E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. – Publikace, konference

Publikační činnost a příspěvky na vědeckých konferencích

Odborné publikace
Příspěvky typu "invited speaker" 
Přednášky v zahraničí a na konferencích
Popularizace v médiích

Poznámka: Položky jsou řazeny chronologicky dle roku publikace/uskutečnění akce, a to od nejnovějších po nejstarší.

Odborné publikace

rok 2021

 • Kocourková, J., Šťastná, A. 2021. The realization of fertility intentions in the context of childbearing postponement: comparison of transitional and post-transitional populations. Journal of Biosocial Science, 53, 1, pp.82-97. [IF(2020)= 2.018]
 • Slabá, J., Kocourková, J., Šťastná, A. 2021. Neplánovaný odklad mateřství do vyššího věku v životní dráze českých žen. Sociológia, 53, 1, pp.49-70. [IF(2020) = 0.537]

rok 2020

 • Kocourková, J. 2019. East-West Divide in Abortion Behaviour in the EU Countries Since 1990: Ongoing or Vanished Differentiation? In: Igor V. Lakhno (ed.) Induced Abortion and Spontaneous Early Pregnancy Loss  –Focus on Management. Intech Open. 2020. ISBN 978-1-78985-388-9.
 • Šťastná, A., Kocourková, J., Šprocha, B. 2020. Parental Leave Policies and Second Births: A Comparison of Czechia and Slovakia. Population Research and Policy Review, 39, 415-437. [IF 2.051].
 • Kocourková, J., Šťastná, A. 2020. The realization of fertility intentions in the context of childbearing postponement: comparison of transitional and post-transitional populations. Journal of Biosocial Science. https://doi.org/10.1017/S002193202000005X[IF 1,050]

rok 2019

 • Kocourková, J. 2019. East-West Divide in Abortion Behaviour in the EU Countries Since 1990: Ongoing or Vanished Differentiation? In: Abortion and Reproduction – A Modern System of Management. Intech Open. Pulished online: September 31th 2019. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.88819.
 • Šťastná, A., Kocourková, J., Šprocha, B. 2019. Parental Leave Policies and Second Births: A Comparison of Czechia and Slovakia. Population Research and Policy Review. Published online: 17 August 2019. https://doi.org/10.1007/s11113-019-09546-x. [IF 1,027]
 • Kocourková, J., Šídlo, L., Šťastná, A., Fait, T. 2019. Vliv věku matky na porodní hmotnost novorozenců. Časopis lékařů českých, 158, 3-4, pp.118-125.
 • Šídlo, l., Šťastná, A., Kocourková, J., Fait, T. 2019. Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku. Demografie, 61, 3, pp.155-174.
 • Šťastná, A., Kocourková, J., Šídlo, L. 2019. Reprodukční stárnutí v Česku v kontextu Evropy. Časopis lékařů českých, 158, 3-4, pp.126-132.
 • Šťastná, A., Slabá, J., Kocourková, J. 2019. Druhé dítě – důvody neplánovaného odkladu a časování jeho narození. Demografie, 61,2,pp- 77-92.
 • Kocourková, J., Šťastná, A., Černíková, A. 2019. Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech Evropské Unie. Politická ekonomie, 67, 1, pp. 82-104. [IF 0,38]

​rok 2018

 • Kocourková, J., Šídlo, L., Novák, M., Sýkora, L. 2018. Growing gap in population dynamics, closing the gap in population size: the European Union and the United states compared. Geografie, 123, 1, pp. 37-62. [IF 0,58]
 • Vlachová, T., Kocourková, J. , Fait, T. 2018. Vyšší věk matky – rizikový factor pro nízkou porodní váhu. Česká Gynekologie, 83, 5, pp. 337-340.
 • Kocourková, J. 2018. Reprodukční stárnutí české populace. Gynekologie a Porodnictví, 2, 1, pp.4-7.
 • Vlachová, T., Kocourková, J. 2018. Odklad mateřství do vyššího věku - Individuální postoje českých žen. Gynekologie a Porodnictví, 2, 1, pp.8-11.
 • Kurkin, R., Šprocha, B., Šídlo, L., Kocourková, J. 2018. Fertility factors in Czechia according to the results of the 2011 census. AUC-Geographica, 53, 2,  pp.137-148.

rok 2017

 • Šťastná, A., Slabá, J., Kocourková, J. 2017. Plánování, načasování a důvody odkladu narození prvního dítěte v České republice. Demografie, 59, 3, pp. 207-223.

rok 2016

 • Polesná, H., Kocourková, J. 2016. Je druhý demografický přechod stále relevantní koncept pro evropské státy? Geografie, 121, 3, 390-418. [IF=0,416]
 • Kocourková, J. 2016. Relationship between abortion and contraception: a comparative socio-demographic analysis of Czech and Slovak populations. Women & Health, 56:8, 885-905. DOI: 10.1080/03630242.2016.1141829. [IF=1,354]

rok 2015

 • Kocourková, J., Konečná, H., Burcin, B., Kučera, T. How old is too old? A contribution to the discussion on age limits for assisted reproduction technique access. Reproductive Biomedicine Online 2015. (IF=2,98). DOI: 10.1016/j.rbmo.2015.01.017.
 • Saparbekova, A., Kocourková, J., Kučera, T. 2015. Sweeping Etno-demographic changes in Kazakhstan during the 20th century: A dramatic story of mass migration Wales. Part II: International migration in Kazakhstan since 1991. AUC Geographica, 50, 1, pp. 75-90.

rok 2014

 • Kocourková, J., B. Burcin, T. Kučera: Demographic relevancy of increased use of assisted reproduction in European countries. Reproductive Health 2014 11:37. (IF=1,616). Dostupné z: http://www.reproductive-health-journal.com/content/pdf/1742-4755-11-37.pdf
 • Konečná, H., J. Kocourková, B. Burcin, T. Kučera, K. Davidová: Can a magic wand plausibly be used in serious psychological research? The complications of researching the ideal age at which to be a parent through the eyes of the child. Human Affairs 2014 24:3, pp. 354–362.
 • Saparbekova, A., J. Kocourková, T. Kučera, 2014. Sweeping Etno-demographic changes in Kazakhstan during the 20th century: A dramatic story of mass migration Wales. Part I: From the turn of the 19th century to the end of the Societ era. AUC Geographica. Vol. 49. No. 1, pp. 71-82.
 • Kocourková, J. 2014. Stárnutí populace jako medicínský problém. Klimakterická Medicína. Vol. 19. No. 1, s. 14-18.
 • Kocourková, J., Novák, M., Šídlo, L.. 2013. Evropská unie a Spojené státy americké – podobnosti a odlišnosti ve vývoji plodnosti. Geografické rozhledy. 23, 2, s. 22‒23. ISSN 1210-3004.

rok 2013

 • Kocourková, J., Novák, M., Šídlo, L.. 2013. Evropská unie a Spojené státy americké – podobnosti a odlišnosti ve vývoji plodnosti. Geografické rozhledy. 23, 2, s. 22‒23. ISSN 1210-3004.
 • Šídlo, L., Kocourková, J., Novák, M.. 2013. Evropská unie a Spojené státy americké – porovnání populačního vývoje. Geografické rozhledy. 23, 1, s. 24‒25. ISSN 1210-3004.

rok 2012

 • Kocourková J., Burcin, B. 2012. Demografická specifika asistované reprodukce v České republice v evropském kontextu. Demografie. Vol. 54, No. 3, s. 250-263.

rok 2011

 • Kocourková J., Fait T. 2011. Changes in contraceptive practice and the transition of reproduction pattern in the Czech population. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. Vol 16, No. 3, p.161-172.
 • Kocourková J. 2011. Demografické přínosy asistované reprodukce v ČR. Praktická Gynekologie. Vol. 15, No. 1.
 • Kocourková, J. 2011. Preventivní populační politika. In Češka R., Fait T., Vrablík M. (eds.) Preventivní medicína. Praha: Maxdorf (v tisku) ISBN 978-80-7346-237-7.
 • Kocourková, J. 2011. Aktuální  trendy české populace. In Šulová L. a kol. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, s.155-170. ISBN 978-80-7345-238-4.

rok 2010

 • Kocourková, J. 2010. Work-life balance in the Czech Republic. In Michon, P. (ed.). Work-Life Balance Policy. Poznan DW Harasimowicz, 2010, pp.10-31. ISBN 978-83-89245-41-8
 • Kocourková, J. 2010. Plánované rodičovství a reprodukční ztráty. In Bartoňová D. a kol. Demografická situace České republiky: proměny a kontexty.  Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2010, s.157-168. ISBN 978-80-7419-024-7.
 • Kocourková, J. 2010. Rodinná politika a její pronatalitní význam. In Bartoňová D. a kol. Demografická situace České republiky: proměny a kontexty.  Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2010, s.169-180. ISBN 978-80-7419-024-7.

rok 2009

 • Kocourková, J.; Fait, T. 2009. Can increased use of ART retrieve the Czech Republic from the low fertility trap? Neuroendocrinology Letters. 2009, Vol. 30, No.6, pp.739-748.

 • Kocourková, J.; Fait, T. 2009. Induced abortions: Still important reproduction loss in the Czech Republic? Neuroendocrinology Letters. 2009, Vol. 30, No.1, pp.111-118.

 • Kocourková, J. 2009. The Current „Baby Boom“ in the Czech Republic and Family policy. Czech Demography. 2009, Vol. 3, pp.10-21.

 • Kocourková, J. 2009. Czech Republic: normative or choice-oriented system? In Kamerman, S.B.; Moss, P. (ed.). The politics of parental leave policies: Children, parenting, gender and labour market. Bristol: The Policy Press, 2009, s. 51-68. ISBN 978-1-84742-067-1.
 • Kocourková, J. 2009. Mít či nemít děti. In Kalibová, K.; Pavlík,  Z.; Vodáková, A. (ed.). Demografie (nejen) pro demografy. Praha: SLON, 2009, s.226-236. ISBN 978-80-7419-012-4.
 • Kocourková, J. 2009. Family policy in EU member states. In Fialová et al. Population Development in the Czech Republic. Prague: SLON, 2009, pp. 129-132. ISBN 978-80-7419-021-6.
 • Kocourková, J. 2009. Abortion. In Fialová et al. Population Development in the Czech Republic. Prague: SLON, 2009, pp. 51-56. ISBN 978-80-7419-021-6.

rok 2008

 • Kocourková, J. 2008. Současný „baby-boom“ v České republice a rodinná politika. Demografie. 2008, roč. 50, č.4, s. 240-249.

 • Kocourková, J.; Stropnik, N.; Sambt, J. 2008. Preferences Versus Actual Family Policy Measures. The Case of Parental Leave and Child Allowance. In Hoehn, Ch.; Avramov, D.; Kotowska, I. (ed.). People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Springer, 2008, pp. 391-410.
 • Kocourková, J. 2008. The Czech Republic. Discussant comments. In Moss, P.; O´Brien, M. (ed.). International Review of Leave Policies and Related Research. Employment Relations Research Series, No. 100, Department for Business Enterprise & Regulatory Reform, pp. 34-36.
 • Kocourková, J. 2008. Czech Republic. In Moss, P.; O´Brien, M. (ed.). International Review of Leave Policies and Related Research. Employment Relations Research Series, No. 100, Department for Business Enterprise & Regulatory Reform, pp. 165-170.
 • Kocourková, J. 2008. Potratovost. In Fialová,L. a kol. Populační vývoj České republiky 2007. Praha: PřF UK, 2008, s.51-56.
 • Kocourková, J. 2008. Rodinná politika ve státech Evropské Unie. In Fialová, L. a kol. Populační vývoj České republiky 2007. Praha: PřF UK, 2008, s.127-130.

rok 2007

 • Kocourková, J. 2007. Potratovost. In Fialová, L. (ed.). Populační vývoj České republiky 2001-2006. Praha: PřF UK, 2007, s. 39-44.
 • Kocourková, J. 2007. Populační klima a rodinná politika. In Fialová, L. (ed.). Populační vývoj České republiky 2001-2006. Praha: PřF UK, 2007, s. 95-102.

období 2004–2006

 • Kocourková, J.; Rabušic, L. (ed.). 2006. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: PřF UK.
 • Kocourková, J. 2006. Proč a jaká rodinná politika v ČR: postoje české veřejnosti k pronatalitním opatřením. In Kocourková, J.; Rabušic, L. (ed.). Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: PřF UK, 2006, s. 139-158.
 • Kocourková, J. 2006. Od politiky populační k politice rodinné: vývoj v ČR od počátku 90. let. In Kocourková, J.; Rabušic, L. (ed.). Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: PřF UK, 2006, s. 107-127.
 • Kocourková, J. (2006): Leave policies and research. The Czech Republic. In: Moss, O´Brien (eds.): International Review of Leave Policies and Related Research. Employment Relations Research Series, No. 57, Department of Trade and Industry.
 • Kocourková, J. 2004. Přídavky na děti: preference a realita. Demografie. 2004,  roč. 46, č. 1, s. 22-32.

 

Příspěvky typu "invited speaker"

 • 19.–24. 4. 2016 Londýn, Reproductive Health Summit 2016
  Přednáška: „Demographic aspects of reproductive health: costs and gains of childbearing postponements“
 • 9. 9. 2015 Praha, Evropský dům, seminář „Demografický vývoj v EU“
  Přednáška: „Populační vývoj EU v porovnání s USA” (spoluautoři L. Šídlo a L. Sýkora)
 • 28. 11. 2014 Praha, celostátní konference „Modely výchovy dítěte do tří let“, PF UK
  Přednáška: „Rozvoj zařízení péče o děti jako součást moderní rodinné politiky?“
 • 29. 4. 2014 Praha, Národní workshop k tématu stárnutí populace TC AV ČR
  Přednáška: „Demografické stárnutí české populace v evropském kontextu“
 • 22.–23. 3. 2012 Varšava, Second Demographic Congress: Poland in Europe – Demographic Future, Government Population Council in Poland
  Přednáška: „Population policy in the Czech Republic – Adaption rather than mitigation policies on demographic change“

 

Přednášky v zahraničí a na konferencích

 • 2015 (září): Praha, Maďarský kulturní institut, Demografická konference: Driving forces behind demographic trends in Visegrad countries: The role of migration and family formation
  Účast v Roundtable discussion: Demographic trends in Visegrad countries and in Western Europe: more similarities or more differences?
  ​Příspěvek: „Low fertility in the Czech Republic: Did the country miss out on the optimal time for fertility recuperation?” (spoluautorka A. Šťastná)
 • 2015 (duben a květen): San Diego, PPA Annual Meeting
  Příspěvek: „Cross-country variations in birth control practises of Europeans: divergent or convergent trends?”
 • 2014 (duben): Tampa, AAG Annual Meeting
  Příspěvek: „The impact of recent economic recession on fertility in Europe”
 • 2014 (červen): Budapest, European Population Conference
  Příspěvek: „Cross-national variations in birth control of Europeans: divergence or convergence?“
  Příspěvek: „Demographic relevancy of increased use of assisted reproduction in European countries” (spoluautoři B. Burcin a T. Kučera)
  Příspěvek: „How old is too old? A contribution to the discussion on age limits for access to ART” (spoluautoři B. Burcin a T. Kučera)
 • 2013 (duben): Los Angeles, AAG Annual Meeting
  Příspěvek: „The United States and European Union: similarities and differences in demographic reproduction“ (spoluautor L. Šídlo)
 • 2013 (srpen): Pusan, XXVII IUSSP International Population Conference
  Příspěvek: „Cross-national variations in birth control of Europeans: divergence or convergence?“
 • 2012 (květen): Praha, XLII. Konference České demografické společnosti: ČR v EU a ve světě: socioekonomické souvislosti populačního vývoj
  Příspěvek: „Evropská unie a Spojené státy americké – podobnosti a odlišnosti demografické reprodukce“ (spoluautoři L. Šídlo a M. Novák)
 • 2012 (květen): Praha, XLII. Konference České demografické společnosti: ČR v EU a ve světě: socioekonomické souvislosti populačního vývoje
  Příspěvek: „Asistovaná reprodukce v ÈR v evropském kontextu“ (spoluautor B. Burcin)
 • 2012 (červen): Stockholm, European Population Conference
  Příspěvek: „Two ways of birth control transition towards new reproduction pattern in Eastern Europe”
 • 2011 (květen): Olomouc, XLI. Konference České demografické společnosti: Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti
  Příspěvek: „Plánované rodičovství v Česku a na Slovensku“ (spoluautor R. Uzel)
 • 2010 (září): Vienna, European Population Conference
  Příspěvek: „Demographic causes and implications of increased use of ART: Czech Republic in the European context“
 • 2010 (květen): Brno, XXXX. konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace
  Příspěvek: „Populační politika“
 • 2010 (duben): Washington, D.C., AAG Annual Meeting
  Příspěvek: „Cross-national variations in reproductive behaviour of Europeans: divergence or convergence?“
 • 2010 (únor): Dubai, 2nd International Conference on Drug Discovery & Therapy
  Příspěvek: „Demographic aspects of reproductive health of women in European countries“
 • 2009 (říjen): Benice, 7. Podzimní endokrinologické sympozium
  Příspěvek: „Demografický vývoj – vybrané aspekty reprodukčního chování populace ČR“
 • 2009 (září): Prague, 6th International seminar „Leave policies and research“
  Příspěvek: „History of leave policies in the Czech Republic“
 • 2009 (září): Prague-Humpolec, 5th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička
  Příspěvek: „Family policy in the Czech Republic within the EU context“
 • 2009 (duben): Las Vegas, AAG Annual Meeting
  Příspěvek: Lowest-low Fertility in Europe: Is There a Need for Population-friendly Policies?
 • 2008 (listopad): Praha, seminář Výzkumného záměru
  Příspěvek: „Nízká úroveň plodnosti v ČR v evropském kontextu: výzva pro pronatalitní politiku“
 • 2008 (říjen): Louvain-la Neuve, mezinárodní seminář „Leave policies and research“
  Příspěvek: „Higher parentel benefit as an incentive to fertility increase“
 • 2008 (září): Pardubice, 16. Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR
  Příspěvek: „Současný baby boom v České republice“
 • 2008 (červenec): San José, SASE konference
  Příspěvek: „The postponement of childbearing in Europe: The issue related to both gender equality and reconciliation of work and family“
 • 2008 (květen): Praha, 38. národní konference ČDS „Padesát let časopisu Demografie – demografie v posledních padesáti letech a její reflexe na stránkách časopisu Demografie“
  Příspěvek: „Rodinná politika a její vliv na reprodukční chování v ČR“
 • 2007 (prosinec): Vídeň, mezinárodní konference „Can policies enhance fertility in Europe?“
  Příspěvek: Lowest low fertility in the Czech Republic: challenge for new family policies?“ (spoluautorka J. Rychtaříková)
 • 2007 (říjen): Budapešť, mezinárodní seminář „Leave policies and research“
  diskusní Příspěvek: „The three-year leave period in Hungary: too long or not?“
 • 2007 (říjen): Praha, konference SÚ AV ČR „Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená?“
  účast v panelové diskuzi
 • 2007 (září): Pardubice, 15. celostátní kongres k sexuální výchově v ČR
  Příspěvek: „Porodnost a rodinná politika v ČR“

 • 2006 (listopad): Praha, konference MPSV „Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je ČR státem přátelským k rodině?“
  Příspěvek: „Pro-rodinná opatření a porodnost – demografická perspektiva“
 • 2006 (listopad): Lisabon, mezinárodní seminář „Leave policies and research“
  Příspěvek: „Leave policies in the Czech Republic: the current issues“
 • 2006 (červen): Liverpool, EAPS conference
  Příspěvek: „Preferences for improved parental leave and higher child benefit“ (spoluautoři: N. Stropnik, J. Sambt)“
 • 2005 (říjen): Pardubice, 13. celostátní kongres k sexuální výchově v ČR
  Příspěvek: „Evropská komise chce řešit problém nízké porodnosti ve státech EU“
 • 2005 (květen): Praha, trilaterální demografická konference ČDS: Kdo zajistí naší budoucnost
  Příspěvek: „Proč a jaká rodinná politika v ČR“
 • 2005 (duben): Benešov, Fórum výchovy ke zdraví, akreditovaný kurz MŠMT pro učitele
  Příspěvek: „Reprodukční chování a rodinná politika v ČR
 • 2004 (říjen): Pardubice, 12. Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR
  Příspěvek: „Problémy rodinné politiky v ČR“
 • 2004 (duben): Uherský Brod, Moravský regionální kongres k sexuální výchově
  Příspěvek: „Reprodukční chování české populace“
 • 2002 (květen): Wiesbaden, BIP seminář k projektu PPA II
  Příspěvek: „Attitudes towards fertility-related policies in the Czech Republic“
 • 2002 (květen): Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, seminář na téma Propopulační politika: spása, nebo chiméra?
  Příspěvek: „Demografický vývoj v ČR a populační politika“
 • 2001 (listopad): Oudenaarde (Belgie), NIEPS seminář: Gender relations, family and work
  Příspěvek: „The demographic impact of fertility-related policies in the Czech republic in the 1990s“
 • 2001 (červen): Helsinky, EAPS conference
  Příspěvek: „Comparing population policies in the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary in the 1990s“
 • 2000 (říjen): Pardubice, 8. celostátní kongres k sexuální výchově v ČR
  Příspěvek: „Interrupce v Evropě“
 • 2000 (říjen): Pardubice, 8. celostátní kongres k sexuální výchově v ČR
  Příspěvek: „Proč mladí lidé nechtějí zakládat rodiny?“
 • 1998 (květen): Praha, česko-francouzský seminář: Les mutations démographiques contemporaines
  Příspěvek: „Le niveau extrémement bas de la fécondité dans la République Tchéque“
 • 1998 (květen): Praha, konference ČDS: Současné trendy a vzorce demografického chování – Evropa a my
  Příspěvek: „Populační vývoj východní a západní Evropy v letech 1950-1990“
 • 1997 (říjen): Pardubice, 5. celostátní kongres k sexuální výchově v ČR
  Příspěvek: „Odmítá mladá generace manželství a rodičovství?“
 • 1995 (říjen): Pardubice, 3. celostátní kongres k sexuální výchově v ČR
  Příspěvek: „Poslední vývoj plodnosti a potratovosti v České republice“
 • 1995 (květen): Paříž, francouzsko-český seminář: Politiques démographique, politique familiales
  Příspěvek: „La politique démographique, le climat de population et la conjoncture démographique“
 • 1995 (březen): Brusel, mezinárodní kolokvium: Attitudes on Population in Europe
  Příspěvek: „The impact of social policies on reproductive behaviour“
 • 1994 (květen): Praha, KDGD a CEFRES, česko-francouzské kolokvium: Ménages et Familles
  Příspěvek: „Ménages d´une personne“
 • 1993 (říjen): Wiesbaden, mezinárodní koference: Population-relevant Policies in Europe
  Příspěvek: „What does the population think of population-relevant policies?“

Popularizace v médiích

 • Ekonom, 4. 11. 2015, téma: Dostupnost asistované reprodukce
 • Lidové noviny, 5. 9. 2015, téma: Děti by si přály mladší rodiče
 • ČT24 Studio 6 , 12. 9. 2015, téma: Děti by si přály mladší rodiče
 • Český rozhlas Plus Studio Leonardo, 16. 9. 2015, Reprodukční chování v České republice
 • ČT24 Studio 6 , 12. 12. 2014, téma: Přírůstek obyvatelstva ČR
 • ČT24 Studio 6 , 10. 12. 2014, téma: Husákovy děti
 • ČT24 Studio 6 , 17. 9. 2014, téma: Porodné
 • ČT24 Studio 6 , 7. 1. 2014, téma: Přirozený úbytek populace ČR
 • ČT24 Studio 6 , 4. 3. 2011, téma: Občanské sňatky
 • ČT24 Studio 6 , 12. 9. 2011, téma: Aktuální demografická data

 

 

Akce dokumentů