E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUzávěrka přihlášek do 4EU+ Urban Health Case Challenge 2023

Chcete pracovat v multidisciplinárním týmu a společně se studenty z různých univerzit z celé Evropy řešit skutečné městské výzvy? Pak máte stále ještě možnost přihlásit se do 4EU+ Urban Health Case Challenge 2023 a reprezentovat Univerzitu Karlovu v této vzrušující studentské soutěži! Výzvy se mohou zúčastnit studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia, kurz je ohodnocen 3 ECTS. Uzávěrka přihlášek je 15. října 2023.

Urban Health Case Challenge (UHCC) je aktivita organizovaná v rámci 4EU+ (Evropská univerzitní aliance). Zabývá se změnami ve městech, které se týkají zdraví a demografické transformace.

V roce 2023 je případová výzva zaměřena na obezitu v městském prostředí.

Obezita je jednou z hlavních civilizačních výzev naší doby. Podle WHO je obezita "často důsledkem environmentálních a společenských změn spojených s rozvojem a nedostatkem podpůrných politik v sektorech, jako je zdravotnictví, zemědělství, doprava, urbanismus, životní prostředí, zpracování potravin, distribuce, marketing a vzdělávání". Společně se svým týmem budete pracovat na řešení zadané případové otázky týkající se jednoho z těchto vztahů.

V případové soutěži (často nazývané také případová soutěž) se zúčastněné studentské týmy snaží vyvinout nejlepší řešení reálného problému v omezeném časovém úseku. Každý tým prezentuje své řešení před odbornou porotou na zasedání v poslední den případové soutěže.

Cílem je posílit kompetence vysokoškolských studentů a jejich zapojení do řešení reálných případůprostřednictvím uplatnění praktického, teoretického, inovativního a interdisciplinárního myšlení. Studenti budou pracovat ve smíšených týmech, navazovat kontakty a učit se od sebe navzájem, od vyučujících, od externího poskytovatele případu a od dalších zúčastněných stran. Studenti se naučí inovativně a mezioborově pracovat na řešení složitých případových problémů, budou trénovat své prezentační dovednosti a cvičit se v řízení úkolů a času.

Výzvy se mohou zúčastnit studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia z partnerských univerzit 4EU+ a Uppsala University (Švédsko), Norwegian University of Science and Technology (Norsko).

Program UHCC v roce 2023

Tématem Urban Health Case Challenge 2023 je "Obezita v městském prostředí". Od 15. listopadu budou probíhat čtyři online kurzy, které poskytnou základní znalosti od lékařských otázek až po městské plánování.

Případová výzva bude mít podobu prezenčního semináře ve Varšavě od 9. do 12. prosince 2023.

PROGRAM: 

Listopad 2023 - on-line: 

2. listopadu 2023, 17:00 
Informační a organizační schůzka 
15. listopadu 2023, 17:00
Štěpán Svačina, Univerzita Karlova, "Úvod do obezity - příčiny, identifikace a léčba"
21. listopadu 2023, 17:00
Daniela Lucini, Univerzita v Miláně, "Souvislost mezi obezitou, fyzickou aktivitou a životním stylem"
29. listopadu 2023, 17:00
Simon Cook, Birmingham City University, "Geografie sportu: běh ve městech"
5. prosince 2023, 17:00
Izabella Łęcka, Varšavská univerzita, "Pohybová aktivita jako zásadní prvek rozvoje konceptu zdravých měst"

Prosinec 2023 - prezenčně

9. - 12. prosince 2023
Varšavská univerzita, Fakulta ekonomických věd, Dluga Street 44/50, Varšava, Polsko

9. prosince 2023 - registrace začíná v 9:00, zahájení, vyhlášení případové otázky
10. prosince 2023 - workshop zaměřený na řešení problému
11. prosince 2023 - trénink pitchingu
12. prosince 2023 - pitch s prezentacemi týmů, vyhlášení výsledků do 15:00 hod.

 

Kurz je organizován na Přírodovědecké fakultě, je otevřen studentům všech fakult. Kurz je ohodnocen 3 ECTS, studenti doktorských programů mohou se svými vedoucími jednat o zapsání do individuálního studijního plánu.

 

Deadline pro přihlašování je 15. října.

Informace k přihlašování a kurzu v kostce:

 

Publikováno: Pondělí 09.10.2023 15:55

Akce dokumentů