E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPovinné školení řidičů - červen 2018

Další řádné povinné školení řidičů - referentů pro pracovní cesty automobilem se koná ve středu 20.6.2018.

Školení proběhne:

  • ve středu 20. 6. 2018 v 10.00-12.00 hod. v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, I. p.

Poslední termín v září 2018 bude ještě upřesněn

Všichni zájemci podají písemnou přihlášku poštou nebo e-mailem nejméně 2 dny před termínem školení bezpečnostnímu technikovi Ing. Pavlu Šimůnkovi (budova Hlavova 8, suterén, č. tel. 1167, e-mail simunep@natur.cuni.cz). Přihlášku vyplňujte ve vlastním zájmu čitelně. Formulář přihlášky na školení řidičů je umístěn na webových stránkách fakulty.

Školení bude provádět opět lektor provozu motorových vozidel Ing. Petr Frýdl. Další možností proškolení je ve výjimečných případech individuální mimořádné školení školitelem Ing. Frýdlem po projednání s bezpečnostním technikem. Náklady na mimořádné školení pro jednoho účastníka jsou 350,- Kč a budou vybrány školitelem od účastníků v hotovosti na místě proti potvrzení.

V případě nutnosti neprodleného proškolení řidičů referentů při náhlých služebních cestách, kdy řidič referent nemá řádné školení řidičů a musí cestu absolvovat, je taktéž nutno se obrátit na bezpečnostního technika fakulty a absolvovat individuální školení u firmy CIVOP. Toto školení se provádí písemnou formou-elektronicky. Náklady na toto školení hradí žadatel.


Přehled aktuálně plánovaných školení najdete také na stránce školení na webu OSBI.


 

Publikováno: Úterý 29.05.2018 14:50

Akce dokumentů