E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVzdálená správa mysql databází na serveru web.natur.cuni.cz

Autor: David Kománek | Poslední změna: 27.3.2019

Aktuální stav

Mnohým zkušeným uživatelům bude i nadále vyhovovat práce v terminálovém emulátoru. Pro všechny ostatní zde máme grafické rozhraní pro správu MySQL databází, vč. lokalizace do českého jazyka.

Počínaje 16. březnem 2006 mají naši uživatelé, kterým byla pro projekty spojené s výzkumem a výukou přidělena databáze MySQL, možnost spravovat její strukturu a obsah prostřednictvím webového prohlížeče. Pro připojení je třeba se přihlásit heslem a jménem přiděleným správcem serveru k databázi, kterou budete obhospodařovat. Ve většině případů dostane uživatel sadu třech přístupových účtů k databázi, jejichž názvy končí _adm, _usr a _brw. Plný přístup je umožněn prostřednictvím prvního z nich, ve speciálních případech je samozřejmě možné použít i ty ostatní.

Každý uživatel po přihlášení uvidí jen tu část datových struktur MySQL, k nimž má přidělený přístup.

Na co si dát pozor

Upozorňujeme, že zde uvedený nástroj je velmi mocný - co je v textové sql-konzoli třeba vypsat dlouhými povely, zde je možné často provést kliknutím myši. Důrazně proto žádáme uživatele, aby nástroj používali uváženě a neohrozili jím data, za něž zodpovídají. Obnovení databáze ze zálohy je možné jen jako celek a jen ve stavu k určitým pevně daným časovým okamžikům.

Centrum informačních technologií PřF UK v Praze neposkytuje k tomuto nástroji žádnou další uživatelskou podporu ani školení. V případě nejasností nebo problémů je třeba nastudovat oficiální dokumentaci projektu nebo své dotazy konzultovat v diskusních skupinách, případně dalších mimofakultních zdrojích.

Jak se ke službě dostat

Výše popsaná služba je dostupná na webové adrese https://web.natur.cuni.cz/phpmyadmin. K jeho použití je nutné mít webový prohlížeč se zapnutou podporou cookies. Oficiální dokumentaci najdete na webových stránkách projektu.

Akce dokumentů