E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch "naší SOČkařky" na mezinárodním fóru

Vojtěch Čermák z Katedry experimentální biologie rostlin vedl SOČ Adély Uhrové z Gymnázia Botičská s názvem „Analýza genových interakcí mezi transkripčním faktorem SPT6L a geny regulujícími kvetení Arabidopsis thaliana“. S touto prací byla Adéla Uhrová  nominována na mezinárodní soutěž Regeneron ISEF (Regeneron International Science and Engineering Fair), která proběhla tento květen v Texasu. Tam se umístila na krásném 2. místě v oboru Plant Sciences (mimo to loni s uvedenou prací Adéla skončila na 2. místě v soutěži České hlavičky v kategorii GENUS „Člověk a svět kolem něj“). Gratulujeme!

 

Česká delegace na REGENEROM ISEF. Na fotce zleva: Zuzana Buchová, Adéla Uhrová, Lukáš Drdla a Karolína Jeřábková. Foto: NPI, doc. Ing. Petr Mazouch, Ph.D,

 

Pro Adéliny učitelky není úspěch až tak velkým překvapením. „Adéla je velmi cílevědomá studentka, což dosvědčuje její dlouhodobá a trpělivá práce v laboratoři. Takto také přistupuje ke svému budoucímu studiu na vysoké škole, kdy si pečlivě volí obory, na něž se hlásí, aby svůj zájem zejména o biologii a medicínské zaměření jednou mohla v praxi realizovat. V budoucím povolání totiž vidí své životní poslání,“ říkají Pavla Steinerová a Vlasta Čepelová z Gymnázia Botičská. „Adéla svou urputností a pílí jasně směřuje do vědeckého světa,“ dodávají.


Soutěže v Dallasu se účastnili studenti z celého světa. Konkurence byla obrovská, soutěžilo 1800 projektů, které mladí vědci museli obhájit v diskuzích s porotci. Česko na Regeneron ISEF vysílá své zástupce už od roku 2000. Letos do USA vyrazili ještě Zuzana Buchová z pražského Gymnázia Arabská a Lukáš Drdla z Gymnázia Brno na třídě Kapitána Jaroše.

Zvláštní poděkování patří podporovatelům – generálnímu partnerovi SOČ nadaci The Kellner Family Foundation, České vědecko-technické společnosti, České nukleární společnosti a mnoha dalším partnerům, kteří dlouhodobě podporují nadané studenty.


Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky


 

 

Přiložený soubor: Adéla Uhrová + poster_oříz.jpg
Publikováno: Pondělí 29.05.2023 13:25

Akce dokumentů