E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostupy při zřizování webových adres (URL) na serveru web.natur.cuni.cz

Autor: David Kománek | Poslední změna: 25.10.2016


Zde uvádíme, jakým způsobem se v různých případech přidělují webové adresy (URL) k jednotlivým webovým projektům.

Osobní stránky

Osobní stránky uživatelů jsou vždy ve formátu

http://web.natur.cuni.cz/~username

kde "username" je uživatelské jméno konkrétního uživatele. Výjimky z tohoto pravidla jsou udělovány jen z historických důvodů, tj. pouze v případě, kdy tato výjimka byla nastavena již na předchozím webovém serveru, který sloužil do 30.9.2006.

Stránky pracovišť

Hlavní stránky pracovišť jsou dostupné vždy dvojím způsobem (oba jsou rovnocenné):

http://web.natur.cuni.cz/pracoviste
http://web.natur.cuni.cz/~pracoviste

kde "pracoviste" je jméno oficiálního přístupového účtu pracoviště. Výjimky z tohoto pravidla jsou udělovány jen z historických důvodů, tj. pouze v případě, kdy tato výjimka byla nastavena již na předchozím webovém serveru, který sloužil do 30.9.2006.

V rámci tohoto schématu se pak přidělují URL pro dílčí webové projekty, a to následovně:

http://web.natur.cuni.cz/pracoviste/cesta/ke/slozce
http://web.natur.cuni.cz/~pracoviste/cesta/ke/slozce

kde "cesta/ke/slozce" je relativní cesta ke složce dílčího projektu v rámci složky "public_html" oficiálního účtu pracoviště.

Virtuální webservery

Na libovolnou webovou složku

http://web.natur.cuni.cz/pracoviste/cesta/ke/slozce
http://web.natur.cuni.cz/~pracoviste/cesta/ke/slozce

a pod ní vnořený webový obsah lze mapovat virtuální webový server. Taková webová složka potom může získat alternativní adresu

http://www.nazevdomeny.tld

kde "nazevdomeny" je název pronajatého doménového názvu a "tld" je tzv. "top level domain", např. ".com", ".org", ".cz". Je však důležité připomenout, že ke získání doménového názvu je třeba před realizací jejího pronájmu a nasměrováním příslušného síťového provozu na adresu fakultního webového serveru mít souhlas ÚVT RUK a doména musí být registrována na Univerzitu Karlovu. Přesný postup je součástí samostatného metodického pokynu.

Speciální případy

Všechny ostatní tvary URL mají status výjimky. Tuto výjimku ve tvaru

http://web.natur.cuni.cz/nazev

lze nastavit jen v případě, že jde o vážný celofakultní zájem (kromě případů. kdy je název rezervován pro správnou a/nebo optimální funkci serveru zajišťovanou Centrem informačních technologií). Název se nesmí shodovat s oficiálním názvem žádného pracoviště (doporučujeme používat názvy o délce min. 9 znaků, protože uživatelská jména mají max. 8 znaků). V případě dodatečného konfliktu názvu s oficiálním jménem nově vzniklého pracoviště musí dojít ke změně URL nebo přejmenování účtu pracoviště, s nímž je název v konfliktu. Dohoda musí proběhnout mezi vedením fakulty a vedoucím nového pracoviště a její výsledek musí být bezodkladně písemně sdělen vedoucímu Centra informačních technologií. Pokud k dohodě nedojde do 14 dnů od zjištění konfliktu jmen, připadne konečné rozhodnutí bez možnosti odvolání je na vedoucím Centra informačních technologií.

Akce dokumentů