E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMICROSOFT CAMPUS AGREEMENT - Zaměstnanci

Software za úhradu - Microsoft Select Plus

Informace k licenci:

Microsoft Select Plus je multilicenční smlouva, určená organizacím a firmám s více než 250 počítači. Uzavírá se na dobu 3 let s možností prodloužení o jeden nebo tři roky. Umožňuje zákazníkovi instalovat v každém okamžiku potřebný počet licencí. Podle přesně definovaných pravidel je pak tento počet každý měsíc nahlášen prodejci (LAR), toto hlášení je postoupeno společnosti Microsoft a proběhne vyúčtování. Je přísně zakázáno sdělovat jiným osobám instalační kódy z medií získaných v SELECTU.

V rámci projektu Microsoft Select Plus je možné zakoupit licence k programům za výhodných podmínek. Pokud máte zájem i o instalační médium, pak konečná cena jednoho DVD je 100,- Kč s DPH. Pozor - některé programy mohou být obsaženy na více médiích. Médium si mohou zájemci objednat pouze ve spojitosti s licencí (ať už objednanou dříve nebo nyní v SELECTU). Některé produkty jsou dostupné v různých jazykových mutacích. Nákup je realizován centrálně za celou fakultu. Faktura na licence přijde na fakultu do cca 7 dnů. Aktivační kód k vaší licenci bude dodán spolu s instalačním médiem a fakturou. Upozorňujeme, že hlediska dodržení ustanovení Campus Agreement je další kopírování medií zakázáno.

Veškeré informace týkající se programu Microsoft Select Plus poskytuje Tomáš Petrus na telefonu l.1022 nebo e-mailem petrus@natur.cuni.cz. Můžete také použít helpdesk.

Ceník:

  • Aktuální ceník je k dispozici na vyžádání

Registrace a objednání:

K získání tohoto SW je potřeba se zde zaregistrovat a vytištěný objednávkový formulář zaslat do CITu k rukám Tomáše Petruse, CIT, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Na objednávce je potřeba uvést číslo účtu, ze kterého bude nákup hrazen

Žádost musí být podepsána pracovníkem, který má podpisové právo k účtu, ze kterého bude objednávka placena:

grant - podpis řešitele grantu,
katedrální účet - podpis vedoucího katedry

Vysvětlivky k ceníkům SELECTu:

MVL Microsoft Volume License - označení mulitlicenčního programu Select.
PF Pokročilejší funkce.
SA Software Assurance - tzn. zajištění práva na budoucí verze softwaru.
Lic/SA Licence/Software Assurance - předplacení nejaktuálnějších verzí produktu po dobu Prováděcí smlouvy, na konci Vám zůstane aktuální licence. Poté můžete buď prodloužit předplatné prostřednictvím SA nebo si ponechat aktuální verzi.
UPG/SA Upgrade/Software Assurance - stejně jako u předchozí zkratky, platí pro operační systémy.
Win32 Licence pro Windows
Sngl Single Language - takto označené licence umožňují volbu jakékoli jedné jazykové verze této licence.

Odkazy:

Akce dokumentů