E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikační činnost

Evidence výsledků publikační činnosti a aplikovaného výzkumu fakulty

 

 

Vstup do IS věda: https://is.cuni.cz/veda
Přímý vstup do sběrné aplikace OBD: https://verso.is.cuni.cz/

Veřejný vyhledavač výsledků tvůrčí činnosti v databázi OBD "Public" (bez přihlášení):
https://verso.is.cuni.cz/public

Přednostně kontaktujte příslušné zpracovatele pracovišť OBD/RIV na PřF (viz aktuální seznam).

 

Mapa stránek

 • Zpracovatelé – na této stránce je aktuální seznam zpracovatelů, platné návody a metodické materiály, dokumentaci ze setkání zpracovatelů k aktuálnímu kolu sběru publikační činnosti
 • Časté dotazy (FAQ) – odpovědi na dotazy, které se při komunikaci s fakultními správci často opakují a mohou poskytnout odpověď dříve, než kontaktujete fakultního správce
 • Užitečné odkazy – seznam odkazů užitečných pro ověřování správnosti záznamů výsledků
 • Archiv – podklady ze schůzek k minulým kolům sběru
   

Důležité termíny 

 • sběr a vkládání do OBD : atestované záznamy do 15. ledna 2023 , ostatní do 28. února 2023

 • kontroly do 18. 3. 2023 (všechny výsledky do stavu Schválený pracovištěm)


Odkazy

Sběr publikační činnosti na PřF UK

Na PřF UK je organizací sběru publikační činnosti pověřeno Oddělení podpory vědy (OPV), které:

 • zajišťování školení pro uživatele OBD,  

 • zajišťování školení pro zpracovatele v platné metodice a dalších pokynů RVVI nebo UK, 

 • zajišťování informační podpory zpracovatelům včetně případných konzultací,

 • včasné vyhlášení a zveřejnění závazných termínů pro autory a zpracovatele pro ukončení sběru dat za daný rok,

 • formální zařazení výsledků do datové dávky pro RIV za daný rok a následné vygenerování datových dávek pro RIV za daný rok, 

 • tvorba výstupů pro Modul 1 a Modul 3 M17+

 • zpracování přehledů a analýz pro potřeby fakulty, 

 • namátková kontrola a případná oprava vybraných záznamů, 

 • komunikace a konzultace s příslušnými pracovišti RUK a fakultními správci jiných fakult/součástí UK, 

 • spolupráce na vnitřních hodnocení tvůrčí činnosti UK.
   


Kontakt

e-mail: publikacni.cinnost@natur.cuni.cz

fakultní správci:

RNDr. Vladimír Zbranek
telefon: (+420) 22195 1591

Bc. Radka Lukášová,
telefon: (+420) 22195 1588

Přednostně kontaktujte příslušné zpracovatele pracovišť OBD/RIV na PřF (viz aktuální seznam).

 

 

Akce dokumentů