E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel profesor Petr Nachtigall

Prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. zemřel 28. prosince 2022. Byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti teoretického studia materiálů, na naší fakultě působil na katedře fyzikální a makromolekulární chemie. Čest jeho památce.

 

Profesor Petr Nachtigall byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti teoretického studia materiálů. Titul Ph. D. získal na University of Pittsburgh. Po návratu do Prahy působil na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, později na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, od roku 2009 pak na PřF UK. Zde přispěl zásadním způsobem k vybudování a rozvoji špičkového vědeckého centra "CHARLES UNIVERSITY CENTRE OF ADVANCED MATERIALS" a zavedl nový doktorandský a magisterský program "Modelování chemických vlastností nano a biostruktur". V poslední době organizoval vznik nového bakalářského programu "Science".

Prof. Nachtigall pravidelně publikoval v nejprestižnějších vědeckých časopisech; je autorem 181 publikací, které mají 10 088 citací, h-index dosáhl cifry 59 (k 1.1. 2023).

 

Mezi nejvýznamnější oblasti jeho vědeckého zájmu patřily:

1) Studium adsorpčních komplexů a reakčních mechanismů na zeolitech a analogických materiálech, což významně přispělo k pochopení chování zeolitů pro praktické aplikace.
2) Výzkum nových typů dvojrozměrných materiálů a porovnání jejich vlastností s trojrozměrnými systémy, což umožnilo pochopení velmi zajímavých vlastností těchto dvojrozměrných systémů.
3) Teoretické pochopení syntézy nových materiálů včetně predikce nových struktur, v této oblasti významně přispěl k objevu a teoretickému vysvětlení nové metody syntézy zeolitů ADOR, díky které bylo již syntetizováno více než 10 nových typů zeolitů a dva z nich (první české zeolity) již byl přijaty strukturní komisí Mezinárodní zeolitové asociace.

Mezi nejvýznamnější ocenění Prof. Nachtigalla patří Cena Bedřicha Hrozného za základní výzkum (2015), Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za významné výsledky základního výzkumu v přírodních vědách (2019) a Donatio Universitatis Carolinae (2021).

V Petru Nachtigallovi ztrácíme nejen vynikajícího vědce, učitele a mentora, ale i výborného člověka.

Publikováno: Úterý 03.01.2023 13:35

Akce dokumentů