E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpakovaná adaptace pod lupou vědců

V prestižním časopise Trends in Ecology and Evolution bylo právě publikováno nové review o opakované adaptaci. Článek je výsledkem spolupráce Přírodovědecké fakulty UK a Univerzity v Bernu a jeho hlavní autorkou je Magdalena Bohutínská. Článek vyšel také jako "obálkový" v dubnovém tištěném vydání časopisu, v němž text samotný tvoří "featured content".

Nový článek se zamýšlí nad opakovanou adaptací, tedy jevem, kdy se různé linie nebo druhy přizpůsobují stejným podmínkám prostředí. Konkrétně zkoumá, do jaké míry a proč tyto druhy během opakované adaptace používají stejné geny.

Článek zdůrazňuje roli příbuznosti mezi jednotlivými druhy, která ovlivňuje pravděpodobnost použití stejných genů během opakované adaptace. Autorky v článku ukazují, že s tím, jak se druhy v průběhu času oddělují, má množství stejných genů použitých napříč opakovaně se přizpůsobujícími druhy tendenci klesat. To se pravděpodobně děje v důsledku různých evolučních mechanismů: snižující se pravděpodobnosti sdílení stejných alel, funkční diferenciace mezi geny a rozrůzňování genomu. Nová studie tak přispívá k lepšímu pochopení toho, za jakých podmínek se evoluce může na genetické úrovni opakovat.

 

Celý text článku Divergence time shapes gene reuse during repeated adaptation je k dispozici zde 

Publikováno: Čtvrtek 18.01.2024 10:50

Akce dokumentů