E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPovinné školení řidičů v roce 2024

Další řádná povinná školení řidičů - referentů pro pracovní cesty automobilem v roce 2024 se konají on-line:

Všichni zájemci podají písemnou přihlášku poštou nebo e-mailem nejméně 1 den před termínem školení bezpečnostnímu technikovi Ing. Pavlu Šimůnkovi (budova Hlavova 8, suterén, č. tel. 1167, e-mail simunep@natur.cuni.cz). V případě on-line školení nestačí jen účast na tomto školení, ale je nutná i písemná přihláška na školení s podpisem účastníka. Přihlášku vyplňujte ve vlastním zájmu čitelně. Formulář přihlášky na školení řidičů je umístěn na webových stránkách fakulty.

Školení bude provádět opět lektor provozu motorových vozidel Ing. Petr Frýdl. Další možností proškolení je ve výjimečných případech individuální mimořádné školení školitelem Ing. Frýdlem po projednání s bezpečnostním technikem. Náklady na mimořádné školení pro jednoho účastníka jsou 500,- Kč a budou vybrány školitelem od účastníků v hotovosti na místě proti potvrzení.

Další možností školení řidičů je absolvovat individuální školení u firmy CIVOP. Toto školení se provádí písemnou formou-elektronicky. Náklady na toto školení hradí žadatel. Pro využití této možnosti je nutná domluva s bezpečnostním technikem fakulty. Toto školení je též možné použít u řidičů – referentů cizích státních příslušníků.


Přehled aktuálně plánovaných školení najdete také na stránce školení na webu OSBI.


 

Publikováno: Středa 03.04.2024 10:25

Akce dokumentů