E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformační gramotnost pro doktorandy


Kontakt | Informační gramotnost pro doktorandy| Záznamy kurzů |


Složte si svou informační gramotnost!

 • v knihovně chemie (není-li uvedeno jinak)
 • délka seminářů: 1,5-2 hodiny
 • přihlášky: bude vždy uvedeno u konkrétního semináře

Semináře jsou určeny primárně pro doktorandy  a zaměstnance PřF UK, nedoktorandští studenti, či akademická veřejnost se mohou zúčastnit v případě volné kapacity prostor .


Přehled kurzů v akademickém roce 2017/2018:

30.10. Scientific Writing

21.11. Rychlé čtení

5.12. Turnitin

9.1. 2018 Vytěžování povrchového webu

20.2. 2018 Praktický průvodce citační databází

13.3. 2018 Predátorské časopisy

10.4. a 24.4. 2018 Mediální trénink aneb Vědec vs. redaktor

3.5. 2018 Program H2020 – stáže pro postdoky

10.5. 2018 H2020 for postdocs (only in case of a sufficient number of participants)

30.10. Scientific Writing

Kdy: 30.10. v 10.00
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: přednáška
Jazyk kurzu: AJ
Přihlášky (do 27.10.): goo.gl/WjuBgf
Kapacita: 50 posluchačů

Seminář je určen především doktorandům a post-doktorským studentům a bude veden v anglickém jazyce.

Scientific writing is learning English academic purposes (AKA, Academic English).

Seminář povede: Carlos Henrique Vieira Melo, PhD.
(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

21.11. Rychlé čtení

Kdy: 21.11. v 14.00
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: přednáška
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 20.11.): https://goo.gl/YQBrVh
Kapacita: 50 posluchačů

Tématem přednášky budou metody racionálního čtení, práce s portálem Rozectise.cz. Seminář je určen nejen doktorandům a post-doktorským studentům, ale i magisterským i bakalářským studentům.. 

Seminář povede: Doc. Richard Papík, PhD.
(Ústřední knihovna Univerzity Karlovy)

5.12. Turnitin

Kdy: 5.12. v 14.00
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: seminář
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 4.12.): goo.gl/nPQBDM
Kapacita: 20 posluchačů

Seminář je úvodním školením do práce s antiplagiátorským systémem, propojení s Moodlem, dalšími tématy je citační etika a je určen především doktorandům a post-doktorským studentům.

Seminář povede: Mgr Eva Tesaříková Březinová
(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

9.1. 2018 Vytěžování povrchového webu

Kdy: 9.1. v 16.00
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: seminář
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 9.1. 12:00): https://goo.gl/k7pK1n

Kapacita: 20 posluchačů

Metody vyhledávání informací, které využívá jen malé procento uživatelů internetu. Pokročilé techniky, které vás zavedou do prakticky neviditelných informačních zdrojů. Prozkoumáte povrchový web, přičemž navnímáte jak hledat a nacházet zajímavé informace: zapomenuté kontaktní seznamy, reporty, prezentace, informace o osobách, akademické práce a mnohé další.
BYOD! (přineste si své notebooky a nezapomeňte si zkontrolovat, zda vám funguje eduroam po prosincové změně: eduroam.natur.cuni.cz )

Seminář povede: PhDr. Jan Černý
(informacnigramotnost.cz, CzechElib)

20.2. 2018 Praktický průvodce citační databází

Kdy: 20.2. v 16.00
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: seminář
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 19.2.): https://goo.gl/5DyBBT

Kapacita: 20 posluchačů

Co díky semináři zvládnete?

 • vybrat správný časopis pro publikování svého článku
 • vybrat nejkvalitnější zdroje pro svůj článek
 • najít špičky oboru
 • vytipovat si své potenciální spolupracovníky
 • citační etika

BYOD! (přineste si své notebooky a nezapomeňte si zkontrolovat, zda vám funguje eduroam po prosincové změně: eduroam.natur.cuni.cz )

Seminář povede: Radka Lukášová
(PřF UK)

13.3. 2018 Predátorské časopisy

Kdy: 13.3. v 16.00
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: seminář
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 12.3.): https://goo.gl/MB5hhM

Kapacita: 20 posluchačů

V tomto praktickém semináři (workshopu) se budeme věnovat aktuálnímu fenoménu, který parazituje na myšlence publikačního režimu "open-access" s cílem generovat zisk vybíráním autorských poplatků. Tyto časopisy mají své charakteristické znaky a na workshopu se budeme věnovat analýze těchto predátorských znaků a prakticky si otestujeme pár příkladů z praxe.
BYOD! (přineste si své notebooky s funkčním eduroamem: eduroam.natur.cuni.cz )

Seminář povede: Radka Lukášová
(PřFUK)

10.4.+ 24.4. 2018 Mediální trénink aneb Vědec vs. redaktor

Kdy: 1. část - 10.4. v 15:00-16:302. část - 24.4. ve 14:00-15:30 NEBO 16:30-18:00 
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: seminář  a navazující workshop
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 9.4.): https://goo.gl/1bNJJX

Kapacita: 24 posluchačů

Pomocí praktických ukázek zjistíte / sami si vyzkoušíte:

 • jak by měl vypadat rozhovor vědce s redaktorem - nejdůležitější pravidla komunikace
 • jak představit svou práci co nejatraktivněji
 • jak vměstnat nejzajímavější sdělení do krátkého časového úseku
 • jak vidí vědce novinář, jak se na rozhovor připravuje on sám
 • v jakém prostředí rozhovor vést
 • jak se vyvarovat nejčastějších chyb.

Seminář povede: Martina Bílá
(Český rozhlas)

3.5. 2018 Program H2020 – stáže pro postdoky

Kdy: 3.5. v 15.00
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: přednáška
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 2.5.): goo.gl/forms/fYDom7btjq46c8Xq1

Kapacita: 50 posluchačů

Seminář se zaměří na příležitosti, jaké evropský program Horizont 2020 nabízí držitelům PhD, kteří si chtějí vylepšit svou vědeckou kvalifikaci absolvováním zahraniční postdoktorské stáže: granty Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA-IF), databáze EURAXESS a další. Druhá část semináře se zaměří na přípravu grantové žádosti MSCA-IF (struktura přihlášky a na co nezapomenout při jejím sepisování, nabízená podpora atd.).

V případě dostatečného zájmu bude akce zopakována 10. 5. 2018 v angličtině (pro zájemce, kteří nehovoří česky).
Pozvánka s informacemi o akci.

Seminář povede: RNDr. Ludmila Součková, Ph.D
(PřFUK)

10.5. 2018 H2020 for postdocs

This event in English will be organised only if the number of participants registered (by 2 May 2018) is high enough.

When: May 10 at 3pm
Where: Chemistry Library PřF, Hlavova 8, Praha 2
Form: Lecture
Language: English
Applications
(till May 2): goo.gl/forms/41thFAjK0KSPsIGi2
Capacity: 50 participants

The event will present opportunities in the European programme Horizon 2020 for PhD holders who want to gain experience on a postdoc research stay that is connected with moving from one country to another: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF), searching for opportunities in EURAXESS Jobs database and others. Second part of the event will focus on preparation of MSCA-IF application (application structure and practical tips for writing, available support etc.).

This event in English will be organised only if the number of participants registered (by 2 May 2018) is high enough.
Invitation and information about the event.

Lecturer: RNDr. Ludmila Součková, Ph.D
(PřFUK)

Akce dokumentů