření: metodika (Červená, Lucie, Markéta Potůčková, Lucie Kupková, Zuzana Lhotáková, and Jana Albrechtová)
  • Kapitola 16: Statistické metody pro vyhodnocení spektrálních dat a jejich vztahu ke stavovým parametrům vegetace (Červená, Lucie, Markéta Potůčková, Lucie Kupková, Zuzana Lhotáková, and Jana Albrechtová)
  • Kapitola 17: Modely přenosu záření (Červená, Lucie, Jan Mišurec, Lucie Kupková, and Markéta Potůčková)
  • Kapitola 23: Vegetační indexy ve vertikálním profilu koruny (Červená, Lucie, Zuzana Lhotáková, Markéta Potůčková, Lucie Kupková, and Jana Albrechtová)

Conference publications

Červená, Lucie., Pinlová, G., Lhotáková, Z., Neuwirthová, E., Kupková, L., Potůčková, M., Lysák, J., Campbell, P., and Albrechtová, J. 2022. Determination of chlorophyll content in selected grass communities of Krkonoše Mts. tundra based on laboratory spectroscopy and aerial hyperspectral data, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLIII-B3-2022, 381–388, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2022-381-2022.

Červená, Lucie, Lucie Kupková, Markéta Potůčková, and Jakub Lysák. 2020. „Seasonal Spectral Separability of Selected Grasses: Case Study from The Krkonoše Mts. Tundra Ecosystem." ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIII-B3-2020: 371–376, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2020-371-2020.

Červená, Lucie, Jakub Lysák, Markéta Potůčková, and Lucie Kupková. 2020. „Zkušenosti se zpracováním hyperspektrálních dat pořízených UAV." GIS Ostrava 2020 -Prostorová data pro Smart City a Smart Region 18. –20. 3. 2020, doi: https://doi.org/10.31490/9788024843988-4.

Červená, Lucie, Lucie Kupková, and Renáta Suchá. 2016. „Field Spectroscopy for Vegetation Evaluation along the Nutrient and Elevation Gradient above the Tree Line in the Krkonoše Mountains National Park." ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B6 (červen): 211–14. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B6-211-2016.

Červená, Lucie, Zuzana Lhotáková, Lucie Kupková, Monika Kovářová, and Jana Albrechtová. 2014. „Models for estimating leaf pigments and relative water content in three vertical canopy levels of Norway spruce based on laboratory spectroscopy". In EARSeL 34th Symposium Proceedings, edited by Bogdan Zagajewski, Marlena Kycko, a Rainer Reuter, 6.1-6.8. Warsaw, Poland: EARSeL and University of Warsaw. https://doi.org/0.12760/03-2014-11.

Suchá, Renáta, Martina Andrštová, Lucie Kupková, Lucie Červená, Bogdan Zagajewski, Adriana Marcinkowska, and Adrian Ochtyra. 2014. „Hyperspectral data for classification of selected vegetation species above tree-line in the Krkonoše Mts. National Park". In EARSeL 34th Symposium Proceedings, edited by Bogdan Zagajewski, Marlena Kycko, a Rainer Reuter, 5.1-5.9. Warsaw, Poland: EARSeL and University of Warsaw. http://dx.doi.org/10.12760/03-2014-10.

Červená, Lucie, Zuzana Lhotáková, Veronika Kopačková, Lucie Kupková, Jan Mišurec, Markéta Potůčková, Pavel Cudlín, Petya Entcheva-Campbell, and Jana Albrechtová. 2014. „Temporal changes in Norway spruce physiological status using hyperspectral data: A case study of mountainous forests affected by long-term acidic depositions". EARSeL eProceedings. http://dx.doi.org/10.12760/02-2014-1-13.

Jakešová, Lucie, Lucie Červená, Lucie Kupková, Renáta Suchá, and Martina Andrštová. 2014. Možnosti objektově-orientované klasifikace pro určování vybraných biotopů nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku. Sborník studentské vědecké konference Telč, edited by Karel Pavelka. ČVUT v Praze.

Kupková, Lucie, Markéta Potůčková, Michaela Buřičová, Zuzana Lhotaková, Veronika Kopačková, Lucie Červená, and Jana Albrechtová. 2012. Determination of Soluble Phenolic Compounds in Norway Spruce Foliage Using Laboratory Spectroscopy. 4th International Conference on Cartography and GIS, proceedings vol 1, edited by T. Bandrova, M. Konecny, a G. Zhelezov, p. 411 - 418. Sofia: Bulgarian Cartographic Assoc.

Učební materiály / textbooks

Výukové listy pro dálkový průzkum Země: https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/ke-stazeni/projekty/moderni-geoinformacni-metody-ve-vyuce-gis-kartografie-a-dpz

Akce dokumentů