E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníIng. Miroslav Čábelka

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta / Charles University, Faculty of Science

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie / Dpt. of Applied Geoinformatics and Cartography

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Místnost č. 218, 2. patro

Tel.: (+420) 221 951 406

E-mail: cabelka@natur.cuni.cz

Vědecké identifikátory:

Výzkumné zájmy / Research interests

Dějiny kartografie / History of Cartography
Historická kartografie / History of Cartography
Webová karotgrafie / Web Cartography

Ostatní zájmy / Other interests

Geodézie a mapování / Geodesy and mapping
Globální navigační satelitní systémy / Global Navigation Satellite System
Tvorba webu / Web Design
Webové aplikace / Web applications
Mobilní aplikace / Mobile application

Výuka / Lectures

Digitální kartografie / Digital Cartography
Dějiny kartografie / History of Cartography
Dějiny světové karotgrafie / History of World Cartography
Seminář z geoinformatiky / Seminar of Geoinformatics
Terénní cvičení z kartografie / Field Course of Cartography
Navigační satelitní systémy / Navigation Satellite Systems
Tvorba webu / Web Design
 

Publikace / Publications

Impact factor publications

ŠTEFANOVÁ, Eva; NOVOTNÁ, Eva; ČÁBELKA, Miroslav. Digitization, Visualization and Accessibility of Globe Virtual Collection: Case Study Jüttner’s Globe. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2023, 12, 122. https://doi.org/10.3390/ijgi12030122

JELEN Jakub, ČÁBELKA Miroslav. Reflection of mining in mining and post-mining landscapes using cartographic sources. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 2020, vol. 1, s. 44-55. ISSN 0300-5402.

ČÁBELKA, Miroslav, JAKL, Michal. DoPřírody! - Geoinformation Mobile Application. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2017, roč. 52, č. 2, s. 249-257. ISSN 0300-5402.

Collective monography

JANČÁK Vít, KUPKOVÁ Lucie, CHROMÝ Pavel, BIČÍK Ivan; BOUDNÝ, Zdeněk, BRŮHA, Lukáš, BURDA, Tomáš, ČÁBELKA, Miroslav, ČERVENÁ, Lucie, CHUMAN Tomáš; JANÍK, Tomáš, JELEN, Jakub, KUČERA, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ROMPORTL, Dušan, ŠTEFANOVÁ, Eva, TŮMOVÁ, Martina, VOJTA, Jaroslav. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World Volume XVI, IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Volume XVI., 2021, 133 p., ISBN 978-4-907651-17-6.

NOVOTNÁ Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ Mirka, ČÁBELKA Miroslav, PATÁK Josef. Aretinova mapa Českého království . Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020, 241 s. ISBN 978-80-246-4797-5.

KUPKOVÁ L., BIČÍK I., BOUDNÝ Z., BRŮHA L., ČÁBELKA M., CHROMÝ P., CHUMAN T., JANČÁK V., JANÍK T., JELEN J., KADEŘÁBKOVÁ T., KUČERA Z., LIPSKÝ Z., MACEŠKA D.. Dědictví zmizelých krajin Česka
Kritický katalog výstavy . Praha: Nakladatelství P3K, s. r. o., 2020, 87 s. ISBN 978-80-7667-013-6.

KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, ŠIFTA, Miroslav, BIČÍK, Ivan, BOUDNÝ, Zdeněk, BRŮHA, Lukáš, BURDA, Tomáš, ČÁBELKA, Miroslav, ČERVENÁ, Lucie, CHROMÝ, Pavel, CHUMAN, Tomáš, JANČÁK, Vít, JANÍK, Tomáš, JELEN, Jakub, KUČERA, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ROMPORTL, Dušan, ŠTEFANOVÁ, Eva, TŮMOVÁ, Martina, VOJTA, Jaroslav. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume XIV. 1. vyd. Asahikawa: IGU Commission on LUCC, 2019, 133 s. ISBN 978-4-907651-15-2. 

Peer-reviewed publications

LIPSKÝ, Zdeněk, KUPKOVÁ, Lucie, CHROMÝ, Pavel, KUČERA, Zdeněk, ČÁBELKA, Miroslav, JANČÁK, Vít, BIČÍK, Ivan, CHUMAN, Tomáš, ROMPORTL, Dušan. Zaniklé krajiny Česka. Řešení projektu NAKI. In: HRUBÁ, Václava (ed.). Venkovská krajina 2019. Kostelec nad Černými Lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii a Ekologický institut Veronica, 2019, s. 111-115. ISBN 978-80-7458-115-1.

ČÁBELKA, Miroslav. Globální navigační satelitní systémy v Evropě. Geografické rozhledy. 2018, roč. 27, č. 4, s. 32-33. ISSN 1210-3004. 

JAKL, Michal, ČÁBELKA, Miroslav. Mobilní aplikace DoPřírody!. Geografické rozhledy. 2017, roč. 27, č. 2, s. 24-25. ISSN 1210-3004.

ČÁBELKA, Miroslav, BAYER, Tomáš, POTŮČKOVÁ, Markéta. Maps of Czech Lands in the Period 1518 - 1720 from the Map Collection of Charles University in Prague. Cartography in Central and Eastern Europe, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. 1. vyd. Vienna: Springer, 2009, s. 545-568. ISBN 3-642-03293-1. 

BAYER, Tomáš, POTŮČKOVÁ, Markéta, ČÁBELKA, Miroslav. Cartometric Analysis of old maps on example of Vogt's Map. Cartography in Central and Eastern Europe, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. 1. vyd. Vienna: Springer, 2009, s. 509-522. ISBN 3-642-03293-1. 

BAYER, Tomáš, POTŮČKOVÁ, Markéta, ČÁBELKA, Miroslav. Kartometrická analýza starých map českých zemí: mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria. Geografie: Sborník České geografické společnosti. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 230-243. ISSN 1212-0014.

BAYER, Tomáš, POTŮČKOVÁ, Markéta, ČÁBELKA, Miroslav. Kartometrická analýza Vogtovy mapy. Geodetický a kartografický obzor. 2008, roč. 2009, č. 2, s. 27-33. ISSN 0016-7096.

Specialized map with professional content

KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva, ČÁBELKA, Miroslav, BRŮHA, Lukáš, ČERVENÁ, Lucie, ROMPORTL, Dušan, CHUMAN, Tomáš, JANÍK, Tomáš, VOJTA, Jaroslav, RŮŽIČKA, Jakub, MACEŠKA, David, ČELONK, Marek, STAROSTA, Tomáš, CHROMÝ, Pavel. Boletice - zaniklá krajina pohraničí. 2019. 

KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva, ČÁBELKA, Miroslav, BRŮHA, Lukáš, ČERVENÁ, Lucie, ROMPORTL, Dušan, CHUMAN, Tomáš, JANÍK, Tomáš, VOJTA, Jaroslav, RŮŽIČKA, Jakub, CHROMÝ, Pavel, SKALOŠ, Jan, KUKLA, Pavel, JAKEŠOVÁ, Lucie. Kačina - zaniklá šlechtická krajina. 2019. 

KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva, ČÁBELKA, Miroslav, BRŮHA, Lukáš, ČERVENÁ, Lucie, ROMPORTL, Dušan, CHUMAN, Tomáš, JANÍK, Tomáš, VOJTA, Jaroslav, RŮŽIČKA, Jakub, KADEŘÁBKOVÁ, Tereza, ČERMÁK, Jan, HÁJEK, Robert, CHROMÝ, Pavel. Krkonoše - zaniklá krajina horského zemědělství. 2019.

KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva, ČÁBELKA, Miroslav, BRŮHA, Lukáš, ČERVENÁ, Lucie, ROMPORTL, Dušan, CHUMAN, Tomáš, JANÍK, Tomáš, VOJTA, Jaroslav, RŮŽIČKA, Jakub, CHROMÝ, Pavel. Kutnohorsko - zaniklá montánní krajina. 2019. 

KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva, ČÁBELKA, Miroslav, BRŮHA, Lukáš, ČERVENÁ, Lucie, ROMPORTL, Dušan, CHUMAN, Tomáš, JANÍK, Tomáš, VOJTA, Jaroslav, RŮŽIČKA, Jakub, HOFRAJTR, Martin, DERFL, Karel, CHROMÝ, Pavel. Podbořansko - zaniklá krajina intenzivního zemědělství. 2019. 

KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva, ČÁBELKA, Miroslav, BRŮHA, Lukáš, ČERVENÁ, Lucie, ROMPORTL, Dušan, CHUMAN, Tomáš, JANÍK, Tomáš, VOJTA, Jaroslav, RŮŽIČKA, Jakub, POVAŽAN, Juraj, SYKORA, Matúš, CHROMÝ, Pavel. Příměstská krajina Prahy - zaniklá zemědělská krajina. 2019. 

KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva, ČÁBELKA, Miroslav, BRŮHA, Lukáš, ČERVENÁ, Lucie, ROMPORTL, Dušan, CHUMAN, Tomáš, JANÍK, Tomáš, VOJTA, Jaroslav, RŮŽIČKA, Jakub, ČERMÁK, Jan, CHROMÝ, Pavel. Rosicko-Oslavansko - zaniklá industriální krajina. 2019.

KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva, ČÁBELKA, Miroslav, BRŮHA, Lukáš, ČERVENÁ, Lucie, ROMPORTL, Dušan, CHUMAN, Tomáš, JANÍK, Tomáš, VOJTA, Jaroslav, RŮŽIČKA, Jakub, KLÍMOVÁ, Tereza, LNĚNIČKOVÁ, Petra, CHROMÝ, Pavel. Střední Povltaví - zaniklá krajina Vltavského údolí. 2019.

Software

ČÁBELKA, Miroslav, NEKOLA, Lukáš (2021): Zmizelé krajiny Česka. Mobilní aplikace. 2021. Univerzita Karlova.

Other audiovisual production

CHROMÝ, Pavel, KUPKOVÁ, Lucie, ČÁBELKA, Miroslav, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva, BRŮHA, Lukáš, ČERVENÁ, Lucie, BIČÍK, Ivan, BURDA, Tomáš, JANČÁK, Vít, KUČERA, Zdeněk, JELEN, Jakub, ŠIFTA, Miroslav, TŮMOVÁ, Martina, BOUDNÝ, Zdeněk, LIPSKÝ, Zdeněk, CHUMAN, Tomáš, ROMPORTL, Dušan, VOJTA, Jaroslav, JANÍK, Tomáš. Digitální atlas zaniklých krajin Česka verze 2022. 2019. 

ČÁBELKA, Miroslav, KUPKOVÁ, Lucie. Webový informační systém - portál zaniklekrajiny.cz verze 2022. 2019.

CHROMÝ, Pavel, KUPKOVÁ, Lucie, ČÁBELKA, Miroslav, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva, BRŮHA, Lukáš, ČERVENÁ, Lucie, BIČÍK, Ivan, BURDA, Tomáš, JANČÁK, Vít, KUČERA, Zdeněk, JELEN, Jakub, ŠIFTA, Miroslav, TŮMOVÁ, Martina, BOUDNÝ, Zdeněk, LIPSKÝ, Zdeněk, CHUMAN, Tomáš, ROMPORTL, Dušan, TREML, Václav, VOJTA, Jaroslav. Digitální atlas zaniklých krajin Česka verze 2018. 2018. 

ČÁBELKA, Miroslav, NOVOTNÁ, Eva, JAKL, Michal. Databáze digitalizovaných mapových sbírek. 2017. 

ČÁBELKA, Miroslav, KOLÁŘ, Jan, POTŮČKOVÁ, Markéta, ŠTEFANOVÁ, Eva. Monitorování výskytu klíšťat pomocí družic. 2015. 

ČÁBELKA, Miroslav, KUPKOVÁ, Lucie, LIPSKÝ, Zdeněk, KADEŘÁBKOVÁ, Tereza, MACEŠKA, David. Soubor 8 prezentačních videí vývoje krajiny modelových území. 2018.

ČÁBELKA, Miroslav, LIPSKÝ, Zdeněk, KUPKOVÁ, Lucie. Soubor 12 prezentačních videí vývoje krajiny modelových území. 2019. 

VILÍMEK, Vít, EMMER, Adam, ČÁBELKA, Miroslav, JAKL, Michal. Glacial lake outburst flood. 2017. 

NOVOTNÁ, Eva, ČÁBELKA, Miroslav, FENCLOVÁ, Lada. Web Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc.. Praha 2015.

ČÁBELKA, Miroslav, NOVOTNÁ, Eva, FENCLOVÁ, Lada. Web Prof. Karel Kuchař. 2015.

Učební materiály / textbooks

ČÁBELKA, Miroslav. Úvod do GPS. 1. vyd. Praha: CITT Praha, 2008, 73 s. ISBN 0-000-00000-0.

ČÁBELKA, MiroslavTvorba webových stránek pro geoinformatiky. 1. vyd. Praha: Česká kosmická kancelář, 2007, 115 s. ISBN 0-000-00000-0.

Conference publications

ČÁBELKA Miroslav, BAYER Tomáš. Tři mapové sestry. 24. kartografická konference (Ostrava: 08.09-10.09.2021). poster.

Čábelka, Miroslav. Georeferencování starých mapGeoreferencing old maps. 23. kartografická konference, Kutná Hora, 18.09.2019 - 20.09.2019. 2019.

Akce dokumentů