E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříkaz tajemníka č. 01/2023 k výši cestovních náhrad v roce 2023

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Příkaz tajemníka č. 01/2023

k výši cestovních náhrad v roce 2023

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tento příkaz informuje o výši cestovních náhrad, které budou uplatňovány v roce 2023 při pracovních cestách zaměstnanců Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, v souladu s opatřením děkana č. 07/2022 k cestám zaměstnanců a studentů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, vyhláškou MFČR č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023 a vyhláškou MPSV č. 467/2022 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky MPSV č. 237/2022.

 

Čl. 2

Stravné

 1. Od 1. 1. 2023 přísluší zaměstnanci fakulty na každý kalendářní den tuzemské pracovní cesty stravné ve výši:
  1. 129,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 196,- Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  3. 307,- Kč, trvá-li pracovní cesta 18 až 24 hodin.
 2. Výše zahraničního stravného se řídí vyhláškou MFČR č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023, která je dostupná na intranetové stránce ekonomického oddělení.

 

Čl. 3

Průměrná cena pohonných hmot

 1. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:
  1. 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  2. 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  3. 44,10 Kč u motorové nafty,
  4. 6,00 Kč u kilowatthodiny elektřiny.
 2. Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených.

 

Čl. 4

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.

 

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 1. Tímto příkazem se ruší Příkaz tajemníka č. 03/2022.
 2. Podle tohoto příkazu se poskytují cestovní náhrady od 1. 1. 2023.

 

 

V Praze dne 4. ledna 2023        

                                                                                                     

 

 

………………………………………

Ing. Karel Mozr, MBA

tajemník fakulty

 

Publikováno: Středa 04.01.2023 14:35

Akce dokumentů