E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHlavova 8 - o budově

Historie budovy a popis současného využití.

 


o budověpřízemí - 1. patro - 2. patro - 3. patro


 

Chemický ústav Karlovy university

Hlavova 8

Hlavova 8, čp.2030/II (mapa)

V současnosti zde sídlí katedry chemické sekce. V budově se nachází studentský klub Chladič a bistro Golda.

Novorenesanční budova z l. 1903-05. Architektem byl August Kožíšek a Bohumila Novotný. Na stavbu dohlížel prof. Bohumil Brauner (1855-1935), který se následně stal prvním ředitelem Chemického ústavu. Spolupracoval s D. I. Mendělejevem (1834-1907) a podílel se na prosazení a vylepšení jeho periodické tabulky prvků. Jako asistent a později profesor fyzikální chemie tu působil Jaroslav Heyrovský (1890-1967), objevitel a zakladatel polarografie. V roce 1959 získal Nobelovu cenu za objev a rozpracování analytické polarografické metody. 

Některé osobnosti spjaté s touto budovou nebo obory, které se zde vyučují

Josef Redtenbacher (1810-1870), významný chemik a zakladatel školy analytické chemie na UK,
od r. 1842 první přednášky a praktická cvičení z analytické chemie.

Vojtěch Šafařík (1829-1902), významný chemik, spoluautor českého chemického názvosloví.

Bohuslav Raýman (1852-1910), vynikající český chemik a organizátor vědy, děkan FF Karlo-Ferdinandovy univerzity, první vedoucí katedry organické chemie, zabýval se výzkumem sacharidů.

Oldřich Tomíček (1891-1953), od roku 1929 ředitel Ústavu pro chemii analytickou na PřF, autor řady knih, věnoval se farmaceutické analýze, soudní chemii a odměrné analýze, podílel se mj. na vyšetřování smrti Jana Masaryka.

Jan Böhm (1895-1952), německý fyzikální chemik z Čech, od 1934 prof. PřF Německé univerzity
v Praze. Za války umožnil práci českým chemikům, mj. Jaroslavu. Heyrovskému.

text připravila Mgr. Veronika Dědičová

Akce dokumentů