E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel profesor Josef Michl

Chemik Josef Michl skonal v Praze ve věku 85 let v pondělí 13. 5. 2024. Profesor Michl byl absolventem chemie na naší fakultě, doktorát získal pod vedením prof. Rudolfa Zahradníka Ústavu fyzikální chemie ČSAV. V roce 1991 zakotvil na Coloradské univerzitě v Boulderu, kde až do své smrti vedl vlastní výzkumnou skupinu. Od roku 2006 působil v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde v roce 2009 získal prestižní ERC Advanced grant. Jako vděčný absolvent věnoval naší fakultě významný finanční dar, který se stal základem pro vybudování Nadačního fondu PřF UK. Čest jeho památce!

S panem profesorem Michlem jsem se setkal několikrát a pokaždé jsem měl po schůzce zvláštní pocit, že jsem mluvil s mimořádným člověkem. Byl to on, kdo se rozhodl věnovat naší fakultě finační dar 100 000 dolarů jako vděk za to, že mu poskytla prvotřídní vzdělání. Tehdy jsme výší té sumy byli šokováni a zpočátku jsme nevěděli, jak s ní naložit. Posléze vykrystalovala myšlenka založit fakulní nadační fond, kde by dar prof. Michla tvořil pevný finanční základ. Prodrali jsme se houštinami zákonů a předpisů a nakonec se věc podařila, fakultní nadační fond se octl na světě. Jeho účelem je podporovat kvalitní výuku studentů, podporovat získávání zahraničních zkušeností studentů a podporovat spolupráci s význačnými odborníky z ciziny, kteří k nám přijedou předávat své znalosti. Od roku 2018 byla prostředky fondu podpořena zahraniční cesta zatím celkem asi šedesáti studentům fakulty, kteří jsou za poskytnuté prostředky pokaždé velmi vděčni.

Profesor Michl přinesl na fakultu nejen značné prostředky, ale také vědomí toho, že existuje nezištná dobročinnost. Jím inspirováni na účet fondu přispěla také spousta dalších dárců. Jedním z největších dárců je Nadační fond IOCB Tech, který spravuje Ústav organické chemie a biochemie. Pokud sami pocítíte, že byste do fondu mohli přispět, máte dveře otevřeny, peníze budou dobře využity,  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/nadacni-fond. Vysloužíte si velký vděk obdarovaných.

Je to jeden z odkazů pana profesora Michla.

Bohuslav Gaš, místopředseda Nadačního fondu a bývalý děkan PřF UK 

 

Foto: Petr Jan Juračka

 

Více  o životě a díle prof. Josefa Michla na webu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

 

Foto: Petr Jan Juračka

 

Publikováno: Úterý 14.05.2024 11:20

Akce dokumentů