E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNové poznatky o klimatických odezvách lesních ekosystémů

Nový výzkum učinil významné kroky v pochopení, jak lesní ekosystémy reagují na klimatické změny. Studie zkoumala vztah mezi indexy šířky letokruhů a normalizovaným rozdílovým vegetačním indexem v kontextu klimatu, topografie a půdních podmínek. Korespondenčním autor studie je dr. Mašek z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Studie zahrnovala analýzu růstu smrku ztepilého na 138 místech ve střední Evropě. Tým použil chronologie letokruhů a časové řady získané ze satelitních obrazů. Výzkum zdůraznil, jak se klimatické reakce liší v závislosti na indexu aridity, kategorii půdy, věku porostu a topografických faktorech. Výzkum zdůrazňuje význam variací v růstu nadzemních složek biomasy, jako jsou kmeny stromů a listoví, pro ovlivňování uhlíkového cyklu lesních ekosystémů. 

"Naše zjištění jsou důležitá pro pochopení toho, jak by lesní ekosystémy mohly reagovat na probíhající klimatické změny. Je jasné, že vitalita koruny a růst kmene mohou vykazovat různé trendy v kontextu měnících se klimatických podmínek," uvedl Dr. Mašek z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Reference

Mašek, J., Tumajer, J., Lange, J., Vejpustková, M., Kašpar, J., Šamonil, P., Chuman, T., Kolář, T., Rybníček, M., Jeníček, M., Vašíčková, I., Čada, V., Kaczka, R., Rydval, M., Svoboda, M., Nedělčev, O., Hais, M., & Treml, V. (2024). Shifting climatic responses of tree rings and NDVI along environmental gradients. Science of The Total Environment, 908, 168275. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168275

 

Publikováno: Čtvrtek 14.12.2023 13:40

Akce dokumentů